Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

BOE 2 Schutte voor 2017b
BOE 3 Schutte zij en voor 2017
BOE 4 Schutte achter en zij 2017
BOE 5 Schutte zij en achter 2017
BOE 6 Schutte luchtfoto ca. 2015
BOE 7 Schutte voor ca. 1952
BOE 8 Schutte achter Brinkhorst 1986
BOE 9 Schutte voor Brinkhorst 1986
BOE 10 Schutte Jorissen 1948
BOE 11 Schutte 1958
BOE 12 Schutte pre 1958
BOE 13 Schutte kadasterkaart 1858
BOE 14 Schutte kadasterkaart 1832

Galgengoorweg 6

Schutte
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

SCHUTTE

Huidig adres

Galgengoorweg 6

Wijk

Veldwijk (laatste wijkadres C111)

Oudste vermelding

1756 (4)

Oude benamingen

1805: Schuttenplaatsje (1)

1806: Schuttenhuis (2)

Betekenis naam

Een  schutte of schater was een bewaker in dienst van de marke, die loslopend vee opsloot in een schot waar de eigenaren het tegen betaling van een boete weer terug konden halen

Andere vermeldingen

1798: Hassink Hutte (3)

 

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie A nr. 38

Bouwjaar

ca. 1756 (a)

Verbouwing

1938 en 1958 (4)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren

ca. 1756: Gerrit Daniels Hassink x Jenneken Eske(n)s Riefelerkamp (5, 6)

1800: wed. Jenneken Hassink-Eskes en zoon Hendrik Willem Hassink x Janna Boschman verkopen aan broers en zuster Abraham, Jan Berend en Harmina Hilverink (6)

1802: Jan Berend Hilverink en zuster Harmina Hilver(d)ink (1)

1803: vader Jan Albert Hilverink alias Heegeman, en zoon Jan Berend Hilverink (6)

1832: Jan Berend Hilverink x Jenneken Meulenbrugge (7)

ca. 1837: Borchard Frederik Willem van Westerholt x Catharina Christina Conradina Sloet tot Tweenijenhuizen (7)

1852: zoon Borchard Frederik Lodewijk van Westerholt (7)

1863: broer Arend van Westerholt (7)

1878: nichtje Louise Charlotte Elizabeth Maria van Ittersum x Hendrik Albert Diederik Coenen (7)

ca. 1892: nicht Everdina Charlotta Jacoba Wilbrenninck x Alexander Adolph Edward Johan Reinoud Brantsen (7)

ca. 1913: Wilhelm Julius Thate x Sara Crol van de Bramel (7) 

Bewoners

1756: Gerrit Daniels Hassink x Jenneken Eske(n)s Riefelerkamp

1794: wed. Jenneken Hassink-Eskes, en zoon Hendrik Willem Hassink (3)

1800: Jan Albert Hilverink alias Heegeman x Janna Westenberg (3, 6)

1808: Jan Albert Hilverink, en zoon Jan Berend Hilverink x Jenneken Meulenbrugge

1830: Jan Albert Hilverink, en zoon Jan Berend Hilverink x Jenneken Meulenbrugge, en Jenneken’s zuster Hendrika Meulenbrugge x Hendrik Jan Huerneman

1833: Jan Albert Hilverink, en Hendrik Jan Huerneman x Hendrika Meulenbrugge, en dochter Leentje Huerneman x Gradus Wenneker

1837: Hendrik Jan Huerneman x Hendrika Meulenbrugge, en dochter Leentje Huerneman x Gradus Wenneker

1843: Hendrik Jan Huerneman x Hendrika Meulenbrugge, en dochter Reintjen Huerneman x Barteld ten Harve

1855: Gerrit Jan Burkink x Hendrika Johanna Nijenhuis

1881: Gerrit Jan Burkink x Hendrika Johanna Nijenhuis, en dochter Garritjen Burkink x Steven Haverkamp

1887: Jan Willem Nijhof x Hendrika Garritsen

1891: Lammert Visschers x Hendrika Christina Ruijterkamp

1911: Lammert Visschers x Hendrika Christina Ruijterkamp, en zoon Albertus Martinus x Hendrika Johanna Jansen

1921: wed. Hendrika Christina Ruijterkamp, en schoondochter Hendrika Johanna Visschers-Jansen

1934: Hendrika Johanna Visschers-Jansen

 

Kamer:

1821: Willem ten Arve x Dina Wunneker

1828: Gerrit Nijenhuis x Aaltjen van Hagen

1873-1904: wed. Aaltjen Nijenhuis-van Hagen, en zoon Hendrikus Nijenhuis x Derkjen Nijhof

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Gelet op de gebintconstructie, de merktekens in de ankergebinten en het metselwerk van voorgevel en schoorsteen zal de boerderij rond de tijd van de eerste vermelding (1756) als hallenhuis gebouwd zijn.

Een latere verbreding en verhoging van de zuidzijde van het voorhuis ten behoeve van een zgn. “Kamer” voor inwoning is te zien op de kadasterkaart uit 1832 (ill. 14).

Zichtbare aanpassingen in de kapconstructie, de aanwezigheid van sluitstenen in de achtergevel en daggestrepen in het metselwerk tonen verder aan dat het achterhuis tussen 1840 en 1860 vanaf deze uitbouw over de hele lengte van de zuidelijke zijgevel is verhoogd en verbreed en dat het onderschoer toen ook is verwijderd (8, ill. 13).

Bronnen

1) RAZ: Archief van het scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nr. 246, 248 (transcr. Ben Wullink, www.vordensverleden.nl)

2) RCAL: Bevolkingsregister van Vorden

3) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden. Lidmatenlijsten e.a. documenten 1798-1800. Toeg.nr. 1243, inv.nr. 84

4) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 308 en toeg.nr. 1529, inv.nr. 1768

5) GA: Archief van de Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 824, 841, 843, 844

6) GA: Archief Fam. Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nr. 17

7) GA: Digilegger (Kadaster)

8) W. Jansen (Stichting IJsselhoeven), pers. comm.

9) Fam. Visschers, pers. comm.

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

20-02-2020

Overige bijzonderheden

De -inmiddels verdwenen- vuurplaat achter de haard was gedateerd ca. 1780 (9)

Foto's

10: Schilderij van de Vordense huis- en kunstschilder A.M. Jörissen, 1948

8, 9: Tekeningen van Herman Brinkhorst, 1986

11, 12: (4)

13, 14: (7)