Zoeken

Binnenkort

    Het nieuwe seizoen begint

            in september.

 

Sociale media

Beschrijving

Boerderijnaam

KONING

Huidig adres

Mosselseweg 8

Wijk

Mossel (laatste wijkadres D 111)

Oudste vermelding

1542 (1)

Oude benamingen

Konynckxgoed, Coeninck, Coningh, Koningsplaatse (1, 6, 10)

Betekenis naam

Voornaam koni < coene, cone, cuen < Middelnederlands cone, ‘moedig, onverschrokken, fier, gerust’ (vgl. koen) (2, 3, 4)

Andere vermeldingen

Locale benaming: de Könning

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Conincksgoet, tot Wildenboch gehorende (5)

Leenaktenboeken

1662: Coeninck; huys ter Wildenborch (6)

Kadaster 1832

Sectie D nr. 130

Bouwjaar

1938: afbraak en nieuwbouw (7, 8)

Verbouwing

1879 (7)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

< 1542: Wildenborch (1) (Koningsgoed)

1542: Jan Brouwer x Lumme (1, a) (Konynckxgoed)

1693: Wildenborch (6) (Coeninck)

1758: Statius (Eustachius) Reinier Westenberg x Elsabe Anna Catharina Olmius (6) (Coningh)

1760: dochter Johanna Judith Roelina Westenberg (6)

1797: neefje en nichtje Paulus Feriet en Anna Reinira Elsabe Feriet (x Johannes Wilhelmus Tilanus) (6, 9, 10)

1809: Hendrik Berenpas x Harmina Eijerkamp (6, 10) (Koningsplaatse)

1842: zoon Jan Albert Berenpas (x Johanna Margrieta Garmel) (7)

1884: zoon Garrit Berenpas (x Everdina Johanna Pardijs (7)

1932: zoon Albert Berenpas (x Aaltjen Wassink) (7)

Bewoners

1597: Johan Koennynck (11)

1640: zoon? Jan Janszn Koning x Mechteld Rueben (Esselinx)

1669: zoon Beerendt op Konink x Maria Jansen Tops

1682: wed. Maria Tops wed. Berent Koninckx 2x Jan Berends Brinkerinck alias Jan Conings (12)

1713: (stief)dochter Mechtelt Berents Konings x Willem Brinkerink (11)

< 1742: zoon Berend Koning 1x Mechtelt Blankvoort

1744: wed. Berend Koning 2x Fenneken Menkveld

1793: (stief)zoon Jan Berends Koning x Hermina Eijerkamp

1803: wed. Hermina Koning-Eijerkamp 2x Hendrik Berenpas

1809: wedr. Hendrik Berenpas 2x Harmina Regelink

1822: Hendrik Berenpas 2x Harmina Regelink

1832: Hendrik Berenpas x Harmina Regelink, en zoon Jan Albert Berenpas x Johanna Margrieta Garmel

1842: wed. Harmina Berenpas-Regelink, en zoon Jan Albert Berenpas x Johanna Margrieta Garmel

1859: Jan Albert Berenpas x Johanna Margrieta Garmel

1869: Jan Albert Berenpas x Johanna Margrieta Garmel, en zoon Garrit Berenpas x Everdina Johanna Pardijs

1879: wedr. Jan Albert Berenpas, en zoon Garrit Berenpas x Everdina Johanna Pardijs

1884: Garrit Berenpas x Everdina Johanna Pardijs

1909: wedr. Garrit Berenpas

1913: Garrit Berenpas, en zoon Jan Albert Berenpas x Aaltjen Wassink

1932: Jan Albert Berenpas x Aaltjen Wassink

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) GA: Archief Heerlijkheid Wisch. Toeg.nr. 0443, inv.nrs. 115, 117, 188

2) J. Verdam, 1956. Middelnederlandsch Handwoordenboek

3) P.A.F. van Veen & N. van der Sijs, 1997. Van Dale Etymogisch Woordenboek

4) B.J. Hekket, 1982. Oost Nederlandse Familienamen

5) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Verpondingskohieren, registers met taxaties van belastbaar onroerend goed, 1649-1650. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcriptie Ben Wullink, www.vordensverleden.nl)

6) J.J.S. Sloet & J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen

7) GA: Kadaster (Digilegger)

8) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 591

9) GA: Markenarchief van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 824, 841

10) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 254 (transcr. Ben Wullink)

11) Nederduits-Gereformerde doop- en trouwregisters van Lochem

12) GA: Archief Huis Wildenborch. Toeg.nr. 0441, inv.nr. 3

Bijzondere documenten

a) 1542: Georgien, graaf van Lymborch, heer tot Stirhem en Wyssch etc. verklaart verkocht te hebben aan Jan Brouwer en zijn vrouw Lumme het Konynckxgoed in het kerspel Voirden, buurschap Mossell, onder de voorwaarde, dat de kopers jaarlijks ter Wildenborch zullen leveren een pachtvarken, een pond peper en drie paar hoenders, te Zuytphen 3 molder rogge, terwijl hij, verkoper, zich het recht van weder inkoop voorbehoudt (1)

Opgesteld door

©2019 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

26-11-2019

Overige bijzonderheden

 

Foto's

9) Overlay kadasterkaart 1832 (7) en luchtfoto GoogleEarth

10: (7)