Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

BOE 3 Klein Venhorstink 2015 voorzijde oude boerderij
BOE 2 Klein Venhorstink 2015 achterzijde oude boerderij
BOE 4 Klein Venhorstink gevelsteen
BOE 5 Klein Venhorstink ca. 1926
BOE 6 Klein Venhorstink

Lankampweg 2/4

Klein Venhorstink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

KLEIN VENHORSTINK

Huidig adres

Lankampweg 2 en 4 (laatste wijkadres B 42)

Wijk

Delden

Oudste vermelding

1414 (1)

Oude benamingen

1414: Venhoirstink

1429-1585: Luttiken Venhorstinck (1, 2)

1618: Klein Ve(e)nhorstink (3)

Betekenis naam

Veen-horst: met laag hout- of struikgewas begroeide verhoging in het veen (4)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck

1663: Klein Venhorstinck (5)

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

1414-1759 (1, 6)

Kadaster 1832

Sectie G nr. 480

Bouwjaar

1736: na brand herbouw op het veld achter het oude huis (7)

1926: nieuwe bedrijfswoning (8)

Verbouwing

1910, 1926 (oude boerderij wordt schuur), 1949 (8, 9)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1414, 1429: Ber(e)nt Ma(e)lrinck (1), Venhoirstinck, Luttken Venhoerstinck

1453: Henryck Venhorstynck (1)

1454: dezelfde? Henryk Lyeferdynck x Alyt (1)

1484: dochter Mechtelt Liefferinck x Geerdt Eggynck (1)

1485: Aleydt Veenhorstinck (1, a)

1506: (stiefklein?)dochter Gertken “Pluckrosen dochter” (1, a)

1509: echtgenoot? Scander Meckynck (1)

1513: Sander Meckynck Kystemaker x Geerke verkopen aan Andries Alercamp x Alijt (3, b, c), ⅔

1514: Mechtelt Liefferinx verkoopt aan Andries Alerkamp x Alijt (3, d), ⅓

1566: Tonnis ten Allerkampe, en schoondochter Aelken ten Bourlo (6)

1618: zoon Johan Kleyn Veenhorstinck x Rijxcke Derx Hassincks (3)

1625: zuster Berentjen Berents Allercamps x Berent Hendricksen Pauwen verkopen aan broer/zwager Jan to Allercamp (3), ½ Allercamp en ½ Klein Venhorstinck

1709: kleinzoon Jan Allercamp (6)

1759: zoon Jan Klein Venhorstink x Frederica Daniels (6)

1794: zoon Willem Klein Venhorstink x Dersken Hissink (10)

1816: Hendrik Arnold Welmers x Geertruid Anna Helena van Dam (11)

ca. 1818: Philip Carel van Hamel x Henriette Johanna Ardesch (9)

1859: Antony Zweverink x Gerretjen Regelink (9)

1876: neefje Garrit Jan Regelink x Gardina Aalderink (9)

1917: dochter Hendrika Regelink x Albertus Christiaan Gotink (9)

Bewoners

 

1630: J(oh)an Tonnijsse Allerkamp op Klein Veenhorstinck x Rijxcke Derx Hassincks (3)

1682: zoon Jan Alderkamp op het Kleine Venhorstink 1x Willmken Venhorstinck 2x Jenneken ter Brinke

1697: wed. Jenneken ten Brincke 2x Willem Luicking op ’t Kleine Veenhorstinck (3)

1712: zoon Jan (Janszoon) Alderkamp x Derckxken Enserinckx

1750: zoon Jan Klein Venhorstink x Frederika Daniels

1794: zoon Willem Klein Venhorstink x Dersken Hissink (10)

1833: zoon Berend Klein Venhorstink x Gerretjen Regelink

1836: weduwe Gerretjen Regelink x Antony Zweverink

1876: neefje Garrit Jan Regelink x Gardina Aalderink

1917: dochter Hendrika Regelink x Albertus Christiaan Gotink

Bijzonderheden omgeving boerderij

In de 15e eeuw bestonden de erven Groot en Klein Venhorstink reeds naast elkaar, de eerste als eigendom van een externe eigenaar, de tweede in handen van de bewoners zelf. Beide erven werden vaak alleen aangeduid met “Venhorstink”, hoewel de eerste vermelding van Klein (Luttken) Venhorstink reeds van 1429 dateert, en die van Groot Venhorstink van 1663

Bronnen

1) G.J. Kuypers, 1988. Machtsverhoudingen in het kwartier van Zutphen in de 15e eeuw, bekeken aan de hand van de bezittingen van de heren van Vorden en Hackfort, ongepubliceerde doctoraalscriptie (zie ook GA: Archief Huis Hackfort. Leenregisters van de Heerlijkheid Vorden, 1407-1423, 1429-1483, 1484-1505. Toeg.nr. 0520, inv.nrs 464-466)

2) RAZ: Archief van het Oude en Nieuwe Gasthuis te Zutphen (1380-1841). De Rekening over het Jaar 1585/1586. Toeg.nr. 0407, inv.nr. 171

3) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Toeg. nr. 0338, inv. nr. 215, 227, 229, 230, 235, 252 (transcriptie Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

4) M. Schönfeld, 1980. Veldnamen in Nederland

5) GA: Archief Huis Vorden. Toeg. nr. 0438, inv.nr. 44 (transcr. Ben Wullink)

6) R. Poesse (transcr.), 2008. Leenregister van het huis Vorden 1567-1687 en 1690-1787. (zie GA: Archief Huis Verwolde. Toeg.nr. 0556, inv.nrs 1248 en 1249

7) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 159, 837

8) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 773 en toeg.nr. 1529, inv.nr. 4125

9) GA: Digilegger (Kadaster)

10) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nrs. 3, 6

11) ECAL: ECAL: Notarissen in de gemeente Bronckhorst. Toeg.nr. 3011, inv.nr. 196

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

30-11-2020

Overige bijzonderheden

a) Aleydt lijkt hierbij, naar Zutphens recht, ⅔ deel van het goed te hebben verkregen, en haar zuster Mechtilt ⅓ deel. Aleydts hulder bij deze belening was “Berndt, Wolters soen anders genamt Pluckroese”, vermoedelijk haar man’s bastaardzoon (1)

b) S(c)ander Meckynck was getrouwd met Geerke of Gertke Pluckrosen

c) Daar Gertke Pluckrosen voor ⅔ eigenaar was mag aangenomen worden dat zij het goed geërfd heeft van haar ouders

d) Hiermee werd Andries Alerkamp volledig eigenaar

Foto's

1-4: Collectie Klunder

5: Pastel van Klein Venhorstink door Garrit Jan Gotink, ca. 1926

6: Idem, door Marijke Gotink, eind jaren ‘60