Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

Beschrijving

Boerderijnaam

 

Huidig adres

Dorpsstraat 20 en 22 (a)

Wijk

Dorp (laatste wijkadressen A 111 en 112)

Oudste vermelding

1616: Frederick Rutgers Hofstede? (1)

Oude benamingen

1646 > : (Henrick) Rutgersstede

Betekenis naam

Vernoemd naar een eigenaar-bewoner

Andere vermeldingen

1729: Rutgershof (1)

1829: schuur van Meijer (2, b)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

1646: Hendrick Rutgers Stede daer Jan te Noortwijck woont, voorheen een bouwerije (3, b, c)

1663: Jan Lubberttsen (4, c)                         

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie K nr. 561

Bouwjaar

ca. 1838: herbouw (5)

Verbouwing

1908, 1923, 1927, 1934, 1969, 1979, 1984, 1989 (6)

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

1616: Frederick Rutgers? (1)

< 1646: Henrick Rotgers (1, 3, c)

1663: neefje? Jan Lubberts Enserinck alias Jan Rutgers x Grietjen Aelberts (4, c)

1708: gebroeders Harmen en Albert Arentsen Frankemolen (x Joanna Wentink) (7), huis en hof met een huisstee genaamd de Hendrick Rutgersstede en gelegen tussen de huizen van Albert Franckemolle (Dorpsstraat 18) en Willem Noortwijck (Dorpsstraat 24)

1729: (Alberts)dochter Geertruidt Franckenmeule erft van oom Harmen (1), de helft van het huis de Rutgershof, gelegen tussen die van Aelbartus Franckenmeule (D’straat 18) en Antoni Noortwijck (D’straat 24)

1731: Geertruit Frankenmeule erft van haar ouders (1, d), de (andere helft van de) Rutgersstede

< 1832: zuster Anna Aleida Frankenmeules kleinzoon Johannes Albertus Meijer (5)

1838: Margrietha Johanna Garmel (5)

1845: nichtje Reintje Garmel x Johannes Rutgers (5)

ca. 1876: Gerhardus Johannes Ensink x Grietje Paulina Drost (5, e)

ca. 1891: Hendrik Johan Kreunen (5)

ca. 1908: Hendrik Jan ter Huerne x Hendrika Oberink (5)

Bewoners

ca. 1649: J(oh)an ten Noortwijck x Marritgen Sweverdinck (3, 8), Henrich Rutgersstede

1666: Jan Lubberts Enserinck x Grietjen Aelberts

1729-?: Harmen Driessen (1, f)

 

Noord (straatzijde):

1829: Johannes Rutgers

1836: Johannes Rutgers x Reintje Garmel

1871: wed. Reintje Rutgers-Garmel

1876: Albert Jan van den Berg x Harmina Teerink

1877-1883: Roelof Rouwenhorst x Harmina Groot Jebbink

 

Zuid (tuinzijde):

1839: Johan Friedrich Wilhelm Conrad Gericke x Anna Elizabeth Henriette Emilie Weinhagen

ca. 1840: Jacob Ensink x nicht Anna Christina Dietz (e, g)

1857: Hendrikus Engelberts x Fraucke Juliana Geertruid Quarles van Ufford

1859: Johannes Leonardus Greve de Lezenne x Adriana Maria Solie

1869: Johan Hendrik de Raadt x Gerardine Jas

1871: Jeanne Euphrosine Weggelhorst wed. Tjeerd van der Linden

1882: Jacob Christiaan Leijer x Jennigje Ensink (e)

1886-1889: Theodorus Marinus Thien x Anna Ottolina Geerlings

 

Noord en Zuid:

1891: Hendrik Johan Kreunen x Dina Hendrika Hoopman

 

Dorpsstraat 20 (West):

1905: Hendrik Jan ter Huerne x Hendrika Oberink

 

Dorpstraat 22 (Oost):

1906: Willem Eichhorn x Antonia Lauckhart

1920: zoon Frederik George Eichhorn x Hendrika Grootbod

1924: Antonie Polman (9)

1925: Antonie Polman x Martha Heuvelink

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Zie ook Dorpsstraat 18

b) Niet te verwarren met het (Hendrick) Rutgershuijs, elders in het dorp

Bronnen

1) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 226, 231, 234, 236, 238 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) Bevolkingsregister van Vorden

3) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

4) GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nr. 44

5) GA: Digilegger (Kadaster)

6) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nrs. 155, 156, 157, 158 en toeg.nr. 1529, inv.nrs. 1331, 1334, 1335, 1348

7) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nrs. 2, 3, 13C

8) E.A.M. Claassen, 2016. Noortwijck. Een geslacht van landheren te Vorden, 1500-1800. Canon van de geparenteerde familie Ockhorst

9) W. Polman, 2006. ‘Wim Polman Interieurs.’ In: H.W. Rossel en H.J. Reindsen (red.). Bedrijvigheid in Vorden in de 20e eeuw

10) RAZ: Archief Landdrostambt Zutphen. Interrogatoria, informatiën en kondschappen. Toeg. nr. 3021, inv.nr. 784 (transcr. Alice Garritsen.

11) G. Rossel, 2018. ‘Naar Eskes gebracht.’ In: Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek 36, 4

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

15-02-2021

Overige bijzonderheden

c) Harmen Enserinck, Henrick Rotgers, neefje? Jan Lubbers Enserinck (zoon van Lubbert Rutgers) en zoon Lubbert Jansen Enserinck waren allen onderrechter van Vorden

d) Geertruid was in 1746 nog verwikkeld in een rechtszaak wegens een verbroken verloving (ze had geen haast om te trouwen) (10), maar haar verdere wederwaardigheden zijn niet bekend (mogelijk vertrokken naar haar zuster Henrica x Peter Heij(d)endaal in Duiven)

e) Jacob Ensink x Anna Christina Dietz waren de ouders van Gerhardus Johannes Ensink (D’straat 24) en Jennigje Ensink was zijn dochter

f) In 1750 was het pand waarschijnlijk al niet meer bewoond, want in de huwelijkse voorwaarden van Derk Meijer en zijn tweede vrouw Maria Jebbink is sprake van een huis met 2 hoven (7). In 1832 staat het als schuur geregistreerd, op hetzelfde perceel (K561) als de naastgelegen woning (D’straat 18)

g) Anna Christina Dietz was een dochter van Aleida Ensink x Johan Balthasar Dietz (oud-militair, *Grossen-Buseck [Hessen] 1751). Vader Dietz was mogelijk verwant aan Johann Balthasar Harbach (oud-militair, *Grossen-Buseck 1743), de vader van Clara Grootendorst-Harbach, vroedvrouw te Vorden van 1811-1840 (11)

Foto

Dorpsstraat 20-22, 2018-1925: Google StreetView en collectie Oud Vorden F600138