Zoeken

Binnenkort

9 februari 20 u Bakker. René Arendsen
     Het verloren Hertogdom Gelre
   8 februari Middagpräötje 14-16 u
           Boerderijencommissie

Sociale media

Polweg 2

Oude Slot
Beschrijving

Boerderijnaam

OUDE SLOT

Huidig adres

Polweg 2 (voorheen Polweg 1, daarvoor Lankhorsterstraat 13)

Wijk

Wichmond (laatste wijkadres D 61)

Oudste vermelding

1823 (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Niet bekend of er een relatie is met een erve Slot (of Sloet) in Vierakker dat eind 17e en begin 18e eeuw genoemd wordt in de doop- en lidmatenregisters van Warnsveld

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie E nr. 40

Bouwjaar

> 1811 (b)

Verbouwing

ca. 1859, ca. 1929 (2)

1966, 1967 (3)

Type boerderij

Hallenhuis (oorspronkelijk)

Monument

 

Eigenaren

> 1811: Harmanus Stroman (a)

1818?: achterneefje Jan Willem Mellink (x Maria Sophia Gallée) eigenaar van de grond, met recht van opstal (RvO) voor de fam. Hendriksen (2)

1823: Hendrika Berendsen wed. Hendrik Jan Hendriksen draagt haar (recht van) opstal over aan zoon Gerrit Jan Hendriksen x Alberdina Bakhuis (1, a)

1844: zuster Pieternella Anthonia Mellink (grond), Gerrit Jan Hendriks (RvO) (2)

1848: zuster Anna Margaretha Mellink (grond), Gerrit Jan Hendriks (RvO) (2)

1863: broer Jan Willem Mellink (x Maria Sophia Gallée) (grond), Gerrit Jan Hendriks (RvO) (2)

1878: dochter Berendina Antonia Mellink (x Marinus Gewin) (2)

1918: de erven Gewin (2)

Bewoners

1802?: Hendrik Jan Hendriksen x Hendrika Berendsen

1815?: Hendrik Jan Hendriksen x Hendrika Berendsen, en zoon zoon Gerrit Jan Hendriksen x Alberdina Bakhuis

1819: wed. Hendrika Hendriksen-Berendsen, en zoon Gerrit Jan Hendriksen x Alberdina Bakhuis

1828: Gerrit Jan Hendriksen x Alberdina Bakhuis

1855: wedr. Gerrit Jan Hendriksen

1856: wedr. Gerrit Jan Hendriksen 2x Reindjen Lievestro

1857: Lambertus Kreeftenberg x Jantjen Memelink

1858: Gerrit Jan Hilbert x Garritjen Olthof

1890: Gerrit Jan Hilbert x Garritjen Olthof, en dochter Jantje Hilbert x Jacob Klein Lenderink

1894: Gerrit Jan Hilbert x Garritjen Olthof

1896: zoon Bernardus Hilbert x Daatje Klein Lenderink

1910: Albert Stoltenborg x Johanna Memelink

De Kamer:

1838-1843: Berend Eggink x Harmina Bakhuis (b)

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Loop, naamgeving en huisnummering van de Polweg zijn in de 20e eeuw meerdere malen veranderd

Bronnen

1) RAZ: Plaatsingslijst van de archieven van notarissen met standplaats Warnsveld (1811-1839). Toeg.nr. 3018, inv.nr. 6

2) GA: Digilegger (Kadaster)

3) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1530, inv.nrs. 896, 897

4) GA: Verpondingskaart van Warnsveld, Eme, Leesten, Wichmond, 1807. Toeg.nr. 0873, inv.nrs. 70, 71, 72

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

26-09-2021

Overige bijzonderheden

b) De boerderij lijkt afgesplitst te zijn van het naastliggende erve de Somp (Polweg 4), dat in 1802 eigendom was geworden van Harmanus Stroman uit Vorden en in 1818 zal zijn geërfd door zijn achterneefje Jan Willem Mellink.

In 1807-1811 staat de boerderij nog niet ingetekend op de verpondingskaarten (4), maar in 1823 draagt Hendrika Berendsen wed. Hendrik Jan Hendriksen haar (recht van) opstal over aan zoon Gerrit Jan Hendriksen, die in 1815 was gehuwd met Alberdina Bakhuis. Gerrit Jan was in 1796 in Vorden geboren en het is denkbaar dat zijn ouders bekenden waren van en/of een huis mochten bouwen op een van de Somp afgespleten stuk grond van Harmanus Stroman of Jan Willem Mellink

b) Harmina Bakhuis was een zuster van Alberdina Bakhuis

Foto's