Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Hissink 2013b opzij
BOE 3 Hissink 2013c achter
BOE 4 Hissink 2013d sluitsteen
BOE 5 Hissink 2013e hooiberg
BOE 6 Hissink 1964 achter
BOE 7 Hissink begin jaren 60
BOE 8 Hissink Jan Kost ca. 1950
BOE 9 Hissink 1948 voor
BOE 10 Hissink 1931

Kostedeweg 10

Hissink
Beschrijving

Boerderijnaam

HISSINK

Huidig adres

Kostedeweg 10

Wijk

Linde (laatste wijkadres E 1)

Oudste vermelding

1382: it Hissinc (1)

Oude benamingen

1502: Hyssinck (2)

Betekenis naam

‘His en de zijnen’ < vleinaam His-, << persoonsnaam Hilz-, <<< hild- 'strijd' (3)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohieren

1476, 1492, 1500: t goet toe Hissinck (4, 5)

1649, 1663: Hissinck, goed (6, 7, 8)

Leenaktenboeken

Allodiaal

Kadaster 1832

Sectie B no. 722

Bouwjaar

1784: bouw- of verbouw (gevelankers)

Verbouwing

ca. 1909, 1984 (9, 10)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

Rijksmonument

Eigenaren

< 1456: Henrick Boeze erft van zijn zoon Francken (1), aandeel

1456: Henrick Boeze draagt over aan dochter Uden Boeze (11), aandeel

1491: Trude en Hadewich Boeze erven van hun ouders Henric Boeze x Steine (hertrouwd met Wilhem Stuerman) (11)

1493: zuster Gertruit Boeze (x Henrick to Rijt) erft van haar ouders Henric Boeze x Steine (12), ½

1495: Willem Stuerman 1x Yda of Uda, 2x Anthonia, en zoon Henrick Stuerman (12)

1498: schoonzoon Henrick Rijt (11), geheel

1502: Henric Stuerman x Styna (2), Hyssinck

1609: Johan Stuerman tuchtigt zijn vrouwe Anna van Steenwijck (2), aandeel

1610: Diederick Stuirman en Johan Stuirman x Anna van Stienwijck verkopen aan Berent Pluckroesse x Jenneken en Luitken ten Mollen x Tonnisken (2), 1/3

1618: Lambert Stuirmanx Geertruidt Vhraden verkoopt aan Berendt Pluckeroese x Jenneken en aan Lucas Moller x Tonnisken (2), 1/3

1637: achterneef Johan Pluckeroos (a) verkoopt aan Lucas ten Mole x Aeltien Tonnissen (2, b), ½

1646: Luytjen ter Molen (6)

1660: Jurrien Sluiter x Hendersken Warnincks verkopen aan Johan te Molen x Dersken of Driesken Brouwers (2)

1675: Derskens zwager uit 1e huwelijk Gerardus Wueltjes (2, c), ⅓

1688: Gerhardt Woelties x Catarina Oordincks of Oerincks verkopen aan Margareta Geertruit Keije (2, 13), ⅓

1689: Driesken Brouwers 3x Claes ten Bosch (2), 1/6

1703: Thomas Keije, en Drieskens zoon uit 2e huwelijk Henrick Meuleman (2, c), resp. ⅓ en ⅔

1735 (1726): Johan Willem van Rijswijk erft van Thomas Keije (2), ⅔

1752: Emilia Aleida Hasebroek x Johannes Ernestus van Straubenzee erven van hun (schoon)vader Herman Hasebroek (x Anna Weertz) (2, 13)

1767: Ernestus Johannes van Straubenzee x Emilia Alida Hasebroek verkopen aan (schoon)zuster Anna Engelina Hasebroek x Rudolph Staring (2, 13)

1806: dochter Anna Aleida Staring x Everhard Alexander Verhuell

1810: wedr. Everhard Alexander Verhuell

1829: de erven van Everhard Alexander Verhuell x Anna Aleida Staring verkopen aan Huis Vorden (9, 13)

1916: Burgerweeshuis (9, 13)

Bewoners

1382: Wigbolt, bour tot Hissinc (1)

1492: die bouwman Sweder (4, 5)

ca. 1613: Berend Hissink x Enneken

1617: Johan Goesens de boer op Hissinck (2)

1629: zoon Aelbert Berends (op) Hissinck x Anneken of Enneken Engelberts Staerinck (2)

< 1656?: zoon Jan Alberts Hissink x Eefse Berentsen

1690: zoon Berent Jansen op Hissink x Mechtelt Obbink

1727: zoon Jan Berentsen (op) Hissink x Fenneken Meijerink (2)

1768: zoon Jan Hissink x Jenneken Harmelink

1799: dochter Maria Hissink x Berend Koning

1822: zoon Harmanus Koning x Willemina Hendrika Eggink

1831: Berend Leemkuil 1x Hilleken Riefel

1842: zoon Berend Leemkuil x Hendrika Groot Bramel

1879: dochter Garritjen Leemkuil x Hendrik Knoef

1902: Evert Jan te Maten x Johanna Regelink

1928: stiefzoon Jan Cornelis Kornegoor x Willemina Gotink

Bijzonderheden omgeving boerderij

Sluitsteen achterdeur: "BW" (Burger Weeshuis)

Vlgs overlevering zou er op een bult in het nabij gelegen bos een molen gestaan hebben, en op een tweede bult een kasteel waarvan de resten nog lang te zien zouden zijn geweest (14). Hiervoor is echter geen enkel bewijs gevonden, de funderingsresten in het bos zouden ook van een vroegere boerderij of van bijgebouwen kunnen zijn geweest (15)

Bronnen

1) GA: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekening van heer Johan Baliu van ontvangst van een bede van de lieden van de hertog en van andere heren in het land van Zutphen en van uitgaven, ca. 1382. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4060 (oud nr. 694) (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 83-89, 106, 215, 225, 226, 227, 229, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 252 (transcr. Ben Wullink)

3) B.J. Hekket, 1982. Oostnederlandse Familienamen

4) GA: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekeningen van ontvangst van pondschattingen in het graafschap Zutphen, 1492-1496. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927 (transcr. Ben Wullink)

5) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven (1476 en ca. 1500). Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 1036 en 1037 (transcr. Ben Wullink)

6) RAZ: Collectie Gerard Kreijnck (1676-1691). Afschrift van een Verpondingskohier van het Graafschap Zutphen over de Periode 1643-1651, met index ca. 1690. Toeg.nr. 0141, inv.nr. 22

7) GA: Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Verpondingskohieren, registers met taxaties van belastbaar onroerend goed, 1649-1650. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

8) GA: Archief Huis Vorden. Toeg. nr. 0438, inv.nr. 44 (transcr. Ben Wullink)

9) GA: Digilegger (Kadaster)

10) ECAL: Gemeente Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 4037

11) RAZ: Inventaris van het Oud-rechterlijk archief Zutphen (1389-1811). Vrijwillige rechtspraak. Toeg.nr. 0010, inv.nrs. 457-462

12) RAZ: Regestenlijst Oud-archief van het St. Annagilde te Zutphen (1312-1966). Toeg.nr. 89, inv.nr. 53

13) RAZ: Archief Burgerweeshuis te Zutphen. Toeg.nr. 0004, inv.nrs. 426-433, 482

14) Jaap van den Broek, Opmerkingen door informanten gemaakt (Vorden), ongedateerd manuscript

15) Jubileumcommissie 'Volksfeest Linde', 1991. Linde in de Draaimölle

16) R. Poesse (transcr.), 2008. Leenregister van het huis Vorden 1567-1687 (zie GA: Archief Huis Verwolde. Toeg.nr. 0556, inv.nrs 1248)

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

18-11-2021

Overige bijzonderheden

a) Berendtt Pluckroese, burger te Zutphen (17) was een oudoom van Johan Pluckeroos (2, 16)

b) Lucas ter Molen was bij het huwelijk van zijn dochter Hendricksken ter Meulen in 1739 “gewesen burger tot Zutphen”, en zijn schoonzoon Willem Weulties uit Wichmond was verwant aan Albert Wöltjes. Lucas ter Molen was ook verwant aan Jan Meuleman.

c) Henrick Meuleman was koopman te Deventer en verwant aan Gerhard Wueltjes via zijn moeder's eerste echtgenoot, Albert Wöltjes uit Wichmond. Zijn moeder heette Driesken Hendricks Brouwers en was een dochter van een brouwer in Vorden. Haar tweede echtgenoot (Henricks vader) heette Jan Meuleman en kwam ook uit Wichmond. Henricks broer Warner en diens nakomelingen zouden de brouwerij en herberg (later bekend als het 'Wapen van Vorden') tot aan het einde van de 19e eeuw voortzetten.

Foto's

1-5: Hissink 2013, Gerard Klunder

8: Hissink 1950, schilderij van de hand van de Vordense schilder Jan Kost (1914-1975)

1: Hissink 1931, collectie Burgerweeshuis (13)