Zoeken

Binnenkort

  Dialectmiddag 21 december 2023

               Niejaorsvesite

16 januari 2024 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Groenouwe noordoostzij en achter 2015
BOE 3 Groenouwe achter en zuidwestzij 2019
BOE 4 Groenouwe voor en zuidwestzij  2015
BOE 5 Groenouwe luchtfoto 1993
BOE 6 Groenouwe voor 1992
BOE 7 Groenouwe bouwtekeningen 1937, 1958, 1974
BOE 8 Groenouwe 1832
BOE 9 Groenouwe 1564
BOE 10 Groenouwe luchtfoto ca. 1985
BOE 11 Groenouwe ca. 1975
BOE 12 Groenouwe ca. 1960
BOE 13 Groenouwe pentekening

Nijlandweg 6

Groenouwe
Beschrijving

Boerderijnaam

GROENOUWE

Huidig adres

Nijlandweg 6

Wijk

Mossel (laatste wijkadres D71)

Oudste vermelding

1564 (1, ill. 9)

ca. 1646 (2)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Groen- ‘gras- of weideland’, -ouwe ‘waterland’: (regelmatig ondergelopen) weiland gelegen aan een waterloop (3)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Groenouw (Lochem, Barchem): goed en bouwland (2)

Leenaktenboeken

1693 (4)

Kadaster 1832

Het oude Groenouwe: Sectie C nr. 406 (a)

Kleine Groenouwe (speculatief): Sectie C nr. 380 (6, b, ill. 8)

Het nieuwe Groenouwe: Sectie C nr. 409 (a)

Bouwjaar

1838: afbraak oude Groenouwe (5, 6)

1869: bouw nieuwe Groenouwe (5, 6)

Verbouwing

1930 (uitzetten linker zijgevel voorhuis), 1937 (uitzetten rechter zijgevel voorhuis, 1958, 1974, 2004 (7)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren (6)

< 1908: Huis Wildenborch

1908: Jacob Bannink x Hendrika Steenblik

1928: wed. Hendrika Bannink-Steenblik

1939: docher Aleida Bannink x Gerrit Hendrik Klein Bramel

Bewoners

Oude Groenouwe (a):

1666-1684: Bernt Groenou

1680: Berent Groenouwe (wedr. Anna Velhorst) 2x Geertjen Rickelts Joolincs

1688: wedr. Berent Groenouwe 3x Elsken Jansen Stoltenberg

1694: Henrick (Berentszoon) op die Groenouwe x Claesken Tabbertmans

1707: broer? Richold op Groenouw

1724: Lammert Jansen op de Groenouwe

1751: Garrit Jan Markerink x Maria Pagenkolk, op de Groenouwe

1759-1785: onbekend

1785: Waander Jolink x Jenneken Groenouw, op Groenouw

1797: Antoni Hagenbeek (8) x Harmina Klomphaar

1823: Antoni Hagenbeek x Harmina Klomphaar, en dochter Hendrica Hagenbeek x Jan Willem Nijland

1830: wed. Harmina Hagenbeek-Klomphaar, en dochter Hendrica Hagenbeek x Jan Willem Nijland

1837-1838: Jan Willem Nijland x Hendrica Hagenbeek

 

Kleine Groenouwe (b, ill. 8):

< 1743: Jan op de Kleine Groenouwe

1743: dochter Aeltjen Kleine Groenouwe x Jan Kranengoor alias (op de) Kleine Groenouwe

 

Nieuwe Groenouwe (a):

1869: Lammert Kreunen (wedr. Hendrike Nijenhuis) x Garritjen Bouwmeester

1885: wed. Garritjen Kreunen-Bouwmeester 2x Wolter Platerink

1900: wedr. Wolter Platerink

1901: Wolter Platerink 2x Maria Teunissen

1908: Jacob Bannink (wedr. Aaltjen Bats) 2x Hendrika Steenblik

1928: wed. Hendrika Bannink-Steenblik, en dochter Aleida Bannink x Gerrit Hendrik Klein Bramel

1939: Gerrit Hendrik Klein Bramel x Aleida Bannink

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Het oude Groenouwe (Groenouwe-I) is verplaatst van perceel no. 406 naar de zuidwesthoek van perceel no. 409: Groenouwe-II) (3, ill. 8)

b) Het Kleine Groenouwe heeft mogelijk gestaan op perceel no. 380 “berg en plaats”, waarvan de resten rond 1870 zijn gesloopt (6, ill. 8)

Bronnen

1) GA: Joost van Cranevelt en Boudewijn van der Boe, 1564. Het Gelders leengoed de hoge heerlijkheid de Wildenborch (schets). Toeg.nr. 0124, inv.nr. 2279

2) R. Wartena e.a. (transcr.), z.j. Boerderijnamen in de Achterhoek uit het Verpondingscohier van ca. 1650. Afschrift Kreynck. Uitgegeven door het Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, VP 1

3) G. Rossel. ‘Wisselingen op het Hagenhuis.’ In: De Wildenborcher, december 2014

4) J.J.S. Sloet & J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenakten-boeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Kwartier van Zutphen

5) ECAL: Bevolkingsregister van Vorden

6) GA: Digilegger (Kadaster)

7) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nrs. 891, 893, en toeg.nr. 1529, inv.nrs. 5164, 5171, 5175

8) RAZ: A.C.W. Staring. Lijst der manspersonen boven den 18 jaaren oud, gehoorende onder den buurschap Wildenborch (manuscript). In: Oud-archief van de gemeente Laren (1662-1813). Archief van het bestuur van het district Wildenborch, 1795-1798. Toeg.nr. 1005, inv.nr. 142

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2019 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

08-10-2019

Overige bijzonderheden

 

Foto's

1-4: collectie G. Klunder

7: (7)

8: (3, 6)

9: (1)

13: Pentekening van de hand van Ilse Klein Brinke, 1996