Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Beschrijving

Boerderijnaam

DE STIGT

Huidig adres

Polweg 6 (voorheen Polweg 4, daarvoor Polweg 12)

Wijk

Wichmond (laatste wijkadres D 77)

Oudste vermelding

1492: ’t goet Stichte, die kater dair op pauper (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Sticht: Middelnederlands ‘gebouw, stichting, klooster’ (< stichten) (2)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohieren

1646: dat Sticht: Noortwijck (3)

Leenaktenboeken

Vrij en allodiaal goed (4)

Kadaster 1832

Sectie E nr. 9

Bouwjaar

1817: gevelankers achterhuis

1818: gevelankers voorhuis

1983: tweede bedrijfswoning (’t Nieuwe Sticht) (5, gevelsteen)

Verbouwing

ca. 1911: Kamer afgebroken (5)

ca. 1917: verbouw (5)

1961: verbouw (6)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1492: Henrick Helmichs (1)

1505: Henrick Smeijcnk x Alit verkopen aan Bernt Obbekinck (7)

1631: Willem Noortwijck (x Geertien Hermans (4), 5/8

1641: Willem Noortwijcks erven kopen 1/8 (4), maakt 6/8

1656: (Willems zoon) Harmen Noortwijck (x Odilia Lubbertsen Woeltjes) (4, 7), krijgt 6/8 toebedeeld van zijn ouders (2), de Stight (oudershuis van Odilia)

1658: Harmen Noortwijck x Odilia Woeltjes kopen 1/8 van broer Jan Noortwijck x Marritgen Sweverinck (4), maakt 7/8

1659: burgemeester en schepenen van Doetinchem verkopen 1/8 aan Harmen Noortwijck x Odilia Woeltjes (4), maakt 8/8

1676: dochter Maria Noortwijck 1x Willem Gotinck, 2x Frederick Amptinck (4)

1710: wedr. Frederick Amptinck (8)

1762: (Maria Noortwijck 1x Willem Gotincks vermoedelijke kleinkinderen) Willemina Beeckhuijsen x Anthonij van der Lee, en Bernardina Adriana Francisca Gotinck x Jan Engelbert Sanders van Wel verkopen aan Gerrit Jan Haesebroek x Hendrica Aleida Exalto d’Almaras (9)

1788: Gerrit Jan Haesebroeck x Hendrica Aleida Exalto d’Almaras verkopen aan broer Jan Haesebroeck (x Maria Geertruida Ruijs) (8, 9)

1813: nichtje en enige erfgename (Gerrit Jans dochter) Hermanna Haesebroeck x Antony Lindeman

1833: wed. Hermanna Lindeman-Haesebroeck

1843: Bernardus Mentink x Alberdina Holtslag (5)

1845: wed. Alberdina Mentink-Holtslag (5)

1863: dochter Bernardina Johanna Mentink x Johannes Evers (5)

1891: zoon Hendrikus Johannes Evers x Johanna Geertruida Sessink (5)

1909: Jan Willem Burkink x Willemina Groot Obbink (5)

Bewoners

ca. 1500: Gerrijt bij t Stichte (10)

1576: Bartolt int Stigt (7)

1621: Egbert op ’t Sticht (11)

1634: Jan op het Sticht

< 1638: Aelbert op de Sticht

1640: Derck op het Sticht

1674: Jorrien op het Sticht

< 1698: Gerard an ’t Sticht

1707: Hieronimus/Jeremonius Berents op ’t Sticht x Mechtelt (Vijts van de Grote Lankhorst)

1710: Hieronimus op ’t Sticht x Mechtelt, en zoon Bernardus of Berent op ’t Sticht x Geertjen Tonnissen Sch(e)urinck

1744: wedr. Berent Stijt 2x Garritjen Polmans

1746: (Bernardus op ’t Stight en) zoon Antonius of Anthonij Stight x Berentjen Jansen Polman (7, 8)

1778: Anthonij Stight x Berentjen Polman, en dochter Aleijda Stight x Albert Mentink

1784: wedr. Anthonij Stight, en dochter Aleijda Stight x Albert Mentink

1802: Albert Mentink x Aleijda Stight

1824: zoon Bernardus Mentink x Alberdina Holtslag

1845: wed. Alberdina Mentink-Holtslag

1864: Garrit Jan Bouwmeester x Maria Roeterink

1866: Garrit Jan Bouwmeester x Maria Roeterink, en dochter Garritjen Bouwmeester x Garrit Jan Barendsen

1874: wed. Maria Bouwmeester-Roeterink, en dochter Garritjen Bouwmeester x Garrit Jan Barendsen

1881: Hendrikus Bernardus Mentink (broer van Bernardina Johanna) x Berendina Johanna Saarbelink

1891: Hendriks Johannes Evers x Johanna Geertruida Sessink

1894: broer Theodorus Johannes Evers

1896: Theodorus Johannes Evers x Francisca Grada Johanna Besselink

1902: D72 Hendrikus Johanna Evers x Johanna Geertruida Sessink

1909: Jan Willem Burkink x Hendrika Kornegoor

1919: wedr. Jan Willem Burkink

1920: wedr. Jan Willem Burkink 2x Willemina Groot Obbink

De Kamer: afgebroken ca. 1910 (5, a)

1824: wedr. Albertus Mentink x Aleijda Stight

1834 wedr. Albertus Mentink

1868: Antonius Mentink x Reinira Jansen (b)

1890: wedr. Antonius Mentink
1896: Hendrikus Johannes Evers x Johanna Geertruida Sessink

1902: Hendrikus Hissink x Derkje Roodheuvel

1905-1906: Johannes Bernardus Jansen

Bijzonderheden omgeving boerderij

Bij graafwerkzaamheden zijn op enige afstand van het huis (ongeveer in perceel nr. 4, zie ill.) de resten van een oude waterput tevoorschijn gekomen (11). De grote afstand tot de huidige boerderij doet vermoeden dat hier eens een voorganger van de Stigt gestaan heeft. Op de eerste kadastrale kaart uit 1832 staat de Stigt reeds op de huidige plaats, maar de hypothetische voorganger heeft mogelijk iets oostelijker gestaan, bij de bocht van een uit het zuiden aankomende weg (perceel nr. 6, rond 1880 verdwenen)

Bronnen

1) GA: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekeningen van ontvangst van pondschattingen in het Graafschap Zutphen, jaar 1492. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927

2) P.A.F. van Veen & N. van der Sijs, 1997. Van Dale Etymogisch Woordenboek

3) RAZ: Plaatsingslijst van de collectie Gerhard Kreijnck (1676-1691). Toeg .nr. 0141, inv.nr. 22

4) E.A.M. Claassen, 2016. Noortwijck. Een geslacht van landheren te Vorden, 1500-1800. Canon van de geparenteerde familie Ockhorst

5) GA: Digilegger (Kadaster)

6) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1530, inv.nr. 919

7) RAZ: Inventaris van het archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 215, 221, 233, 242 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

8) GA: Markeboek van Wichmond 1657-1828. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 126

9) RAZ: Inventaris van het archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten. Kerspel Warnsveld, buurtschap Wichmond. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 253 (transcr. Marian Kruijt)

10) GA: Archief Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven (ca. 1500). Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1037 (transcr. Ben Wullink)

(11) Ben Wullink, 2017. Bloedige twist in Vorden 1621 (RAZ: Toeg.nr. 0338, inv.nr. 81. Zie www.vordensverleden.nl)

11) Fam. Burkink, pers.comm.

12) www.ahn.nl

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

29-11-2021

Overige bijzonderheden

a) de Kamer was een zgn. “endskamer”, gebouwd tegen de zuidelijke helft van de voorgevel

b) Antonius Mentink was een kleinzoon van Bernardus en een neef van Hendrikus Bernardus Mentink

Foto's

Overlay actuele hoogtekaart en kadasterkaart-1832 (5, 12)