Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Groot Jimmink voor en bijbouw 2016
BOE 3 Groot Jimmink bijbouw 2016
BOE 4 Groot Jimmink achter 2016
BOE 5 Groot Jimmink schuur en hooiberg 2016
BOE 6 Groot Jimmink pomp 2016
BOE 7 Groot Jimmink voor 1979
BOE 8 Groot Jimmink achter 1979
BOE 9 Groot Jimmink bijbouw 1979
BOE 10 Groot Jimmink schuur 1979
BOE 11 Groot Jimmink z.d
BOE 12 Groot Jimmink 1963
BOE 13 Groot Jimmink  1931

Lindeseweg 12

Groot Jimmink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

GROOT JIMMINK

Huidig adres

Lindeseweg 12

Wijk

Linde (laatste wijkadres: E6)

Oudste vermelding

1326: erf tot Gimmonck (Jemmync) (1, 2)

Oude benamingen

1410: dat guet to Gymmync (3)

Betekenis naam

afgeleid van een Germaanse voornaam Gimmo (4)

of van Jacob (vgl James > Jim) (5)

achtervoegsel –ink: met betrekking tot, behorende bij of aan het genoemde (1)

Andere vermeldingen

Gymminck, Yimminck, (Groot) Jimminck

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Gimminck: Ruiter ende Hertevelt

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

1326-1653 (2)

Kadaster 1832

Sectie F nr. 1230

Bouwjaar

1789 (muurankers)

Verbouwing

1931, 1963, 1966 (bijbouw), 1979 (6)

Type boerderij

hallenhuis

Monument

 

Eigenaren         

 

 

 

 

 

 

 

1326: Steven Gimmonck (dat goet tot Gimmonck) (2)

1402: Roloff van Dursten (dat goet tot Jemmync) (2)

1411: Steven van Dorsten (dat goet tot Gymminck) (2)

1430: dochter Ermgart van Dorsten (2)

1439: Willem van Dorsten x Aleyt (Gumminc) (2)

1463, 1465: zoon Steven Willemsen van Dorsten x Agnes van Drynen (dat goet tot Yimminck) (2, 7) 

1492: wed. Agnes Dirxdochter van Dryenen (2) (Yeminck)

1496: neefje (van Steven van Dorsten) Gijsbert van Achteveld (Yimminck) (2)

1517: zoon Luloff van Achtevelt (dat erff ende leengoet Yimminck) (2)

1558: zoon Conrad van Achtevelt (2)

1561, 1563: broers Andries, Gijsbert en Steven van Achtevelt (2, 8)

1578: Gerrit Kreyinck x2 Gertrud van der Hel (2, 8) (a)

1602: dochter Gertrud Kreyincks (½) (2) (b)

1611: dezelfde Gertrud Kreyincks x Steven van Hertevelt (½) en halfzuster Wilhelma Ruter (½) (2)

1635: Gertrud’s zoon Arnt van Hertevelt (½) en Wilhelmina’s broer Johan Ruyter 1x Gesina Gansneb gen. Tengnagel, 2x Magdalena Struyff (½) (2)

1637: Arnt’s broer Gerhart van Hartevelt tot Stockhorst (½) (2)

1642: Johans zoon Johan Ruyter (½) en (halfneef) dezelfde Gerhart van Hartevelt x Petra van Marhulsis ( ½) (2, 8)

1650: dezelfde Johan de Ruter (het gehele erve) (2, 8) (c)

1662: dezelfde Johan (de) Ru(i)ter tot Mengerinck of Vieracker x Susanna van Rhemen verkopen aan Hendersken Craneborch wed. Gerhardt Jeremias van der Castelen (8)

1703: kleinzoon Jeremias van Essen (d) x Catharina Elijsabeth Frederics verkopen aan Theodora Besier wed. Joan Volmer (½) (8) (e)

1780: kleindochter Wynanda Mechteld Lulofs (9, 10) (f)

1787: dochter Maria Elisabeth Lulofs x Michiel Abraham van Peene (8)

1791: Jan Willem Weenink x Johanna Hesselink (8)

1806: wed. Weenink (9)

1819: Hubert de Haas (9, 11, 12)

1829: Johan Hendrik Gallée x Pieternella Elshoff (13)

1847: dochter Lambarta Mechtelina Gallée x Frans Willem Struben (13)

1889: dochters Hendrica Catharina, Peternella Lamberta en Anna Maria Struben (13)

1899: Berend Lebbink (13, 14)

1933: Garrit Groot Jebbink (13)

Bewoners

1382: Willem op Jimminck (15)

1634: Jan op Groote Jimminck

1648: dochter Jenneken Jemincks x2 Berent Aelberts Voscul

1659: wedr. Berent (Voscul) Jeminck 2x Hijlleken Geritsen

< 1699: zoon Jan Berendsen (g) x Jenneken Henricksen (8)

1735: Tuenis op Groot Jimmink x Dersken Willemsen

1752: Antonij Boersbroek alias Smallegoor alias Groot Jimmink 1x Berendina Jacobs Klein Lenderink 2x Johanna Groot Boerle

1782: dezelfde Antonij Groot Jimmink

en dochter Jacomina Jimmink x Harmen Hogeweide

1800: Harmen Hogeweide alias Groot Jimmink x Jacomina Jimmink (10)   

1809: Harmen Hogeweide alias Groot Jimmink x Jacomina Jimmink

en dochter Hendrica Hogeweide x Derk Lieferink

1835: Arend Groot Jebbink x Hendrika Berenschot (10)

1844: Arend Groot Jebbink x Hendrika Berendschot

en neefje Garrit Groot Jebbink

1855: Arend Groot Jebbink

en neefje Garrit Groot Jebbink x Janna van de Visger (h)

1865: Garrit Groot Jebbink x Janna van de Visger

1882: Gart Jan te Mebel x Dina Hendrika Loman

1895: Berend Jan Lebbink x Teuntjen Arfman

1915: Berend Jan Lebbink x Teuntjen Arfman

en dochter Reindina Johanna Lebbink x Gerhard Groot Jebbink (i)

1933: Gerhard Groot Jebbink x Reindina Johanna Lebbink

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen      

1) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

2) J.J.S. Sloet & J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het Kwartier van Zutphen. Uitg. Gelre. Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.

3) G.J. Kuypers, 1988. Machtsverhoudingen in het kwartier van Zutphen in de 15e eeuw, bekeken aan de hand van de bezittingen van de heren van Vorden en Hackfort, ongepubliceerde doctoraalscriptie (zie ook GA: Archief Huis Hackfort. Leenregisters van de Heerlijkheid Vorden, 1407-1423, 1429-1483, 1484-1505. Toeg.nr. 0520, inv.nrs 464-466)

4) B.J. Hekket, 1982. Oost Nederlandse Familienamen

5) Meertens Instituut. Nederlandse Familienamenbank. www.meertens.knaw.nl

6) ECAL: Gemeentebestuur Vorden Bouwvergunningen bouwvergunningen 1880-1939 en 1940-2004. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 729 en toeg.nr. 1529, inv.nr. 4342

7) RAZ: Protocollen van vestenissen Zutphen. Toeg.nr. 010, inv.nrs. 463 (transcr. Ben Wullink)

8) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811), Kerspel Vorden. Toeg. nr. 0338, inv.nr. 221, 231, 233, 234, 235, 245, 252, 253 (transcr. Ben Wullink)

9) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 824, 825, 841, 848, 853

10) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nr. 13, 13B en 29B

11) GA: Archief Huis Vorden. Toegang nr. 0438, 171

12) Arnhemsche Courant 20 october 1819

13) GA: Digilegger (Kadaster)

14) Graafschapsbode 27 en 31 mei, 14 en 17 juni 1899

15) GA: Archief Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekening van heer Johan Baliu van ontvangst van een bede van de lieden van de hertog en van andere heren in het land van Zutphen, en uitgaven, ca. 1382. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 694 (transcr. Ben Wullink)

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

GR

Laatst bijgewerkt

25-05-2016

Overige bijzonderheden

a) Gertrud van der Hel 1x Henrick Ruyter, 2x Gerrit Kreyinck

b) het begin van Klein Jimmink (zie aldaar)

c) het goed werd in 1653 van de leenplicht gevrijd (2)

d) zoon van Maria van der Castelen 2x Arnoldus van Essen, en halfbroer van Anna Verwith (eig. van Klein Jimmink)

e) in 1657 gehuwd met Jan Lulofs en in 1672 met Johan Volmer

f) overleden in 1787; sinds 1768 weduwe van Prof. Hendrik Jan Lulofs

g) vader Berent Jimminck overleden in 1678

h) nichtje van Hendrika Berenschot, de tante van haar man

i) neefje van eerder genoemde Garrit Groot Jebbink

Foto's

1-6: collectie Klunder

12, 13: Groot Jimmink 1956 en 1931 (6)