Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Norde-Delden straatzijde 2
BOE 3 Norde-Delden straatzijde 3
BOE 4 Norde-Delden zijkant
BOE 5 Norde-Delden achterzijde
BOE 6 Norde-Delden bouwtekening 1929
BOE 7 Norde-Delden HisGIS 15-01-2021

Hengeloseweg 2/4

Norde
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

NORDE

Huidig adres

Hengeloseweg 2 en 4 [laatste wijkadres B2 en B 3]

Wijk

Delden

Oudste vermelding

1476: Nijeland opte Noorde stroo (1)

Oude benamingen

1487: Norderhorst (2)

1500: Nije lant op ’t Norden stroet (1)

1614: Nijlandt (2)

1655: Egbert op het Norde (3,4)

1646: Reynt Smeynx hofstede (5)

1787: het plaatsje Reind Smeenks hofstede of het Norde genaamd, met hof, hofland en twee stukken bouwland op het Norden (6,7)

1802: Reint Smeenks hofstede of ’t Norde in Delden) (6)

(met dank aan Gerda Rossel)

Betekenis naam

- toponiem, mogelijk betekenend:

a) '(ten) noorden' (< Middelnl. nort of norden) (8, 9, 10)

b) ‘(plek met) knoestige bomen of boomstronken’ (< *nor-ithi) (10)

- of een voornaam, vgl. Oudduits Nordo, Nor(d)t of Nort(h)e (11)

(met dank aan Gerda Rossel)

Andere vermeldingen

Nordeman (12), Nodde (4), de Boomkweker (12)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Reynt Smeynx hofstede: Gerrit Smeijnck (5)

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie H nr. 5

Bouwjaar

< 1825 (zie kaartje) (13)

Verbouwing

1881;

1920: veranderen woning: keuken en slaapkamer met plat dak aangebouwd (14,15,16);

1929: veranderen woning in burgerwoning na brand: gedeelte met plat dak gehandhaafd en op de oude fundamenten van de boerderij is de burgerwoning gebouwd (14,15,16);

1976: veranderen woning (14)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1617: Reint op Smeinck x Marie Sloemers (hofstede Nijland) (2)

< 1641: dochter Hendersken en kinderen, wed. Peter Hamminck (2)

1641: oom Gerrit Janssen Smeijnck (broer van Reint) x Gerbrich Derxen (hofstede Nijland) (2)

1646: Reint op Smeinck’s broer Gerrit Smeijnck (Reynt Smeynx hofstede)

1667: neef Gerhardt Goycker (erve en goed Norden) (2)

1685: Aleijda Ridders wed. Gerhardt Goijkers (goed het Norden) (2)

1722: kleinzoon Hendrik Jan Goiker (land op het Norden met daarop een huis) (2)

1730: zuster Beatrix Goicker x Herman Hasebroek (erve Norde) (2)
1760: dochters Johanna Haesebroeck en Maria Haesebroeck x Marcelis Straatman (Reijnd Smeenks hofstee) (2)

1762: Jan Hendrik Brass x Isabelle Geertruijt Ravenschot (Reijnt Smeincks hofstede) (2)

1781: zoon Gerhard Diderik Brass (Reind Smeinks hofstede of het Norden) (2)

1803: Hendrik Stroman (Norde of Reint Smeinks goed) (2, 17)

(met dank aan Gerda Rossel)

1832: Harmanus Rossel (15)

1880: zoon Harmanus Rossel, daarna wed. Jenneken Rossel-Wissels, daarna dochter Derkje Rossel en cons. (15)

1905: Antonie Regelink (15)

1907: Alexander Adolf Edward Johan Reinout Brantsen (15)

1907: Jan Bielderman, metselaar en landbouwer (15)

1929: zoon Hendrik Jan Bielderman (15)

1937: Jan Willem Albers (15)

Bewoners

1500: Nije lant op ’t Norden stroet dar Henrich Smeinck wont (1)

1640: Egbert (Peters Hammink) op ’t Norde x Hendersken

1659: wedr. Egbert op het Norde 2x Willemken Havelincks

1684: zoon Norden Phlips of Philips Egbers op Norde

1717: zoon Hermen Philipsen op het Norden 1x Jenneken Willemsen, 2x Janna Jansen

1754: Berend Waenders Regelink/Nordeman x Janna Jansen

1788-1818: zoon Garrit Jan Nordeman x Reintjen Memelink

1818: Harmanus Rossel, klompenmaker, boomkweker, landbouwer x Driesken Mispelkamp

1866: zoon Harmanus Rossel x Jenneken Wissels

1881: wed. Jenneken Wissels x Hendrik Jan van der Horst

1883-1885: wedr. Hendrik Jan van der Horst 2x Willemina Borgman, 3x Johanna Harmina Uenk

1893: Hendrik Hengeveld x Antjen Halterdijk

1904: Derkjen Nijhoff, wed. Nijenhuis

1906: Jan Bielderman x Lammerdina Brandenbarg

1929: zoon Hendrik Jan Bielderman x Aaltje Nijhuis

Bijzonderheden omgeving boerderij

De oude boerderij heeft < 1929 parallel aan de Hengeloseweg gestaan, met de voorkant richting Hengelo (16)

Bronnen

(1) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven, 1476 en ca. 1500. Toeg.nr. 001, inv.nrs. 1036 en 1037 [transcriptie Ben Wullink, zie ook www.vordensverleden.nl]

(2) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen (1462-1811), Kerspel Vorden. Toeg. nr. 0338, inv.nrs. 041, 225, 226, 229, 233, 234, 235, 236, 237, 240, 247, 252 [transcr. BW], 253 [bew. Marian Kruijt]

(3) GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nr. 44

(4) Doop-, Trouw- en Begraafregisters van Vorden

(5) RAZ: Afschrift van een Verpondingskohier van het Graafschap Zutphen over de Periode 1643-1651, met index ca. 1690. In: Collectie Gerard Kreijnck (1676-1691). Toeg.nr. 0141, inv.nr. 22 [transcr. BW]

(6) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nr. 6, 13B

(7) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 839

(8) J. Verdam, 1956. Middelnederlandsch Handwoordenboek

(9) W.J.J. Pijnenburg & J.J. van der Voort van der Kleij, 1984. Woordenboek Middelnederlands

(10) J.C. ter Laak, 2005. De taal van het landschap. Pilotproject Toponiemen in de Berkelstreek. Een verkennend onderzoek naar de bruikbaarheid van geografische namen voor het reconstrueren van de geschiedenis van het Oost-Nederlandse landschap. Amersfoort: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

(11) J.K. Brechenmacher, 1963. Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Familiennamen

(12) Grietje Dijkhuizen, Uitbreiding Kadastrale Atlas 1832 Vorden

(13) Website: HisGis

(14) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1880-1939. Toeg.nr. 1523, inv.nrs. 410, 411 en Bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 2523

(15) GA: Digilegger (Kadaster)

(16) Mw. E. Bloemendaal-Groot Nuelend: pers.comm.

(17) GA: Archief Huis Verwolde. Toeg.nr. 0556, inv.nr. 1220

Bijzondere documenten

Plattegrond bij de bouwtekening van 1929, zie illustratie

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

25-01-2021

Overige bijzonderheden

 

Foto's

Fam. Bloemendaal; HisGis-kaartje