Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

BOE 2 Haverkamp6
BOE 3 Haverkamp7
BOE 4 Haverkamp HisGIS 2020-01-27

Hoekendaalseweg 1

De(n) Haverkamp (Hackfort)
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

De(n) HAVERKAMP

Huidig adres

Hoekendaalseweg 1

Wijk

Hackfort/Veldwijk [laatste wijkadres C 43]

Oudste vermelding

1744 (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Veldnaam: een kamp is een dekzandrug

Andere vermeldingen

1744: Havercamp

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie I nr. 581

Bouwjaar

< 1825 (2)

Verbouwing

 

1876: ingrijpende verbouwing van de boerderij, wel met hetzelfde grondplan blijkens de kadastrale minuut van 1825 (2,3, zie kaartje)

1984: na een ingrijpende verbouwing (arch. Methorst) werd de boerderij tot woonhuis bestemd (4)

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door rieten wolfsdak met aan de onderzijde een strook pannen

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren

< 1771: Machtelt Harmsen Bijenhof, wed. Gerrit Aalbert(sen)

1771: Anthonij Garritsen Haverkamp x Berendina Janssen (5)

1796: zoon Garrit Jan Haverkamp x Gar(ri)tjen Evers Wiemelink

1802: Borchard Frederik Willem van Westerholt tot Hackfort (5)

1802-1981: Huis Hackfort

1982: Ver. Natuurmonumenten

Bewoners

1744: Harmen Henderiks Brandenborg op den Havercamp x Maria Jansen Pasman

1756: Ant(h)onij (Klein) Bramel alias Anthonij Haverkamp (a) x Berendina Janssen

1796: zoon Gerret/Garrit Jan Haverkamp x Gar(ri)tjen Evers

1817-1827: wed. Gar(ri)tjen Evers 2x Jan Gaijkhorst

1827-1851: (stief)dochter Janna Haverkamp x Jan Garritsen + (schoon)moeder wed. Garritjen Evers

1851-1856: Jan Garritsen x Janna Haverkamp

1856-1876: Jan Garritsen x Janna Haverkamp + dochter Garritjen Garritsen x Willem Rouwenhorst

1876-1895: Willem Rouwenhorst x Garritjen Garritsen + (schoon)moeder wed. Janna Garritsen-Haverkamp

1895: dochter Betjen Rouwenhorst x Jan Hietveld + (schoon)moeder wed. Garritjen Rouwenhorst-Garritsen + grootmoeder wed. Janna Garritsen-Haverkamp

1896-1907: Jan Hietveld x Betjen Rouwenhorst + wed. Garritjen Rouwenhorst-Garritsen

1907: wed. Betjen Hietveld-Rouwenhorst + moeder wed. Garritjen Rouwenhorst-Garritsen

1911-1920: wed. Betjen Hietveld-Rouwenhorst

1920-1939>: zoon Derk Hietveld x Johanna Lammerdina Straatman

Bijzonderheden omgeving boerderij

Jaartalankers 1876 aan de achtergevel

Bronnen

(1) Doopboek Vorden

(2) C.J. Kolman et al., 1998. De boerderijen op het landgoed Hackfort, bouwhistorische inventarisatie, i.o.v. Ver. Natuurmonumenten

(3) HisGis

(4) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1940-2004,. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 2647

(5) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Protokol van opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 253 [Bew. Alice Garritsen]

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

22-11-2020

Overige bijzonderheden

(a) Merkwaardig is dat Ant(h)onij Haverkamp zijn oudste kind Andries in 1756 laat dopen als Antonij Haverkamp, maar dat hij de volgende 6 jaar (1757-1763) de naam Ant(h)honij (Klein) Bramel voert als hij 7 van zijn 16 kinderen laat dopen

Foto's

Nrs. 1-2-3: Coll. Gerard W. Klunder, Vorden; nr. 4 HisGis-kaartje