Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 De Jaeger zij en achter 2019
BOE 3 De Jaeger achter 2019
BOE 4 De Jaeger zij en voor 2019
BOE 5 De Jaeger pre 1994
BOE 6 De Jaeger (rechts) luchtfoto ca. 1990
BOE 7 De Jaeger luchtfoto ca. 1980
BOE 8 De Jaeger ca. 1950
BOE 9 De Jaeger 1832-1983
BOE 10 De  Jaeger 1934
BOE 11 De Jaeger luchtfoto ca. 1997

Mosselseweg 14

De Jaeger
Beschrijving

Boerderijnaam

DE JAEGER

Huidig adres

Mosselseweg 14

Wijk

Mossel (laatste wijkadres D 107)

Oudste vermelding

1646: Dat Olden Jagers Haeffken (1)

Oude benamingen

1663: Jegersstede (2)

1693: Jaegers Steede (3, 4)

1782: Jagerplaatsje (4, 5)

1783: Dat Olde Jagers Hofken (6)

1803: Jagerstede (6)

1824: Jagershut (5, 7)

Betekenis naam

 

Andere vermeldingen

1442: Jorden Tichler (1466) en Derck Jegersz vur den Wildenborch (1470), Jorden op Jegersz goet (1492), Jorden op Jegers hues woenen voir dat Guet Wildenborch (1494). Deze plaats behoorde tot de erven in de marke van Barchem die van oudsher tot de Wildenborch behoorden (8). Vermoedelijk woonde hier de jager van de Wildenborch, die later in Mossel werd gehuisvest

Verpondingskohier van Kreynck 1646

1646: Dat Olden Jagers Haeffken (1)

Leenaktenboeken

1693 (1662): Jegerstede (4)

Kadaster 1832

Sectie D nr. 88

Bouwjaar

 

Verbouwing

1888, 1896, 1924 (verbouw), 1994 (bouw nieuwe bedrijfswoning) (9, 10)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren tot 1939

1693: Wildenborch (3, 4, 5), Jaegers Steede

1757: Hendrik en Marten Muijderman, minderjarige zonen van Jan Muijderman (1x Margaretha Derksen Enserinks) (4, 5)

1782: Damiaan Hugo Staring (x Sophia Wynanda Ver Huell) (4, 5), Jagersplaatsje, Jaagerssteede

1796: zoon Antoni Christiaan Winand Staring (2x Johanna Andrea Charlotte van der Muelen) (4, 5)

1841: dochter Charlotte Everdina Winanda Staring (x Constantijn Arnaud Ernest Adrien van Panhuijs) (9)

1848: familie van Dorth tot Medler (9)

Bewoners tot 1939

< 1639: Frerick Jeger (11), bij den Wildenborch

1682: Gosen op de Ja(e)gersteede (5, 11)

1715: Jan op het Jagers Hofken of Jagerssteede x Nn

1723: Jan Bockslag (wedr. Engeltjen Ouden Amsen alias Schonevelts) alias Jan die Jager alias op het Jagers Hofken, 2x Aaltjen Hendriks (a)

1731: wed. Aaltjen Hendriksen 2x Garret Reints, op Jagersplaats

1744: wedr. Garret Reints alias de Jager 2x Aaltjen Jansen Mennink (6)

1764: wed. Aaltjen Mennink

1782: dochter Catharina Gerritsen x Garret Jan Bouwmeester

1791: wedr. Garret Jan Bouwmeester alias Horstman 2x Jenneken Nijhuis alias Vink (5, 7)

1818: Garret Jan Bouwmeester x Jenneken Nijhuis, en (relatie?) Elisabeth Bouwmeester alias Horstman x Hendrik Aijtink (5, 7, b), in de Jagershut

1838: Hendrik Aijtink x Elisabeth Bouwmeester

1844: wed. Elisabeth Aijtink-Bouwmeester

1848: Derk Eggink x Janna Wassink (12)

1874: Derk Eggink x Janna Wassink, en zoon Hendrik Jan Eggink 1x Johanna Lunneker, 2x Jenneken Albers

1875: wed. Janna Eggink-Wassink, en zoon wedr. Hendrik Jan Eggink

1876: wed. Janna Eggink-Wassink, en zoon Hendrik Jan Eggink x Jenneken Albers

1900: Hendrik Jan Eggink x Jenneken Albers

1910: zoon Hendrik Jan Eggink

1912: Hendrik Jan Eggink x Elisabeth Heuvelink

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Verpondingskohieren, registers met taxaties van belastbaar onroerend goed, 1649-1650. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcriptie Ben Wullink, www.vordensverleden.nl)

2) GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nr. 44 (trans. Ben Wullink)

3) GA: Archief Heerlijkheid Wisch. Toeg.nr. 0443, inv.nr. 6

4) J.J.S. Sloet & J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen

5) GA: Archief Huis Wildenborch. Toeg.nr. 0441, inv.nrs. 3, 4

6) GA: Markenarchief van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 824, 841, 844

7) ECAL: Notarissen in de gemeente Bronckhorst, 1812-1935. Toeg.nr. 3011, inv.nr. 196

8) F. Reitsman, 2008. ‘Inleiding op de kwartierstaat Robert Tiessink.’ In: Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek 25, 3

9) GA: Digilegger (Kadaster)

10) ECAL. Gemeente Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 697 en toeg.nr. 1529, inv.nr. 4841

11) Nederduits-Gereformeerde Doop- en Trouwregisters van Vorden

12) Huisarchief Medler

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

12-01-2020

Overige bijzonderheden

a) Was Engeltjen Ouden Amsen (*Lochem 24-04-1681) een onechte dochter van Jan-Herman Nagel, heer tot Olden en Nieuwen Ampsen, en de dienstmaagd Hermken Boermans in Ampsen? Engeltjen trouwde in 1700 met Jan Wagenvoort (van de Wientjesvoort) en in 1702 met Jan Jansen Bokslag

b) *Lochem 29-04-1798 Elisabeth Bouwmeester, dochter van Aaltjen Bouwmeester x Nn

Foto's

9: (9)