Zoeken

Binnenkort

    Het nieuwe seizoen begint

            in september.

 

Sociale media

BOE 2 Eelmerink zijkant
BOE 3 Het Eelmerink-luchtfoto
BOE 4 eelmerink foto gevelsteen
BOE 5 Eelmerink HisGIS 12-12-2020

Het Eelmerink 2 en 2a

Eelmerink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

EELMERINK

Huidig adres

Het Eelmerink 2 en 2a [laatste wijkadres C 23, daarna Strodijk 3]

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1382: It Elmer (1)

Oude benamingen

1450: Elmarinckguet (2); 1494: Gelmerynck, erf (3)

Betekenis naam

Elmer is een verbastering van Armel : een samengestelde Keltische naam:

‘Arth’- = hoofd(man), top(man), belangrijkste en ‘-mael’ = beer: dus ‘machtigste beer’, ’leider van de berentroep’ + -ynck = 'zoon van', 'behorende tot'.

Ermel, ook Elmar, Elmer is een patroonheilige van een kerk in Molhain, Belgische Ardennen. Was hij rond 700 een tot bisschop gewijde zwerfmonnik uit Ierland die in deze streken het christelijk geloof verkondigde? (4)

De voornaam Elmer komt in Engelstalig gebied nog steeds voor.

Andere vermeldingen 

1476: Elmerinck en 1500: Eelmerinck (5)

1492: ’t goet Eelmerinck, Johan Raven (6)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Eelmerinck, goed

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie K nr. 20

Bouwjaar

1916: herbouw (7)

Verbouwing

1950: uitbouw aan de woning geplaatst (8)

Type boerderij

Hallenhuis (zie hisgis-kaartje van 1825)

Monument 

 

Eigenaren

1450: kapittel van St. Pieter, Utrecht (2)

1460: Werner/Warner Ylmerinck en Gertruyt (9)

1472: Reijnt Elmerinck en Mechtelt verkopen aan Johan Raeven en Griete (9)

1530: Jan Addinck en Wijsse/Wyze (10)

1574: Johan Addinck alias Eelmerinck x Marrie/Maria (10)

1581: Johan Addinck alias Eelmerink x Anna (10)

1585: Johan Eelmerink x Bernarda (10)

1603: Meinss Eelmerinck x Henrica (10)

1608: Gosen Eelmerinck x Jenneken Hansen/Jansen (10)

1615: Gosen Eelmerinck heeft hele erve in bezit (10)

1617-1646: Goosen Jansen Eelmerinck x Geertien/Grietken Egginck (10)

1647: Jan tho Noortwijck x Maria Sweverinx hebben aandeel in Eelmerink (10)

1658: Goossen Eelmerinck en Geertien Egginck doen hun laatste verkoop (10,a)
1780: Jan Willem Noortwijk (11)

1788: Hermanus Antonius Schaapman x Hendrica Theodora Jacoba Roeloffzen; zij verkopen in 1804-1805 de Eelmerinkkamp in 20 percelen aan 11 nieuwe eigenaren (10)

1805: Jan Willem Geessink x Geertruijt Jolink kopen gedeelte van Eelmerink (10)

1814: broer Hendrik Jolink x Maria Rouwenhorst (12,b)
1832: Borchard Frederik Willem van Westerholt tot Hackfort
1861: zuster Johanna Philippina Wilhelmina van Westerholt tot Hackfort (7)
daarna zoon Frederik Alexander van Ittersum (7)
1863: Harmanus Rouwenhorst (7)
1866: zoon Hendrik Jan Rouwenhorst (7)
1916: schoonzoon Hermanus Verstege (7)
1928: schoonzoon Johan Gerhardus Vlogman (7)

Bewoners

1382: Jan Elmerinck (1)
1450: Beernt Elmarinck (2)
1508: Elmerrinck (9)
1564: Reynt Eelmerinck x Jenneken (10)
1566: Henrick Eelmerinck x Lutgert (10)
1617-1658: Goosen Eelmerinck x Geertien/Grietke Egginck (10,a)
1638: dochter Barber Eelmerinx x Geurt Brouwer (zullen bij haar ouders ingewoond hebben)
1688: zoon Berent Eelmerink
1713: Harmen op het Eelmerinck
1729: dochter Dersken Hermsen x Evert Eelmerink
1741: zoon Jan Everts op Eelmerink x Hilleken Wanders
1772: zoon Evert Eelmerink x Teuntje Hendriks
1785: neef Willem Velhorst op Eelmerink x Berendina Stroman
1806: Jan Willem Geessink, wedr. Geertruijt Jolink + zwager Hendrik Jolink x Maria Rouwenhorst
1813: Jan Brandenbarg x Henders Hammerman
1817: Hendrik Jolink x Maria Rouwenhorst
1827: wed. Maria Rouwenhorst 2x Jan Gerritsen
1830: wed. Maria Rouwenhorst 3x Harmanus Rouwenhorst
1849: wedr. Hermanus Rouwenhorst 2x Willemina Klein Selle
1857: (stief)zoon Hendrik Jan Rouwenhorst x Grada Aleida Klomps
1907: dochter Harmina Rouwenhorst x Hermanus Verstege
1928: dochter Willemina Verstege x Johan Gerhardus Vlogman

Eelmerink-kamer (in bepaalde jaren waren er meerdere kamers):

1806: Marten Klein Bramel x Grada Enzerink
1813: Jan Willem Geessink + zoon Derk Jan Geessink x Fredrica Daniëls
1830: Jan Karssenbarg x Teune Bonk
1907: Hendrik Lievestro en Geert Zwollo x Gerritjen Schiesborn
1907: Johan Schouten x Anna Maria Rouwenhorst
1909: Gerrit Jan Begieneman x Hendrika Alberdina Beeftink

Bijzonderheden omgeving boerderij

Gevelsteen met datum 9 maart 1916

Bronnen

(1) GA: Arch. Graven en Hertogen van Zutphen. Graven van Zutphen. Bede en betaling 1382. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 694 [Transcriptie Ben Wullink, zie ook www.vordensverleden.nl]

(2) Utrechts Archief: Kapittel van St. Pieter. Toeg.nr. 0220, inv.nr. 1012-a, regestnr. 1151, charter
(3) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage aan een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland
(4) Dries van den Akker s.j.; zie ook: www.heiligen-3s.nl
(5) GA: Arch. Graven en Hertogen van Gelre. Graven van Zutphen. Schattingslijst Vorden 1476 en schattingslijst Vorden ca. 1500. Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 1036, 1037-C [Transcriptie BW]

(6) GA: Kohier pontschatting 1492. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927 [Transcriptie BW]

(7) GA: Digilegger (Kadaster)

(8) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 1414

(9) RAZ: Arch. Kreynck. Toeg.nr. 010, inv.nrs. 458,460 [Transcriptie BW]
(10) RAZ: ORA Schoutambt Zutphen. Protokol van opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 217, 218, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 254 [Transcriptie BW]

(11) G. Dijkhuizen, Uitbreiding Kadastrale Atlas Vorden 1832

(12) ECAL: Arch. Notaris Gallée 1812-1816. Arch.nr. 3011, inv.nr. 196

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt 

12-12-2020

Overige bijzonderheden

(a) Goosen Eelmerinck en Geertien Egginck lijken de “bankiers” van Vorden te zijn geweest in de eerste helft 17e eeuw. Ze zijn meer dan 40 jaar actief in de verkoop van onroerend goed, het uitlenen van geld en borg staan met hun erve Eelmerink

(b) Hendrik Jolink koopt katerstede Het Eelmerink; huis, hof en bouwland, groot 1 morgen= iets minder dan 1 ha. De grond die bij het Eelmerink hoorde, de Eelmerinkkamp was al in 1804-1805 in percelen verkocht (10)

Foto's

Fam. Vlogman; hisgis-kaartje: HisGis