Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

Heerlerweg 0

Burkink
Beschrijving

Boerderijnaam

BURKINK

Huidig adres

Heerlerweg 0 (voorheen Heerlerweg 5, daarvoor Vierakkersestraatweg 30)

Wijk

Vierakker (laatste wijkadres E 69)

Oudste vermelding

1382: Bergerinch, Borgerynck (1)

Oude benamingen

Burgerinck, Borgerin(c)k, Burgelink, Borgelin(c)k, Burgin(c)k, Borgin(c)k

Betekenis naam

< Borgelink of Börgelink < persoonsnaam Borgilo (diminutief van Borgo of Burgo, < burg ‘bescherming’) (2)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohieren

1492: Johan Coninck (3), Tgoet Burgerinck

1676: (Gerhard?) Kreynck (4), Borgerinck

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie F nr. 321

Bouwjaar

 

Verbouwing

1926 (5)

1961 afgebrand (6)

ca. 1962 afbraak (7)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1492: Johan Coninck ind tZutphen (3)

1676: (Gerhard) Kreynck (x Johanna van Oostrum) (4)

1717: (dochter Lumina Kreynck x Steven Unico) van Rhemen (8), Borgerinck

1721: (dochter Lucia Wijchmoed van Rhemen x) Assueer (of Sweder of Zweer) Rutgers van Haersolte (8, 9), Borgerink

1728: Willem Willemsen Borgerink x Jenneken Engberts (9)

1762: Antonij of Teunis Willemsen Borgerink x Geesken Kloosterhoff (8, 9), ⅓ Borgerink

1768: Teunis Borgerinck erft van broer Willem Borgerinck (10), 1/12 Borgerinck

1768: zuster Lessia Borgerinks (1x Christiaan Gerritsen) (10), 1/6 Borgerink

1787: zwager Gradus Remmelink wedr. Lessia Burgerinks (10), 1/6 Borgerink

1802: Teuniszoon Willem Burgerink x Teuntje Aberson (9)

1810: verwante Garrit Jan Nijveld (1x Aaltje Jans), 2x Johanna Leppink (7, 9, a), Burgink

1833: de erven van Gerrit Jan Nijveld (7)

ca. 1837: Ferdinand (Adolphus Augustus Josephus) Valkenhoff (x Johanna Maria Albers) (7)

ca. 1838: Evert Willem Martens (x Johanna Waandrina Lankhorst)

1877: neefje (Harmanus) Johannes Lankhorst e.c. (7), Burgink

1898: broer Martinus Reinirus Lankhorst e.c. (7)

1901: broer Johannes Lankhorst e.c. (7)

1911: Johannes Everhardus Roelofs (x Willemina Elisabeth Besseling) (7, b)

Bewoners

1492: “die bouman vacat” (3)

< 1636: Gerrit op Borgerink 1x Enneken Hermelinck, 2x Grietien Staerincx (11, 12)

1658: Tonnis Hermensen (Vrendenborch) op Borginck 2x Essele Jacopsen Jostinck

1674: dochter? Jenneken Theunissen x Engbert Hendricks, op Burginck, Borginck of Borgerinck

1680: wedr. Engbert Hendrix 2x Marritjen Theunissen Meijerink, op Borgerinck of Borgelinck

1702: dochter Jenneken Engberts Burgelinks x Willem Willemsen Obbink (op) Borgink of Burgink (8)

1731: zoon Engelbert Willemss of Willemsen op Borgerinck (8)

1741: Engbert Willemsen (x Margaritha of Grietje Waanders Pollers of Polder)

1752: broer Teunis Willemsen Burgelink x Geesken Jurriens Kloosterhof (8)

1788: Teunis Burgelink x Geesken Kloosterhof, en zoon Willem Burgink x Teuntjen Willems Aberson

1796: wed. Geesken Burgelink-Kloosterhof, en zoon Willem Burgerink x Teuntjen Aberson

1802: Willem Burgink x Teuntjen Aberson

1811: G.J. (Gerret Jan Wolters?) Bloemendaal (1x Hendrica Heemink, 2x Gertruid Roelofs Pelskamp) (13, 14)

1813: Garrit Jan Harmsen x Beene of Berendjen Gosselink, op Burgink (13, 15)

1838: Antony Jimmink x Geesken Mulder

1841: Evert Willem Martens x Johanna Waandrina Lankhorst wed. Jacobus ten Velde

1875: wedr. Evert Willem Martens

1877: neefje Harmanus Johannes Lankhorst, met 3 broers en 1 zuster

1898: broer Martinus Reinirus Lankhorst, met 2 broers en 1 zuster

1901: Martinus Reinirus Lankhorst x Aleida Hendrika Wiskamp

1901: Johannes Lankhorst, met 1 broer en 1 zuster

1904: Johannes Everhardus Roelofs x Willemina Elisabeth Besseling

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

2) B.J. Hekket, 1982. Oost Nederlandse Familienamen

3) GA: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927 (transcr. Albert Lettink)

4) RAZ: Plaatsingslijst van de collectie Gerhard Kreijnck. Toeg. nr. 0141, inv.nr. 22

5) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1524, inv.nr. 122

6) RAZ: Boerderijen gemeente Warnsveld. Burkink. Documentatie 718.63

7) GA: Digilegger (Kadaster)

8) GA: Markeboek van Vierakker, 1603-1763. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 808

9) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nrs. 0338, inv.nr. 252, 253, 254 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

10) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nrs. 460, 474, 475, 476

11) Z. Hissink-Kerkdijk, 2001. ‘Genealogie Hissink uit Vorden’. In: Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek 18, 2

12) J.A. Bakker-ten Have, 2012. ‘Aanvulling en verbetering Kwartierstaat Jan Willem Tjoonk.’ (OTGB 11.157)’. In: Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek 29, 4

13) RAZ: Inventaris van het archief van de Gemeente Warnsveld (1811-1936). Toeg.nr. 3001, inv.nr. 803

14) RAZ: Plaatsingslijst van de archieven van notarissen met standplaats Warnsveld (1811-1839). Toeg.nr. 3018, inv.nr. 4

15) Nederduits Gereformeerd Lidmatenboek van Steenderen

16) www.ahn.nl

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2023 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

16-01-2023

Overige bijzonderheden

a) Gerrit Jan Nijveld was verwant aan de familie Kloosterhof

b) Met dank aan J. Roelofs

Foto's

1926: (5)

Overlay actuele hoogtekaart en kadasterkaart-1832 (7, 16)