Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

BOE 2 huize Wientjesvoort 1853
BOE 3 overlay erve en huize de Bult en huize de Wientjesvoort 1853-1859

Ruurloseweg 0

De Bult
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

DE BULT

Huidig adres

Ruurloseweg 0 (a)

Wijk

Mossel (eerste wijkadres in 1806: D204)

Oudste vermelding

1476: de Bulte (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Veldnaam

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

den Bult, tientvrij, Wildenborch, … geeft voor huis wesende een herberge

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie D, nr. 276: de boerderij (2, b)

Sectie D, nr. 278: het herenhuis (2)

Bouwjaar

 

Verbouwing

 

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

< 1551: Jorgen van Lymborch x Armgart (3)

1551: Johan toe Oelthuis x Katharina (3, c)

1638: Huis de Wildenborch (4)

1757: Gerrit Ravenschot x Juliana Christina Hecking (5)

1768: dochter Isabella Geertruyd Ravenschot x Jan Hendrik Brass (5)

1802: dochter Maria Juliana Brass, wed. Nicolaas Gerhard Spyker (5, 6)

< 1832: Ernst Ferdinand Florentius Spijker x Anna Rensen (2)

en Comelia Emesta Anna van Sittert x Jan Willem Scholten (2)

1848: fam. van Dorth tot Medler (2, d)

1911: Frans Joseph Marie van Hövell tot Westerflier x Cato Willemine Marie Ernestine Schade van Westrum (2, 7, d)

1928: Paulina Elisabeth Clementina Carolina Maria Bosch van Drakestein x Dagobert Frans Henri von Mengden (2, 7, d)

Bewoners

Erve de Bult:

1661: Berent op den Bult (8)

1663, 1665: Jan (Tuitenborch?) op de Bult (9, 10)

1671-1683: Gerrit Beeuw op de Bulte (11, 12, e)

1681-1684: Peter Clockman op de Bulte (11)

1684: Teunis Meijerink (11)

1693, 1694: Peter (verm. van ‘t Broeckhecke in Harfsen) op den Bult (13)

1717-1726: kleindochter Derksken Aelberts Meulenbrugge x Garrit Wagenvoort (13)

1736-1757: broer Gerrit Aelberts Meulenbrugge alias Bultman x nicht Esseltjen Derksen Brakhekke (6, 11, 13)

1768: zoon Berent op den Bult x Theunisken Peters (13)

1797-1806: zoon Evert Jan Bultman x Geertjen Oortgiesen (14)

1825: Evert Jan Bultman

en dochter Maria Bultman x Hendrik Jan Groot Jebbink

1836-1853: wedr. Hendrik Jan Groot Jebbink 2x Janna Voskamp (6, f)

 

Erve de Bult- Kamer:

1797-1800: H. Horstman (14)

1799: Lammert Mesland (13)

1802: Maria Juliana Spijker-Brass

 

Huize de Bult, tot 1850:

ca. 1818: Maria Juliana Spijker-Brass

1820: Sara Warmoldina van Maneil wed. Walrad Otto van Hugenpoth

1826: Johannes van Dissel x Esther Elizabeth Le Normand

1829: Willem Jurjans x Christina Hingman

1834: Johann Friedrich Wilhelm Conrad Gericke x Anna Elizabeth Henriette Emilie Weinhagen

1840: Willem George Frederik Evers

1841: Ernestus Judocus Rudolphus van Grotenhuis x Henrietta Arnolda Maria Lucia van Harinxma thoe Heegh (c)

1848: Johannes Zeevat x Egberdina Egberts

1849: Judith Maria Ignatia Olivia, Theodorus Josephus Martinus Henricus en Josephina Johanna Arnoldina Eleonora Charlotte Sophia van Dorth tot Medler (c)

 

Huize de Wientjesvoort: (g)

1850: Theodorus Josephus Martinus Henricus en Josephina Johanna Arnoldina Eleonora Charlotte Sophia van Dorth tot Medler

1863: Josephina Johanna Arnoldina Eleonora Charlotte Sophia van Dorth tot Medler

1891: Louis Gaspard Adrien van Limburg Stirum x Maria Elisabeth Reinira van Suchtelen van de Haare

1898: Frank Emanuel Rudolf Mathias d’Ablaing van Giessenburg x Jeanne Antoinette Witte Tullingh van Oldenbarneveld

1901: Otto Ernest Frederik Marie van Hövell tot Westerflier x Angèle Adrienne Adèle Maria Josèphe de Heusch de la Zangrye (d)

1909: Gerrit Ferdinand Brantsma x Adrienne Frederique Jeannette Buma

1916: Frederik Wilhelm Hubertus Emons x Cornelia Johanna de Haan

1924: Paulina Elisabeth Clementina Carolina Maria Bosch van Drakestein x Dagobert Frans Henri von Mengden (7, d)

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven, 1476. Toeg. nr. 0001, inv.nr. 1036 (transcr. BW, www.vordensverleden.nl)

2) Digilegger (Kadaster)

3) RAZ: Archief van het Burgerweeshuis te Zutphen (1564-1970). Toeg.nr. 0004, inv.nr. 1 (transcr. BW)

4) GA: Archief Heerlijkheid Wisch. Toeg.nr. 0443, inv.nr. 187

5) J.J.S. Sloet & J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het Kwartier van Zutphen

6) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 159, 824, 848

7) J. Harenberg, 1992. De Wientjesvoort bij Vorden. In: Vordense Kronyck 10, 1

8) E.A.M. Claassen, 2016. Noortwijck. Een geslacht van landheren te Vorden, 1500-1800. Canon van de geparenteerde familie Ockhorst, pp. 153 27, 46, 83

9) GA: Archief Huis Vorden. Toeg. nr. 0438, inv.nr. 44 (transcr. BW)

10) Jarich Renema, 2001. ‘Schade door des bisschops volck te Vorden gedaan.’ Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jrg. 24, nr. 1

11) GA: Archief Huis Wildenborch. Toeg.nr. 0441, inv.nrs. 3, 7

12) S.n., 1986. ‘Genealogie van de familie Wagenvoort’. In: De Wagenschouw 1, 31

13) Doop-, Trouw-, Lidmaten- en Begraafregisters

14) GA: Archief Fam. Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nrs. 0459, 17, 13B

15) Bevolkingsregister

16) Delpher: Arnhemsche Courant 26 augustus 1823

17) RAZ: Historisch Kadaster Zutphen, deel III. Toeg.nr. 0361, verpondings-nummers 0501-800

18) Timmerarchief fam. Lindenschot

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Geda Rossel

Laatst bijgewerkt

16-10-2020

Overige bijzonderheden

a) Aan de noordzijde van het huidige koetshuis, zichtbaar onder nr. “276” in ill. 1

b) Erve de Bult brandde in 1823 af, werd herbouwd en ca. 1853 weer afgebroken (15, 16)

c) “Erve die Bult, gelegen bij de Wynekynckvoertt”, d.w.z. gelegen bij de voorde (doorgang) in de Vordense Beek waaraan ook Klein Winnekinck was gelegen (aan de andere kant van de weg)

d) De families van Grotenhuis, van Dorth tot Medler, van Hövell tot Westerflier en van Bosch tot Drakestein zijn nauw verwant

e) ca. 1670: “Garrit op de Wijntjesvoort aan de Herberg den Bult gelegen”

Dit moet Gerrit Beeuw zijn geweest. Hij kende Harmen Wagenvoorde, die in 1681 een huis (in onderpand gegeven aan) van een schuldeiser van hem kocht in Zutphen (Gerrit Beeuw was toen verdwenen). Zoon Evert Beeuw en zijn oom Jan waren ook actief in de Mossel, als pachters van weidegond en garvezaden van de Wildenborch (11, 17)

In 1679 waren Jan Noortwijck x Marritgen Sweverinck pachters van het goed ten Bulte (8). Dit echtpaar had meerdere boerderijen in pacht, die ze niet zelf bewoonden en bewerkten. Gerrit Beeuw zal de onderpachter zijn geweest

f) Verhuisden in 1853 naar Noordzicht

g) Gebouwd in 1850. In 1851 spreekt timmerman Lindenschot van het “kasteel op den Bult”, en in 1855 van ”huize de Wientjesvoort” (18, ill. 2)

Foto's

1: Overlay kadastrale kaart 1832-luchtfoto (G. Klunder).

D276 is erve de Bult met schuur, D278 huize de Bult met koetsstalling aan de schuur van erve de Bult

2: Huize Wientjesvoort (D1129) naast het afgebroken huize de Bult (D278)

3: Overlay kadastrale kaarten 1853-1859. De wit ingekleurde contouren tonen de rond 1850 afgebroken gebouwen van het voormalige erve (1162) en huize de Bult (278); de rode contouren het nieuwgebouwde huize de Wientjesvoort (1129) met koetshuis (1131) en andere opstallen (1163). Het nieuwe koetshuis (1131) staat gedeeltelijk op de plek van de afgebroken boerderij. Het oude koetshuis (277) tegen de westmuur van de boerderij werd na 1859 afgebroken.