Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

BOE 2 Oude Vos achter en zuidzij 2019
BOE 3 Oude Vos achterzij 2019
BOE 4 Oude Vos noord en achterzij
BOE 5 Oude Vos schuur zuidwestzij  2019
BOE 6 Oude Vos schuur noordwestzij
BOE 7 Oude Vos sluitsteen
BOE 8 Oude Vos luchtfoto z.d
BOE 9 doorrijschuur Oude Vos 1953
BOE 10 Oude Vos met de Kamer 1875
BOE 11 Oude en Nieuwe Vos 1832
BOE 12 Oude en Nieuwe Vos 1807
BOE 13 Oude Vos ca. 1780

Lankhorsterstraat 7

Oude Vos
Beschrijving

Boerderijnaam

DE OUDE VOS

Huidig adres

Lankhorsterstraat 7 (voorheen Lankhorsterstraat 9)

Wijk

Wichmond (laatste wijkadres D 57)

Oudste vermelding

1652: Toenys in ’t Vosken, kastelein (1, a)

Oude benamingen

De Vos

Betekenis naam

 

Andere vermeldingen

1736-1788: katerstede de Vos of Klein Lanckhorst (2, b)

Verpondingskohieren

 

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie E nr. 251

Bouwjaar

 

Verbouwing

1862, 1870 (sluitsteen), 1885, 1954, 1957, 1958, 1968 (3, 4)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren

< 1721: fam. Woeltjens (1)

1721: erfgenaam Theodorus of Derck Woeltjes x Anna Hendrica Camphuis (1, 5)

1727: wed. Anna Hendrica Woeltjes-Camphuis (2x Reijnder Medse) (1)

< 1736: Herman van Santbergen (x Emerentia Catharina Haesebroek (2)

1736: zoon Herman van Santbergen (1, 2, 6)

1753: wed. Santbergen (7)

1783: nichtje Gerhardina Elisabeth (Gerritsdr) van Santbergen wed. Theodorus Marcus Exallto d’Almaras (2)

1782: zoon Aäron Exalto d’Almaras (2, 8)

1788: kleindochter dochter Antonia Sophia Exalto d’Almaras (2)

1800: Willem Coenraad Meuleman x Reintjen Weggelhorst (9)

1803: A. Almaras te Hasselt (7)

1824: B. Garritsen aan de Oude Vos verkoopt aan Engelbert Wijers op Garstink (7)

< 1832: Herman Jolink (3)

< 1832: Arend van Westerholt (3, c)

1878: neef Adriaan Johan van Westerholt x Adriana Wilhelmina Witsen Elias (3, c)

1878: dochter Albertina Johanna van Westerholt (x Eberhard Clamor Wilhelm Carl Georg Eduard Julius von dem Bussche Hünnefeldt) (3)

Bewoners

1652: Toenys in ’t Vosken (1)

1682: Steven Weeinck x Mechtelt te Kilholt

1712: zoon Jacob Weeinck x Trientjen Herbers alias Drosterije

1752: zoon Jan Weink alias Jan Vos (6) (“hospes in de Vos”) x Hendrica Drosterije (niet verwant aan Trientjen Herbers)

1781: (speculatief) wed. Hendrica Drosterije 2x Willem Berendsen Olthof (d)

1793: (speculatief) wedr. Willem Olthof 2x Hendrica Menkhorst (d)

ca. 1830: Harmen Jolink x Barta Mechelina Wassinkmaat

1843: Harmen Jolink x Barta Mechelina Wassinkmaat, en dochter Sophia Jolink x Adam Maandag

1847: wedr. Harmen Jolink, en dochter Sophia Jolink x Adam Maandag

1855: Adam Maandag x Sophia Jolink

1871: wed. Sophia Maandag-Jolink

1885: wed. Sophia Maandag-Jolink, en zoon Herman Maandag x Hendrika Margaretha Steege

1890: Herman Maandag x Hendrika Margaretha Steege

1919: wedr. Herman Maandag

1920: zoon Gerrit Jan Maandag x Jantje Kornegoor

De Kamer (e):

1805?: Berend Garsen, Gertsen of Garritsen x J(oh)anna Klein Hekkel(d)er alias Klein Hekkelman (7), aan de Oude Vos

1828: wed. Johanna Garsen-Klein Hekkelder

1868: Wilhelmina Kra(a)ssenberg wed. Garrit Jan Barink

1869: Wilhelmina Kras(s)enberg 2x Gerhard Garsen alias Gerrit of Garret Gerritsen (zoon van Johanna Klein Hekkelder)

1877: wedr. Garret Gerritsen

1883-1885: stiefzoon Roelof Barink

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) De Oude Vos was van oudsher een herberg, met een doorrijschuur (ill’s 5, 6, 9), en maakte deel uit van de Drosterij of Kleine Wogt (Dorpsstraat 21, Wichmond) (1, 8). Het lag aan een Hessenweg die vermoedelijk reeds bestond in de tijd van St. Ludger, als verbindingsweg tussen Doornspijk, Hall, Wichmond en het klooster Werden in Duitsland (10)

b) De Oude Vos en het nabijgelegen Klein Lankhorst waren gedurende enige tijd in handen van dezelfde eigenaren

c) Arend van Westerholt en zijn neefje Adriaan Johan van Westerholt overleden beiden in 1878

d) Niet bekend of Hendrica Drosterije 2x Willem Olthof (2x Hendrica Menkhorst) hier bleven wonen, of dat ze naar de Nieuwe Vos (Lankhorsterstraat 5) gingen

e) De Kamer was een uitbouw aan de zuidoostzijde van het achterhuis (ill. 10)

Bronnen

1) RAZ: Collectie Vierakker en Wichmond verzameld door J. Lamers (1855-2003). Toeg.nr. 3020, inv.nrs. 56, 209

2) RAZ: Inventaris van het archief van Huis Baak (1681-1956)

3) GA: Digilegger (Kadaster)

4) ECAL: Gemeente Vorden betr. Wichmond-Vierakker. Bouwvergunningen 1940-1988. Toeg.nr. 1530, inv.nrs. 717, 719, 720, 723

5) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Gerechtssignaten. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 106 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

6) RAZ: Huizen Gemeente Warnsveld: Drosterij. Documentatie 718, 7

7) GA: Markeboek van Wichmond 1657-1828. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 126

8) N.C. van Essen-van Calker, 1985. Stamboom van het geslacht Drosterij

9) RAZ: Archief Scholtambt Zutphen. Toeg. nr. 0338, inv.nr. 253 (transcr. Marian Kruit. www.genealogiedomein.nl)

10) J.W. van Petersen, 2002. Reizen is tol betalen

11) RAZ: Fotocollectie Warnsveld. Toeg.nr. 3030, foto SZU002000295

12) GA: Verpondingskaart van Warnsveld , Eme, Leesten, Wichmond, 1807. Toeg.nr. 0873, kaart 70

13) H.J. Versfelt, 2011. De Hottinger-atlas van Noord- en Oost Nederland

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

10-01-2022

Overige bijzonderheden

 

Foto's

4, 6: Funda

8: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

9: (11)

10, 11: Hoofdwoning E535, de Kamer E536 (3)

12: (12)

13: De Oude Vos ca. 1780 (13). De Nieuwe Vos staat nog niet op de kaart