Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

Hilverinkweg 4

Hilverink
Beschrijving

Boerderijnaam

HILVERINK

Huidig adres

Hilverinkweg 4

Wijk

Delden (laatste wijkadres B 31)

Oudste vermelding

1470: Herman Hilverdinck (1)

Oude benamingen

1476, 1492, 1500: Hilverdinck (2, 3)

Betekenis naam

Woonstede of erve van ene Hilwerd en de zijnen (4)

Andere vermeldingen

1497: Hilverdynch (5)

Verpondingskohier van Kreynck

1646: Hilverdinck, van het Gasthuis (6)

Leenaktenboeken

Leengoed van Bronkhorst (7)

Kadaster 1832

< 1880: Sectie H nr. 247

1880 >: Sectie H nr. 242

Bouwjaar

ca. 1880: herbouw (8)

Verbouwing

1928 (8, 9)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1504: Alphert Kreijnck en moeder Elisabeth (10), Hylverinck

1533: Alphart Kreijnck verkoopt aan Bernt van Hackfort x Margrieta (van Egmond) (10, 11), Hylverdinck

1542 >: (Oude en Nieuwe) Gasthuis te Zutphen (7, 8, 12, 13)

Bewoners

1549: Greta tho Hilverdinck wed. Johan Hilverdinck (14)

1581: Bartolt Hilverdinck x Fenne Obbekinck? (10)

1654: Arent Hilverinck

1664: zoon Jan Arents Hilverdinck x Meijntien Berentsen Frussincks

1672: wed. Meijntien Beerndts 2x Gerrit Janssen van Wenneberg

1692: wedr. Gerrit Hilverink 2x Altjen Hendrix

1711: dochter Janna Gerritsen Hilverdink x Hendrik te Entel alias (op het) Hilverdink

1741: wed. Janna ten Entel-Hilverdink 2x Gerrit Jansen van Hiddink

1752: (stief)dochter Aeltjen Hendriks Hilverink x Berent Wolters Heijink

1762: Hendrik Jan Dijkkamp alias Hilverdink x Gerritjen Bouwhuis

1782: Hendrik Jan Hilverdink x Gerritjen Bouwhuis, en dochter Hendrica Hilver(d)ink x Jan Eggink

1792: wedr. Hendrik Jan Dijkkamp, en dochter Hendrica Hilver(d)ink x Jan Eggink

1796: Jan Eggink x Hendrika Hilverdink

1809: wed. Hendrika Eggink-Hilverdink

1812: wed. Hendrica Eggink-Hilverdink, en zoon Hendrik Jan Eggink x Harmina Wagenvoort

1821: Hendrik Jan Eggink x Harmina Wagenvoort

1854: Hendrik Jan Eggink x Harmina Wagenvoort, en zoon Gradus Eggink x Johanna Brandenbarg

1863: wedr. Hendrik Jan Eggink, zoon Gradus Eggink x Johanna Brandenbarg

1864: Gradus Eggink x Johanna Brandenbarg

1873: Harmen Eijerkamp x Berendina Christina Rossel

1907: wedr. Harmen Eijerkamp

1920: zoon Berend Johan Eijerkamp x Everdina Hagen

1920: Berend Johan Eijerkamp x Everdina Hagen

1927: wedr. Berend Johan Eijerkamp

1929: Gerrit Jan Poorterman x Hendrika Berendina Wigherink

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) GA: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Kohier van de pondschatting in het scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4048 (transcr. E.J.C. Kamerling, met dank aan AV)

2) GA: Archief Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1036, 1037 (transcr. Ben Wullink www.vordensverleden.nl)

3) GA: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekeningen van ontvangst van pondschattingen in het graafschap Zutphen, 1492-1496. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927 (transcr. Ben Wullink)

4) B.J. Hekket, 1982. Oost Nederlandse Familienamen

5) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

6) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

7) GA: Leenkamer der Heerlijkheid Bronkhorst. Toeg.nr. 0381, inv.nr. 148

8) GA: Digilegger (Kadaster)

9) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 72

10) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 215, 217, 222

11) GA: Archief Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 399

12) RAZ: Inventaris archief Oude en Nieuwe Gasthuis te Zutphen 1318-1841). Toeg.nr. 0407, inv.nrs. 63, 64

13) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 824

14) RAZ: Regesten van de collectie particuliere charters Zutphen (1297-1809). Toeg.nr. 0191, inv.nr. 82

15) www.ahn.nl

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

19-02-2021

Overige bijzonderheden

 

Foto

Overlay kadasterkaart-1832 en actuele hoogtekaart (8, 15)