Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

BOE 2 Smidshuis achter 2016
BOE 3 Smidshuis zijdeur 2016
BOE 4 Smidshuis schuur 2016
BOE 5 Smidshuis pomp 2016
BOE 6 Smidshuis winter 2004
BOE 7 Smidshuis z.d
BOE 8 hertracering Galgengoorweg 1960
BOE 9 hertracering Galgengoorweg 1960 Ggw 19
BOE 10 hertracering Galgengoorweg 1960 Ggw 20 en 17
BOE 11 hertracering Galgengoorweg 1960 Ggw 17 en 20

Galgengoorweg 20

Smidshuis
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

SMIDSHUIS

Huidig adres

Galgengoorweg 20

Wijk

Mossel (laatste wijkadres D 48)

Oudste vermelding

1845 (1, 2)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

De eerst bewoner was smid

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie B nr. 72

Bouwjaar

1845 (1, 2)

Verbouwing

1936, 1965 (3)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1845: Jan Isaac Brants (x Catharina Zwanida Johanna Mathilda van Löben Sels), Huis de Wildenborch (2)

1907: Toon Brinkerhof (x Hendrika Uenk) (2)
1920: Hendrikus Hissink (x Derkje Roodheuvel) (2)

1937: wed. Derkje Hissink-Roodheuvel (2)

Bewoners

1845: Gerrit Jan van Ark x Kaatjen Lenderink        

1867: wedr. Gerrit Jan van Ark

1872: wedr. Gerrit Jan van Ark, en zoon Jan Frederik van Ark x Janna Harmina Asselman

1908: Jan Willem Cornelissen x Alberta Willemina Horstink

1915: Garrit Jan Haverkamp x Anna Garritsen

1920: Hendrikus Hissink x Derkje Roodheuvel

1936: wed. Derkje Hissink-Roodheuvel

1937: wed. Derkje Hissink-Roodheuvel, en dochter Geertruida Willemina Hissink x Derk Jan Ruesink

Bijzonderheden omgeving boerderij

De gemeentegrens tussen Vorden en Lochem loopt door de schuur.

De Galgengoorweg lag eerst ten zuidwesten van het Smidshuis, maar bij de verharding van de weg, rond 1960, werd het deel tussen Galgengoorweg 19 en 15A verlegd en kwam aan de noordoostzijde van het huis te liggen. Het oude tracé, nu een zandweggetje, werd daarbij omgedoopt tot Sekdijk (4; ill’s. 3-6)

Bronnen

1) Bevolkingsregister van Vorden

2) GA: Digilegger (Kadaster)

3) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 324 en toeg.nr. 1529, inv.nr. 1856

4) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Verbetering van de weg door het Galgengoor, 1959-1962. Toeg.nr. 1244, inv.nrs. 50-1 en 48-4

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

01-06-2020

Overige bijzonderheden

 

Foto's

1-6: Collectie Klunder (2016)

8: Verlegging Galgengoorweg 1960, schets van het oude en nieuwe tracé (4)

9: Idem, ter hoogte van Galgengoorweg 19 (Molendijk)

10: idem, v.l.n.r. resp. Galgengoorweg 20 (Smidshuis), 22 en 17 (de Mulder)

11: idem, v.l.n.r. Galgengoorweg 17, 22 en 20 (Smidshuis achter de bomen)