Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Zwiershut resterend huisperceel 1879
BOE 3 Zwiershut 1832
BOE 4 Zwiershut 1807
BOE 5 locatie vml Zwiershut

Heijendaalseweg 0

Zwiershut
Beschrijving

Boerderijnaam

ZWIERSHUT

Huidig adres

Heijendaalseweg 0

Wijk

Veldwijk (laatste wijkadres 1878: C 110)

Oudste vermelding

1727? (1)

Oude benamingen

1783 > : Poelards of Poel(d)ers Hutte (2)

1841: Zwiershut (3)

Betekenis naam

Vernoemd naar de bewoners: (Sweer) Poelert en Braakhekke

Andere vermeldingen

1727: Hendrik in het Veld van den Poel (a)

1841: Zwiershut (3)

Braakhekke (4)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie A nr. 222 (b)

Bouwjaar

1878: afbraak (5, 6)

Verbouwing

 

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

< 1803: Fam. Poelert (3)

1803: Hervormde Diaconie van Vorden (3, 5, c)

1841: Lambertus Hendrikus Elshoff x Judith Schieven (3, 5)

Bewoners

1727: (speculatief) Hendrik (Jansen) in het Veld van den Poel alias Poelert x Stijntje Jansen (1)

< 1747: zoon Sweer Hendriksen Poelert x Fenneken Lubberts Hondegoor (d)

1767: Sweer Poelert x Fenneken Hondegoor, en zoon Hendrik Jan Poelert x Geesken Peppelenbos

1780: Sweer Poelert, en zoon Hendrik Jan Poelert x Geesken Peppelenbos (e)

1793: wed. Geesken Poelert-Peppelenbos, en zoon Swier Poelert (f)

1803: dochter/zuster Jenneken Poelert x Hendrik Braakhekke (7)

1834: Hendrik Braakhekke, en zoon Harmen Braakhekke x Berentjen Eggink

1846-1878: Harmen Braakhekke x Berentjen Eggink

Bijzonderheden omgeving boerderij

De oorspronkelijke percelen van het plaatsje zijn nog steeds herkenbaar aan de lichte begroeiing, omgeven door een dicht dennenbos (ill. 5). Volgens de buurtbewoners zou er nog lang een (later omgevallen) leilindeboom gestaan hebben

Bronnen

1) Nederduits Gereformeerd doopboek van Vorden

2) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 841, 843, 844, 848, 853

3) ECAL: Archief Hervormde Gemeente Vorden, 1631-2007. Toeg.nr. 1246, inv.nrs. 18, 30 (met dank aan Ben Wullink)

4) R. Kater et al., 1996. Boerderij- en Veldnamen in Vorden

5) GA: Digilegger (Kadaster)

6) ECAL: Bevolkingsregister van Vorden

7) ECAL: Archief Gemeentebestuur van Vorden, 1795-1931. Toeg.nr. 1243, inv.nr. 94 (met dank aan Ben Wullink)

8) Carlo Bosch, 2004. ‘De Belthutte.’ In: Vordense Kronyck 22,1: pp. 20-21 (g)

9) Tonny Roeterdink en Gerda Stokreef-Braakman (Larense Heuvel Werkgroep), pers. comm.

10) GA: Verpondingskaarten. Toeg.nr. 0873, inv.nr. 59

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

03-05-2021

Overige bijzonderheden

a) Hendrik in het Veld van den Poel was vermoedelijk een zoon van Jan op den Poel (Pastorieweg 0)

b) Bij de verkoop in 1841 omvatte het plaatsje de percelen A 216-224 (zie ill. 3), en A222 was dus niet de vermeende locatie van de Belthutte (Larenseweg 0) (8)

c) “Een huys met zijn land en toebeh. in het Galgengoor in den jare 1803 bij het overlijden van Zweer Poelert en zijn moeder tot de Diaconie vervallen en nu aan dezelve toebehorend en verpacht aan Hendrik Braakhekke en deszelfs Huijsvrouw Jenneken Poelert” (3)

d) 1747: Sweer in ’t Galgengoor, later vermeld als “de hut in ’t Galgengoor waar Zweer Poelert woont” of “Zweer Poelert op de Poelderhutte” (2)

e) 1783: “Hendrik Jan Poelard in ’t Gallegengoor op Poelards Hutte” (2)

f) 1795: Sweer Poelert, betr. “de hutte van sijn grootvader Sweer Poelert in Veldwijk” (2)

g) De in dit artikel aangehaalde Gaitje-Meuje uit het boek van H.W. Heuvel heeft hier nooit gewoond, maar haar moeder (wed. Aaltjen Doornink-Klein Landeweer) en broer Jan Doornink woonden op het naburige Deurnink (Oude Borculoseweg 1) (9)

Foto's

1: Overlay van luchtfoto (GoogleEarth), verpondingskaart 1807 (10) en kadastrale kaarten van 1832 en 1879 (5)

2, 3: Kadastrale kaarten 1832 en 1879 (5)

4: Verpondingskaart 1807 (10)

5: Huidige locatie van de vml. Zwiershut