Zoeken

Binnenkort

    Het nieuwe seizoen begint

            in september.

 

Sociale media

Beschrijving

Boerderijnaam

KLEIN LEMMINK

Huidig adres

Kapelweg 16 (voorheen Vierakkerseschoolweg 16)

Wijk

Vierakker (laatste wijkadres E 30)

Oudste vermelding

1633: Lebbink (1)

1646: Klein Lebbink (2, a)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Afgeleid van de Germaanse persoonsnaam Lebbo (3)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohieren

1646: Meynt van Eijll (2), Klein Lebbink

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie D nr. 432

Bouwjaar

1934: herbouw na brand, boerderij 180o gedraaid (4)

Verbouwing

1971, 1986 (4)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1633: gebr. Willem en Hendrick van Eijll tot Borckeloe, en Meijnert van Eijll (1), Lebbink

1646: Meynt van Eijll (x Ida Brouwers wed. Bartoldt Vos), Klein Lebbink

1714: Eustathius Plegher, broer Everhard Plegher en (broer?) Bernard Plegher en stiefmoeder Maria Egginks wed. (Andreas) Plegher (1), Kleijn Lebbink

1716: Pleger (5), Clein Lebbinck

1723: Eustachius Pleger (5), Clein Lebbing

1727: Eustathius Plegher x Johanna Christina van Langenberg (1), de halve Klein Lebbink

1727: Eustatius Plegher x Johanna Christina van Langenberg (1), de halve boedelserve Klein Lebbink

1728: (Bernhardsdochter) Anna Gesina Plegher x Teod. of Derk (Harmenszoon) Jalink verkopen aan (Meijnt van Eijll’s kleinzoon) Theodorus of Derk van Eijll (x Anna Maria van Dijk) (1, 5, 6, 7, b), half Kleyn Lebbink, Clein Lebbinck, Clijn Lebbing, of Lebbinck

1786: de erven van zoon Wessel Joseph Godfried van Eijll (1x Arnolda Cornelia Maria Haak, 2x Anna Maria Theresia Hacfort) verkopen aan halfachterneef Willem Egbert Christiaens x Maria Josepha Backer (1), het 1e perceel van het erve Klein Lebbink (huis, hof en land)

1805: dochter Wilhelmina Hendrica Christiaens (1, 8)

1841: neefje Wijnandus Wilhelmus Schierling (9)

1844: Evert Jan Heuvelink (x Hendrika Uenk) (10)

ca. 1870: (zuster Hendrika Heuvelink x neef) Gradus Heuvelink (10)

1887: zoon Jan Willem Heuvelink (x Johanna Huurnink) (10)

1927: kinderen Evert Jan, Gradus, Everdina Stefana en Grada Hendrika Heuvelink (x Gerrit Jan Meulenbrugge) (10)

< 1940: Grada Hendrika Heuvelink x Gerrit Jan Meulenbrugge (10)

Bewoners

1691: Theunis of Tonnis Jansen wedr. Hendersken Jansen 2x Hendersken Dercks, op Kleijn Lebbinck

1705: Derk Gerrits op Kl. Lebbink x Trijntien Harmssen

1707: wedr. Derck Gerrits(en) op Kleijn Lebbink 2x Hendersken Arents Luenk

1729: Berent Lebbink (wedr. Anneken Janssen op Klein Lebbink) 2x Janna Willemsen Lisseboer

1753: dezelfde? Berent Klein Lebbink 3?x Janna Ha(e)ijtink

1762: zoon? Berent Klein Lebbink x Anna Margarita Makkink (1)

1780: wedr. Berent Klein Lebbink

< 1811 (1782?): Johannes Hillebrand (1x Maria Berendsen) 2x Hendrika Makkink (8, 11), op Klein Lebbink

1815: wed. Hendrika Hillebrand-Makkink

1816: wed. Hendrika Hillebrand-Makkink 2x Manes Meijerink

1834: Evert Lankwarden x Maria (Aleida) Bartels

1845: Evert Jan Heuvelink x Hendrika Uenk

1870: achterneefje Jan Willem Heuvelink x Johanna Huurnink

1926: wed. Johanna Heuvelink-Huurnink, en dochter Grada Hendrika Heuvelink x Gerrit Jan Meulenbrugge

1927: Gerrit Jan Meulenbrugge x Grada Hendrika Heuvelink

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) De namen (Groot en Klein) Lemmink worden voor het eerst vermeld op een Franstalige, prekadastrale kaart uit 1813, en is mogelijk verkeerd verstaan door de cartograaf, en vervolgens door anderen overgenomen (dergelijke doorgegeven fouten kwamen vaker voor). Op een andere kaart uit (het begin van?) de 19e eeuw staat echter wel (Groot en Klein) Lebbink (12)

b) De andere helft van Klein Lebbink, ook wel Krijgersplaatse genaamd (de Krieger, Koekoekstraat 11) was mogelijk een afsplitsing van Klein Lebbink.

In 1557 is er sprake van ene Lame Lebbinx, overleden op “eener hofstede gesproten uuten goede Lebbinck” (13), mogelijk Klein Lebbink (zie Groot Lemmink, Leestenseweg 17)

Bronnen

1) RAZ: Inventaris van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 85, 252, 253, 254 (transcr. Ben Wullink)

2) RAZ: Plaatsingslijst van de collectie Gerhard Kreynck (1676-1691) Toeg.nr. 0141, inv.nr. 22 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

3) B.J. Hekket, 1982. Oost Nederlandse Familienamen

4) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1524, inv.nr. 131 en toeg.nr. 1530, inv.nrs. 543, 547

5) GA: Markeboek van Vierakker, 1603-1763. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 808

6) RAZ Oud-rechterlijk archief Zutphen. Toeg.nr. 0010, inv.nr. 278

7) GA: Huis ter Horst. Toeg.nr. 0405, inv.nr. 284

8) RAZ: Plaatsingslijst van de archieven van notarissen met standplaats Warnsveld (1811-1839). Toeg.nr. 3018, inv.nr. 4

9) RAZ: Plaatsingslijst van de archieven van notarissen met standplaats Zutphen (1811-1935). Toeg.nr. 0349, inv.nr. 173

10) GA: Digilegger (Kadaster)

11) RAZ: Inventaris van het archief van de Gemeente Warnsveld (1811-1936). Toeg.nr. 3001, inv.nr. 803

12) GA: Kaartenverzameling Rijksarchief in Gelderland. Toeg.nr.

0509, kaartnr. 562-0001

13) GA: Gelderse Rekenkamer. Toeg.nr. 0012, inv.nr. 1119

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2023 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

17-03-2023

Overige bijzonderheden

 

Foto's