Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

Beschrijving

Huidige boerderijnaam

NIJHOF

Huidig adres

Lindeseweg 8

Wijk

Linde (laatste wijkadres E8)

Oudste vermelding

1631 (1)

Oude benamingen

Muijsershof, Muiserij, Muiserije, Mu(i)serie (a), Mussenkamp, Mossenkamp, Mussenhof, Muffenhof, Moffenhof (b), Nijenhof (1, 2, 3, c)

Betekenis naam

Toponiemen (Nijhof, Mussenhof), beroepsnaam, adres (Muiserij) (4)

Zie Duitse beroepsnaam Mauser ‘der von der Gemeinde angestellte Maus- (und Maulwurf)fänger < MHD mūsen ‘Mäuse fangen’ (< MHD/MND *mûsære of *mûsar) (5, 6)

Vgl. MND muizer ‘muizenvalk of buizerd’, dus ‘muizenvangerij’?

Andere vermeldingen

1752-1802: Hendrik Muiserij of Musserije bij de Muserij of Mussenhof aan de Lindsen brink (7, 8)

1806: Muserije (9)

1855-1920: Nijhof (9)

1929, 1930: Smitshof (10)

20e eeuw: Klompenmaker, Smidshuis (11, d)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Muiserie (geen eigenaar vermeld), de boerderij

Mussenhof: eig. Aelbert Hissinck (e), het land

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie F nr. 1205 (12)

Bouwjaar

Muzerije: 1810 afgebrand (13)

Nijhof: 1855 gebouwd (9)

Verbouwing

1903 (sluitsteen), 1912, 1963, 1990, 2003 (10)

Type boerderij

Krukhuis

Monument

 

Eigenaren

< 1631: de erven Rolof ten Veldthuis x Hendersken Rimmelins (Willem, Joost, Anne en Han Rolofs of Roelofsen)

1631: Aelbert ten Nijenhuis x Griete (1, e), 3/5 deel van een stuk land gelegen tussen Jimmink en Nijenhuis, dat zij in 1605 hadden gekocht van de marke, en 2/5 van hofstede de Muijserhof of Nijenhof

 

1653: (zoon?) Berent Aelberts x Marrie op Elferink in Hengelo (1, f), ½ hofstede de Nijenhof of Muisershof

 

< 1661: Evert (van) Mansfelt x Marritien Frericks (militair te Zutphen)

1661: Tonnis ten Damme x Gritien Jansen (1, g), katerstede het Muiserhof

 

1663: Muisershoff en Muffenhof (3, b)

 

< 1667: Berent Alberts x Hermken Berents Smeincks

1667: Jan Hermansoon x Hendersken (1), ½ hofstede de Muisershof of Muiserie (de ene helft)

 

< 1681: Aeltien Willems x Joachim Alberts, Gosselick Willemsen x Merentien Hermans, Albert Willemsen x Geesken Lucasse, Aeltien Willemse x Jacob Berentsen, Merritien Willemsen, Hendersken Willemsen (de erven van Willem x Griete op de Koppel in Hengelo)

1681: Jan Hermansen x Hendersken Hermansen (1), ½ erve de Muijsershof (de andere helft)

 

1718: (kleinzoon?) Gerrit Harmsen (zoon van Hermen Jansen) x Hendersken Roelofsen (1), ¾ aandeel in de Muserie en de Mussenkamp

 

< 1724: wed. Hendersken Harmsen-Roelofsen

1724: Teunis Harmsen (1), Hendersken’s ¾ aandeel in de Muserie en Mussenhof

 

< 1750: dezelfde Gerrit x Henderskens kinderen Anna Margarethe Gerritsen, Roelof Gerritsen x Johanna Geuvers, en Janna Gerritsen x Berent Hendrik Wennink, elk eigenaar van 1/3 van het plaatsje de Muiserije en een kamp genaamd het Muijsenstuk

1750: Hendrik Arentsen Klein Geltinck x Berentjen Hendericksen (Klein) Hietink (1), het plaatsje de Muserie en de Meulenhof (= Mussenhof?)

 

1760: zoon Hendrik Hendriksen Klein Geltink 1x Geertjen Veldermans, 2x Berendina Klein Brandenborg (7)

1802: zoon Jan Hendrik Muiserij x Maria Noordi(n)k (7, 8)

1855: zoon (Hendrik) Jan Muzerije (x Maria Straatman) (12)

1861: dochter Hendrika Muzerije x Jan Willem Groot Obbink (12)

1902: schoonzoon Jan Memelink (12)

1920: wed. Hendrika Memelink-Groot Obbink (12)

Bewoners

Muiserij of Nijenhof:

1635: Herman Dillinck op de Musserije of Muijserskamp 1x Nn, 2x Evert(jen) Hoochcamp

1644: zoon Jan Harmensen Muijsers alias den Wever op de Moffenhof 1x Hendersken Hermensen, 2x Enneken Stijensen, 3x Marie Helengers

1679: zoon? Harmen op de Muserie

1717: zoon Garrit Harmsen op de Mueserije x Hendersken Roelofsen (1)

1720: wed. Hendersken Harmsen-Roelofsen (1)

1756: Hendrik Hendriks (op de) Muijserije 1x Geertjen Veldermans, 2x Berendina Klein Brandenborg

1787: Hendrik Hendriks Muiserije x Berendina Klein Brandenborg, en zoon Jan Hendrik Muiserije x Maria Jansen Noordiks

1808-1810: Jan Willen Nijenhuis (13)

 

De Kamer, of elders?:

< 1638: Jan op de Muijserije x Engel Gäekens

1638: Hendrick op de Muijserie of Moffenhof

1671: kleinzoon Jan Dercksen

 

Nijhof:

1855: Derk Roordink x Janna Bouwmeester

1861: Jan Willem Groot Obbink x Hendrika Muzerij, 2x Jantje Broijl

1901: wed. Jantje Groot Obbink-Broijl, en dochter Hendrika Groot Obbink x Jan Memelink

1921: wed. Jantje Groot Obbink-Broijl, en dochter Hendrika Memelink-Groot Obbink 2x Antonij Regelink

1930: Antonij Regelink x Hendrika Groot Obbink

1937: Antonij Regelink x Hendrika Groot Obbink, en (stief)zoon Hendrik Jan Martinus Memelink x Johanna Gerritdina Burkink

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 75, 217, 228, 231, 233, 234, 236, 238, 241, 252 (transcr. Ben Wullink, www.vordensverleden.nl)

2) GA: Archief Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Verpondingskohieren 1649-1650. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

3) GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nr. 44, 543b (transcr. Ben Wullink)

4) Nederlandse Familienamenbank (www.cbgfamilienamen.nl)

5) J. Karlmann Brechenmacher, 1963. Etymologisches Wörterbuch

6) R. & V. Kohlheim, 2000. Duden. Familiennamen, Herkunft und Bedeutung

7) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv. nrs. 159, 236, 824, 841, 848, 853

8) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nrs. 13B, 13C, 13D, 14

9) Bevolkingsregister van Vorden

10) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nrs. 741, 743, 744 en toeg.nr. 1529, inv.nrs. 4323, 4324, 4326, 4328

11) R. Kater et al., 1996. Boerderij- en Veldnamen in Vorden

12) GA: Digilegger (Kadaster)

13) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden 1795-1931. Memorieboek over aangegeven dieverijen en breuken zaaken gehouden door J.H. Gallee, richter des Ampts Vorden. Register van aangegeven overtredingen, 1803-1818. Toeg.nr. 1243, inv.nr. 1719 (transcr. Ben Wullink)

14) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, ca. 1500. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1037 (transcr. Ben Wullink)

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2019 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

17-02-2019

Overige bijzonderheden

a) Er waren/zijn ook een Mussenkempken aan de Ganzensteeg, en een Hackforts Muiserie, Hackfortsen Muserskamp of Muiserie aan de Bekmansdijk in Mossel, met andere eigenaren (1, 2, 3, 7, 8, 11, 14)

b) Moffenhof zal Mossenhof zijn (ʃʃ aangezien voor ff)

c) In 1631 verkopen de erven Rolof ten Veldthuis x Hendersken Rimmelins hun hofstede de Muiserhof of Nijenhof en bijbehorende grond, zoals gelegen tussen de erven Nijenhuis (Lieferinkweg 2, ca. 200 m. ten zuidwesten van Nijhof) en Jimmink (Lindeseweg 12) aan Aelbert te Nijenhuis x Griete, met de vermelding dat het land in 1605 was aangekocht van de marke (1)

d) Jan Hendrik Muzerij (eigenaar-bewoner rond 1800) was smid van beroep, en Jan Willem Groot Obbink (eigenaar-bewoner 1861-1901) klompenmaker

e) Aelbert Hissinck was niet Aelbert ten Nijenhuis, want hij was getrouwd met Enneken Engelberts Staerink en woonachtig op de Voskuil (Schuttestraat 10)

f) Kan niet Berent Aelberts Hissinck zijn geweest, want die was getrouwd met Jenneken Jemincks en woonachtig op de Voskuil. In 1655 wordt vermeld dat Aelbert op Nijenhuis voorheen boer op Lankamp was geweest, en voor de 2e maal getrouwd met Griete Hendricksen (1)

g) Teunis/Toenis/Tonnis Henrix van Middachten alias ten Damme uit Ruurlo, wedr. van Aeltien ter Landtweer, trouwde in 1639 met Margriete, wed. van Jan ter Windenberch

Foto's