Zoeken

Binnenkort

    Het nieuwe seizoen begint

            in september.

 

Sociale media

Riethuisweg 0

Herfsleg(g)e
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

HERF(F)SLEG(G)E (a)

Huidig adres

Vermoedelijk Riethuisweg 0, naast, achter of voor Hietbrinck (1)

Wijk

Delden

Oudste vermeldingen

1514: Haefsleger; 1567: Herffslegge (2)

Oude benamingen

Herfslege; Herfstlegge; Herfslegger; Harfslege; Haerfslege; Harfslach

Betekenis naam

Oud-Saksisch: hervist = herfst (vgl. Eng. harvest) + legge = uitgespreide bossen koren (3)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Herfslege met Hietbrinck, tot Hackfort

Het gegeven dat Herfslege als eerste hier wordt genoemd kan een indicatie zijn dat deze boerderij groter was dan Hietbrinck; ze moeten dicht bij elkaar hebben gelegen.

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

 

Bouwjaar

 

Verbouwing

 

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

Huis Hackfort

Bewoners (4)

< 1634: Stijntjen op de Herfslegger; haar wedr. Bartholt Willemsz hertrouwt in 1634 met Albertijen Berents, d. van wijlen Berent op de Beke

1638-1662: Jan op de Herfstlegge [laat 6 kinderen dopen]

1667: Hermken Jansen, d. van Jan Harfslege x wedr. Hendrijck Rotgers

Bijzonderheden omgeving boerderij

(a) De boerderij moet al eind 17e eeuw afgebroken zijn

Bronnen

(1) Website: HisGis

(2) GA: Arch. Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 217

(3) P.A.F. van Veen, 1991. Van Dale Etymologisch Woordenboek

(4) Doop- en trouwboeken Vorden

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

12-01-2021

Overige bijzonderheden

 

Foto's

Hisgis-kaartje met locatie Hietbrink