Zoeken

Binnenkort

    Het nieuwe seizoen begint

            in september.

 

Sociale media

Hackforterweg 33

De Kleine Stege
Beschrijving

Boerderijnaam

DE KLEINE STEGE

Huidig adres

Hackforterweg 33 (voorheen Hackforterweg 25)

Wijk

Wichmond (laatste wijkadres D 88)

Oudste vermelding

1406: ter Stege (1)

Oude benamingen

< 1847: ter Stege, Weulenstege of Stegerman

Betekenis naam

Ter Stege ‘gelegen aan een steeg’

Weulenstege: de steeg van (de familie) Weulen of Woeltjes

Andere vermeldingen

> 1847: De Kleine Stege

Verpondingskohieren

1649: Hoevel, ter Stege (2)

Leenaktenboeken

< 1406: Huis Hackfort-Huis Vorden en Huis Scherpenzeel (3, 7, 9)

Kadaster 1832

< 1847: Sectie E nr. 142 (De Stege)

> 1840: Sectie E nr. 141 (De Kleine Stege)

Bouwjaar

1840 (4, 5)

Verbouwing

1972 (6)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

Ter Stege (leenroerig aan Vorden/Hackfort en Scherpenzeel):

< 1406: Willem ter Stege (1)

1406: Jacob ter Stege (1), ter Stege(n)

1408: Lubbert ter Stegen en Henric Byscop scheiden van Jacop ter Stegen (1, 7), het leengoed ter Stegen

1411: Laaen van Noorden x Cun verkopen aan Jacob van Hackforde (1), die Stegerhoffstede

1413: Gert Ylmerinck (7), hofstede ter Steghe en een andere hofstede die tot dit goed behoorde

1420: Ghosen Gheretszoen Ylmerinc (7), die hoff ter Steghen

1423: Jacob ter Steghe (7), hofstede ter Steghe

< 1429: Evert (ten Maersche) (7)

1429: zoon Johan ten Maersche “Evertes soen”, en Berent Hedekinck (Tedekinck?) (7), dat guet ter Stege in Wijchmonde, elk een aandeel

1430: Albert Elmerinck, en Lambert Tycheler (7), elk die halve hofstede te Stege (LT’s deel was van Gerijt Elmerinck geweest, terwijl Ter Stege [in leen bij Wolter den Demping] ook tot dit leen behoorde)

1432: Albert Ylmerinck draagt over aan Wolter Dempinge (7), die halve Stegerhofstede of ter Stege (zoals van de broers Jacob en Lubert ter Stegen aan de ene zijde en van hun neef Jacob Tedekinck aan de andere zijde geweest was)

1559: Karel van Steenbergen (x Geertruyda van Renes) (8)

1564: Kueser (9), ther Stege “eyn andell an ’t goet ther Stege, en de halve hoffstede ter Stege unnd de andere helffte”

1606: dochter Agnes (Agneta) van Steenbergen (x Arent Pijnssen van der Aa (3, 8, a), ter Stege

< 1615: Wilhelm Kuyser (9), ter Stege

1615: erfgename Gertruidtt Lansinges x Bruyn van Hoen (9, b)

1627: zoon Henrick van Hoen (9), ter Stege

1641: Henrick van Hoen draagt over aan (zuster Judith van Hoen x ) Gijsbert van Dorth (9), ter Stege

1643: Agnes Steenbergens dochter Petronella Pinsen, Pijnsen of Pijnssen van der Aa (3), die Stege

1678: zoon Bruno van Dorth (9), ter Stege

1681: broer Henrick Wilhelm van Dorth van Vieracker (x Catharina Maria van Twickel) (9), ter Stege

1695: zuster Anna Margareta van Dorth (x Arnolt Krijt van Vosbergen) (9), ter Stege

De Stege of Weulenstege (allodiaal):

1647: Petronella’s neef Wolter van Hoevel tho/tot Haijkinck of Hoickinck (3x Isabella Martinengo) verkoopt aan de kinderen van Lubbert Woeltjes (x Aeltgen Mentinck), waaronder Odilia Lubberts Woeltjes x Harmen Noortwijck (10, c, d), de Steghe

1653: Anneken Lubberts Wooltiens x Herman Egberts (10, 11), bezit aandeel van ter Stege

1682: Jorrien Beecker (wedr. Maria Lubberts Woeltjes 2x Janna Maria Slaets) draagt over aan Odilia’s zoon Lubbert Harmens Noortwijck x Anna Margaretha Davids (10), 1/6 van de Steghe

1683: dochter? Jasperina Beeckers x Huijbert Fluwijn verkopen aan haar neef en Odilia’s zoon Willem Harmens Noortwijck x Dercksken te Giffel (10, e), een deel van de Steghe

1694: Cornelis Nieuwendael wedr. van (Odilia’s nichtje?) Aeltjen of Alida Woeltjes verkoopt aan Lubbert Noortwijck (x Anna Margaretha Davids) (10), aandeel van de Weulenstege

1697: Frederick Amptinck (x Maria Harmens Noortwijck) draagt namens ongenoemde familieleden over aan zwager Lubbert Noortwijck (10), aandelen Weulenstege

< 1720: Herman Lubberts Noortwijck (1x Cornelia van Staverden, 2x Johanna Maria Wilhelmina Volbier (10), de Steghe of Weulenstege

1751: Herman Noortwijck verkoopt aan Andries Banekate x Maria Krijns, en aan Hendrik Slotman x Petronella Verstege (10, 12, 13), de Stege

1768: Andries Banekate x Maria Krijns, en Hendrik Slotman x Petronella Verstege verkopen aan Willem Wessels Stege(r)man alias op de Stege x Janna Groot Bramel (12, 13, 14), de Stege, Weulenstege of Wuelenstege

1795: Wessel Stegeman (13, 14), de Stege

1819: de kinderen van Wessel Stege(r)man (13)

De Kleine Steege:

1847: Wesselsdochter dochter Aaltje Stegeman Garrit Willem van Zuilekom (4)

ca. 1880: dochter Gerritjen van Zuilekom x Jan Willem Klein Kranenbarg (4)

ca. 1922: zoon Jan Willem Klein Kranenbarg (4)

Bewoners

De Stege:

1672: Willem op de Stege in Wichmond x Marrijtien

1677: Albert te Kerckwijck (10)

1706: Hendrik Berentsen aan/op de Steege x Anneken Jansen

1716: wed. Anneken Jansen 2x Hendrick Warners Joolinck

1717: wed. Anneken Jansen 3x Berent Aerentsen Nijhof, de Weulenstege

< 1734: zoon? Jan Berentsen (10)

1736: Willem Garrids Hogenkamp op de Stege x Geertjen Everts

1743: wedr. Willem Stegerman 2x Christina Willems Hogencamp

1758: Wessel Geerliks op de Stege alias Stegerman x Willemina Groothold of ten Holte

1761: zoon Willem Wessels Stege(r)man ~op de Stege x Janna Garritsen Groot Bramel

1798: zoon Wessel Stegeman x Gerretjen Hissink

1820: Derk Eggink x Jenneken Teunissen alias Stapelbroek (13, 14)

1829: Derk Eggink x Jenneken Teunissen

1847-1847: Garrit Klein Bramel x Willemina Stegerman

De Kleine Steege:

1840: Garrit Klein Bramel x Willemina Stegerman

1847: Garrit Willem van Zuilekom x Aaltje Stegeman

1872: wed. Aaltje van Zuijlekom-Stegeman

1880: wed. Aaltje van Zuijlekom-Stegeman, en Gerritjen van Zuijlekom x Jan Willem Klein Kranenbarg

1893: Jan Willem Klein Kranenbarg x Gerritjen van Zuijlekom

1900: Jan Willem Klein Kranenbarg x Gerritje van Zuilekom, en Gerrit Willem Klein Kranenbarg x Gerdina Hendrika Klein Bramel

1913: Jan Willem Klein Kranenbarg x Gerritjen van Zuijlekom, en schoondochter/wed. Gerdina Hendrika Klein Kranenbarg-Klein Bramel

1914: Jan Willem Klein Kranenbarg x Gerritjen van Zuijlekom

1920: Jan Willem Klein Kranenbarg x Gerritjen van Zuijlekom, en schoondochter Gerdina Hendrika Klein Bramel 2x Hendrik Albert Greutink

1921: wed. Gerritje Klein Kranenbarg-van Zuilekom, en schoondochter Gerdina Hendrika Klein Bramel 2x Hendrik Albert Greutink

1922: Hendrik Albert Greutink x Gerdina Hendrika Klein Bramel

de Kamer:

1840-1855: (schoon)zuster J(oh)anna Ste(e)geman

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) GA: Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nrs. 22, 584, 399

2) RAZ: Plaatsingslijst van de collectie Gerhard Kreijnck (1676-1691). Toeg .nr. 0141, inv.nr. 22

3) GA: Archief Huis Vornholz. Toeg.nr. 1172, inv.nr. 410

4) GA: Digilegger (Kadaster)

5) RAZ: Bevolkingsregister van Warnsveld

6) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1530, inv.nr. 381

7) G.J. Kuypers, 1988. Machtsverhoudingen in het kwartier van Zutphen in de 15e eeuw, bekeken aan de hand van de bezittingen van de heren van Vorden en Hackfort, ongepubliceerde doctoraalscriptie (zie ook GA: Archief Huis Hackfort. Leenregisters van de Heerlijkheid Vorden, 1407-1423, 1429-1483, 1484-1505. Toeg.nr. 0520, inv.nrs 464-466)

8) NA: Inventaris van het archief van de familie Van Wassenaer van Duvenvoorde, 1226-1996. Toeg.nr. 30.20.87, inv.nr. 531

9) R. Poesse (transcr.), 2008. Leenregister van het huis Vorden 1567-1687 (zie GA: Archief Huis Verwolde. Toeg.nr. 0556, inv.nrs 1248)

10) E.A.M. Claassen, 2016. Noortwijck. Een geslacht van landheren te Vorden, 1500-1800. Canon van de geparenteerde familie Ockhorst

11) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen 1462-1811, Kerspel Vorden. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 232 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

12) RAZ: Archief Scholtambt Zutphen. Toeg. nr. 0338, inv.nr. 253

13) GA: Markeboek van Wichmond 1657-1828. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 126

14) RAZ: Plaatsingslijst van de archieven van notarissen met standplaats Warnsveld (1811-1839). Toeg.nr. 3018, inv.nr. 5

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2022 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

21-01-2022

Overige bijzonderheden

a) Agnes van Steenbergen was een zuster van Elisabeth x Johan van Hoevel (wedr. Maria van Munster

b) Gertruidtt Lansinges grootmoeder was een Kuyser

c) Wolter van Hoevel tho Haijkinck was een zoon van Johan van Hoevel x Elisabeth van Steenbergen (de zuster van Agnes van Steenbergen) en trouwde 1x Grete van Moerbeecke, 2x Elisabeth Knoppert en 3x Isabella Martinengo

d) De kinderen van Lubbert Woeltjes (x Aeltgen Mentinck) waren: Willem W. x Hendricksken ter Mollen, Jan W. x Sweerken Antinck, Maria W. 1x Jasper Peters 2x Jurrien Becker, Odilia W. x Harmen Noortwijck, Goossen W., Aelbert W. en Enneken W.

e) Willem Harmens Noortwijck x Dercksken te Giffel waren al erfgenaam van een deel van de Steghe

Foto's

Overlay actuele luchtfoto (GoogleEarth), hoogtekaart (www.ahn.nl) en kadasterkaartjes 1832-1848-1943 (4)