Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

Hackfortselaan 0

Het Venne
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

VENNE (a)

Huidig adres

Hackfortselaan 0

Wijk

Hackfort/Veldwijk

Oudste vermelding

1382: ten Vene (1); 1476: Den Veene; 1500: Vene (1)

Oude benamingen

1492: t goet ten Veene (1); 1494: ten Vene, erf (2);

1504: unde dat erf ten vene ten kerkhoven (3)

Betekenis naam

Veldnaam: duidt op veengrond

Andere vermeldingen

Fen(n)e, het Veen, Ven(n)eman, Vennemanshof

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Dat Veene, 't huis te Hackfort

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie I nr. 464: één erf, twee huizen (4):

1. 't Fenne, Veneman, in 1832 al geroyeerd (5)

2. Kerkhof

(zie kaartje) (6)

Bouwjaar

 

Verbouwing

 

Type boerderij

Hallenhuis met onderschoer

Monument

 

Eigenaren

1504: Huis Vorden (3)

1509: Margareta van Essen, wed. Jacob van Hackfort (7)

1529: Bernt van Hackfort x Margareta van Egmont (7)

1557: dochter Jacoba van Hackfort x Goossen van Raesfeldt

1581: dochter Agnes van Raesfeldt x Hendrik van Westerholt

1602-ca. 1770: 6 generaties van Westerholt tot Hackfort

Bewoners

1382: Lambert ten Vene (1)

1492: die kaeter daer op Henrick (1)

<1637-ca. 1644: Ger(r)it op het Venne/op het Veen bij het huijs Hackfort

1645: zoon Jan Gerrits op het Vene bij Hackfort

1661: Luckes op het Fene x Trijne (8)

1677: Frerick Venneman

1691: Gerrit Venneman/Gerrit op ‘t Veen x Beerentjen Jansen

1711: Derck op het Venne

1716: Hermen Venneman/Harmen op het Fenne alias Herman Stephens Bouwmeester x Anneken Berents Makkink

1732: Berent Aelberts, boer op het Venne x Gerritjen Polman (b) (9)

1762: Steven Bouwmeister op 't Fenne x Berentjen Grevenslag

Bijzonderheden omgeving boerderij

(a) Het Venne moet tussen 1770 en 1787 afgebroken zijn, want de boerderij komt niet meer voor in het taxatierapport van Huis Hackfort van 1787 (10)

Bronnen

(1) GA: Arch. Graven en Hertogen van Gelre. Graven van Zutphen.

Bede en betaling 1382. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 694

Schattingslijsten 1476 en ca.1500. Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 1036, C3-1037

Kohier pontschatting 1492. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927

[Transcriptie Ben Wullink, zie www.vordensverleden.nl]

(2) B.H. Slicher van Bath, 1944/77. Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage aan een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

(3) GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nr. 2

(4) G. Dijkhuizen, Uitbreiding Kadastrale atlas 1832  

(5) Kadastrale Atlas Vorden 1832 Vorden

(6) Website: HisGis

(7) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Protokol van opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 215, 217 [Transcriptie BW]

(8) Lidmatenboek Vorden

(9) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Gerichtssignaten. Regesten Vorden. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 106 [Transcriptie BW]

(10) GA: Archief Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 502

Bijzondere documenten

(b) In 1734 werd er door de Heer van Hackfort beslag gelegd op de goederen van Berent en Gerritjen op het Venne vanweg een pachtachterstand; op 20-04-1734 volgde er een verkopinge. [zie: www.vordensverleden.nl/boerderijen/Venne]

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

28-12-2020

Overige bijzonderheden

De huidige boerderij Venneman, ook Kerkhof aan de Weidemanweg 4 verwijst naar de afgebroken boerderijen Venne en Kerkhof aan de Hackfortselaan

Foto's

HisGis-kaartje