Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

BOE 2 Lindse Smid ill 2

Ruurloseweg 114

Lindse Smid
Beschrijving

Boerderijnaam

LINDSE SMID

Huidig adres

Ruurloseweg 114

Wijk

Linde (laatste wijkadres E 108)

Oudste vermelding

1780: Helderinkshutte (1, b)

1792: Helderkampshutte (1)

Oude benamingen

1806: Nijhofs hutte (2, b)

1839: Smidshuis (2)

1851: de Lindsche Smid (2)

Betekenis naam

Helderkamp: veldnaam (3, a)

Lindse Smid: Willem Eijkelkamp was tapper, maar Albert Vreman en zijn opvolgers Hendrikus, Johannes Ludovicus, Bernardus Reinerus en Johannes Antonius Eijkelkamp waren smid en landbouwer. De laatste twee waren tevens kastelein-caféhouder

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier

 

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie E nrs. 440, 441

Bouwjaar

1780 (1, b)

ca. 1886: herbouw (4)

Verbouwing

1914, 1931, 1958, 1967, 1976, 1998 (5)

Type boerderij

1832: Krukhuis (4)

1893: T-boerderij (4)

Monument

 

Eigenaren

1801: Lammert Nijhof en dochter Engele Nijhof x Gerrit Wennink verkopen aan Gerrit Eijkelkamp (x Louiza Entel) (6, c), Helderkamp (kamp met hut)

1832: (schoondochter/wed. Anna Geertruida Ringelenberg 2x) Albert of Adelbertus Vreman (4)

ca. 1850: stiefzoon Hendrikus Eijkelkamp (x Hendrika Haafs) (4)

ca. 1907: zoon Bernardus Reinerus Eikelkamp (4)

1921: neefje Johannes Antonius Eijkelkamp (x Geertruida Anna Houtman) (4)

Bewoners

1780: Lammert Nijhof x Maria Nijhuis (1, a), Helderkamps of Helderinks hutte

1795: wedr. Lammert Nijhof (7)

1806: dochter Engelina Nijhof x Gerret Jan Wennink (2), Nijhofs hutte

1808: leeg

1811: Lammert Velhorst (x Jenneken Linterman) (b)

< 1817: leeg

1817: Willem Eijkelkamp x Anna Geertruida Ringelenberg (c)

1825: wed. Anna Geertruida Eijkelkamp-Ringelenberg

1826: wed. Anna Geertruida Ringelenberg 2x Albert of Adelbertus Vreman

1838: wedr. Albert Vreman

1840: wedr. Albert Vreman 2x Berendina Schut (wed. Hermanus Meulenbrugge)

1844: wedr. Albert Vreman

1846: stiefzoon Hendrikus Eijkelkamp x Hendrika Haafs

1884: Hendrikus Eijkelkamp x Hendrika Haafs, en zoon Johannes Ludovicus Eijkelkamp x Maria Hermina Wiggers

1888: wedr. Hendrikus Eijkelkamp, en zoon Johannes Ludovicus x Maria Hermina Wiggers

1891: Johannes Ludovicus x Maria Hermina Wiggers

1894: wed. Maria Hermina Eijkelkamp-Wiggers

1895: wed. Maria Hermina Eijkelkamp-Wiggers 2x zwager Bernardus Reinerus Eijkelkamp

1921: wed. Maria Hermina Eijkelkamp-Wiggers

1923: wed. Maria Hermina Eijkelkamp-Wiggers, en zoon Johannes Antonius Eijkelkamp x Geertruida Anna Houtman

1931: Johannes Antonius Eijkelkamp x Geertruida Anna Houtman

                                                           

De Kamer:

1814: Jan Hendrik Seesing x Johanna Leemreise

1821: Lammert Brandenbarg x Hendriena Wolters

1833: Lammert Brandenbarg x Hendriena Wolters, en Waander Ringelenberg x Joanna Saarbelink (c)

1835: Reijnerus of Reint Vreman x Gerarda Tackenkamp (d)

1846: wedr. Albert Vreman

1849-1860: Reinerus Steenbreker x Fenneken Hanenhuis

1858-1860: wedr. Reinerus Steenbreker

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) 1719: Grietjen Janssen (x Hendrik Frederiks “gewezen bouwman op de Bijvank” = Lindeseweg 18) was eigenaresse van een huis en where op de Helderkamp in Linde (2bis)

b) Rond 1780 “gezet” door Lammert Nijhof (1), die van de gelijknamige boerderij aan de Schoneveldsdijk 2 kwam, waar zijn opvolger zich in 1780 gevestigd moet hebben omdat deze in 1779 nog op Groot Bleumink (Kapelweg 0) woonde maar in 1780 niet meer. Lammert Nijhof ondertekende in 1783 een pachtcontract met de marke van Vorden voor de Helderinkshutte of Helderkamsphutte (1), verm. voor het recht van opstal en na een eerste periode van 3 jaar. Zijn huishouden bestond in 1795 uit 2 personen waarvan 1 manspersoon, te weten Lammert en dochter Engele (echtgenote Maria Nijhuis was in 1794 overleden en Engele zou pas in 1796 trouwen, met Gerret Jan Wennink). In het bevolkings-register van 1806 staat de woning vermeld als Nijhofs hutte, bewoond door 7, niet nader genoemde personen, verm. Engele Nijhof met man en kinderen (vader Lammert Nijhof was in 1804 overleden)

c) Willem Eijkelkamp was een zoon van Gerrit Eijkelkamp x Louiza Entel

Bronnen

1) GA: Archief marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 159 (oude nummering), 848

2) ECAL: Bevolkingsregister van Vorden

3) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811), Kerspel Vorden. Toeg. nr. 0338, inv.nr. 105 (met dank aan Wilma Groot Enzerink)

4) GA: Digilegger (Kadaster)

5) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nrs. 1427, 1428 en toeg.nr. 1529, inv.nrs. 6230, 6232, 6234, 6236

6) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 468 (transcr. Tineke Wesselink)

7) GA: Gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd. Toeg.nr. 0016, inv.nr. 234 (transcr. J.B. Baneman)

8) Google StreetView

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2024 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

28-01-2024

Overige bijzonderheden

b) Lammert Velhorst x Jenneken Linterman staan in 1819 op Jan Hassink-Kamer (Raadhuisstraat 14) ingeschreven

c) Waander Ringelenberg was een broer van Anna Geertruida Ringelenberg

d) Reint Vreman was een broer van Albert Vreman

Foto

1914, 1967: (5)