Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Bargman 01
BOE 3 Bargman 04
BOE 4 Bargman 05
BOE 5 Bargman schilderij ongeveer 1935
BOE 6 Bargman overlay
BOE 7 Bargman muuranker

Riethuisweg 8

Bargman
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

BARGMAN

Huidig adres

Riethuisweg 8 [laatste wijkadres B 87]

Wijk

Delden

Oudste vermelding

1795 (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Bargman refereert aan ’t Barge (zie voor beschrijving BARGE Pastorieweg 0). Deze boerderij werd afgebroken < 1780

De naamgeving impliceert dat de ankerbalkgebinten mee gingen naar de Riethuisweg (a)

Dijkman: de familie Dijkman woonde er geruime tijd in de 20e eeuw

Knekelhuus: rond 1960 woonde hier een zgn. strieker (3)

Andere vermeldingen

Dijkman (2); Bargemanshuus, Knekelhuus (3)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie H nr. 679

Bouwjaar

Tussen 1787 en 1795 (4,a)   

Verbouwing

1830: op de kop van een muuranker staat in kleine cijfers 1830

1981, 2004 (5)

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door pannen wolfsdak

Monument

 

Eigenaren

1787-1981: 4 generaties Van Westerholt tot Hackfort

1982: Vereniging Natuurmonumenten

Bewoners

1795: Berendt Oldenkamp alias Berent Bargman (a) x Janna Hissink

1812: zoon Albert Oldenkamp x Fredrica Groot Enzerink

1858: dochter Aaltjen Oldenkamp x Derk Bielderman

1918: wed. Aaltjen Bielderman-Oldenkamp

1935-1939 >: Willem Dijkman x Heintje Meenink

Bijzonderheden omgeving boerderij

Muuranker met jaartal 1830

Bronnen

(1) GA: Gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd. Volkstelling 1795. Toeg.nr. 0016, inv.nr 234

(2) C.J. Kolman et al., 1998. De boerderijen op het landgoed Hackfort, bouwhistorische inventarisatie i.o.v. Vereniging Natuurmonumenten

(3) R. Kater et al., 1996. Boerderij- en veldnamen in Vorden

(4) GA: Arch. Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 132

(5) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1940-2004, toeg.nr. 1523, inv.nrs. 5686, 5687

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

07-04-2020

Overige bijzonderheden

(a) In het taxatie rapport van Hackfort van 1787 komt Bargman nog niet voor, maar bij de Volkstelling van 1795 woont er ene Berent Bargman

Foto's

Nrs. 1-2-3-4: Coll. Gerard W. Klunder; nr. 5 mw. G. Bulten-Dijkman, schilderij ca. 1935; nr. 6: G. Rossel: overlay van kadasterkaart 1832 met Google Maps; nr.7: jaartal op muuranker