Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Kapelweg 0

Pagenkolk
Beschrijving

Boerderijnaam

PAGENKOLK

Huidig adres

Kapelweg 0

Wijk

Mossel (laatste wijkadres 1806: D 254) (a)

Oudste vermelding

1660: Weverstede (1)

Oude benamingen

Weverstede, Dijkwever, Margrietenstede, Margrietenplaats of Pagenkolksplaats (1, 2, 3, b, c)

Betekenis naam

Paardenkolk (d)

Leenaktenboeken

1693: Pagencolck en Margrietenstede (4)

Kadaster 1832

Sectie C nr. 165

Bouwjaar

 

Verbouwing

Afbraak 1829

Type boerderij

Hut

Monument

 

Eigenaren

Huis Wildenborch

Bewoners

< 1676: (speculatief) Jan Nieuwenhuijs bij de Wildenborgh x Theunisken Bruggincks

< 1681 (1676?): Berent Gerrits(en) Grooten Homten (Grote Hoonte?), de wever op de Weverstede alias op Margrietenstede x Theunisken Bruggincks wed. Jan Nieuwenhuijs

< 1717 (1706?): dochter Janna Berents x Lambert Berents (Groot) Blumink

1720: wed. Janna Berents 2x Garrit Dijkwever

1727: (stief)dochter Geertruijt Lammertsen Bluemink x Garrit Giesenkamp alias Pagenkolk alias Dijkwever (1)

1758: Adolph Koster x Geertjen Keppels

< 1768: Derk Kranenborg x Aaltjen Kieskamp (5)

1770: wed. Aaltjen Kieskamp 2x Jan Willem Meutstege of Muetstege

< 1797: Hendrik Jan (Klein) Enserink alias Pagenkolk (1x Geertruid Hendriksen Molenbrugge) 2x Garritjen Harmensen Molenbrugge (6)

1814-1822: Hendrik Jan Enserink x Garritjen Meulenbrugge, en Derk Harmsen x Willemina NijenEs

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Een hut, onbewoond sinds 1822, afgebroken in 1829

b) Het gebied rond kasteel de Wildenborch en met name de huidige Kapelweg, werd destijds aangeduid als de (Wildenborchse) Dijk

c) Margrietenplaats of Pagenkolyxplaats (3). De plantennaam margriet bestond nog niet, dus mogelijk vernoemd naar Sophia Margaretha van Nassau-Siegen, van 1656 tot 1665 gehuwd met en stiefmoeder van de toenmalige eigenaren van de Wildenborch Ernst George van Limburg Stirum (1636-1661) en diens dochter Maria Magdalena vLS (1662-1701)

d) Page is een oud (oostelijk Middelnederlands) woord voor 'paard'. Zie ook de veldnamen pagenkolk en peerdekolk (7)

Bronnen

1) GA: Archief Huis Wildenborch. Toeg.nr. 0441, inv.nrs. 3, 4, 7, 8

2) Nederduits Gereformeerde doop- en trouwboeken van Lochem

3) Huisarchief Wildenborch

4) J.J.S. Sloet & J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het Kwartier van Zutphen

5) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Lijst van manslidmaten der Hervormde Gemeente van Vorden 1768. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 318 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

6) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Burgerbewapening. Toeg.nr. 1243, inv.nr. 85

7) R. Kater et al., 1996. Boerderij- en Veldnamen in Vorden, p. 104

Bijzondere documenten

                                                                         

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

27-04-2021

Overige bijzonderheden

 

Foto's

1: Overlay luchtfoto GoogleEarth en kadastrale kaart 1832. Pagenkolk is doorgestreept, want afgebroken tussen het opmeten van het gebied en het tekenen van de kaart (tussen 1825 en 1832)