Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

BOE 2 Weenk ill. 2

Schuttestraat 12+14

Weenk
Beschrijving

Boerderijnaam

WEENK

Huidig adres

Schuttestraat 12, 14

Wijk

Linde (laatste wijkadres E 39)

Oudste vermelding

1382: Henneken Wedinck (1)

Oude benamingen

1476: Weninck (2)

1484, 1498: Werner Wedynck of Wedyng (3)

1500: Wei(j)nck (2)

Betekenis naam

< Middelnederlands wede = kreupelhout of struikgewas, of het homonieme we(e)de = weide (4),

of: Wedink < wede-ink: mogelijk verband houdend met wedeman of wedemeijer = iemand die een kerkelijk goed exploiteerde of beheerde (5, a), in dit geval het Stift te Elten? Vgl. Middelneder-lands wedeme = dotatie aan kerk of klooster (4)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohieren

1492: meister Johan Lonys (6), ’t goet toe Weynck

1646: die Abdijs van Elten (7, a), Weijnck

Leenaktenboeken

Eltens goed (8, a)

Kadaster 1832

Sectie F nr. 871

Bouwjaar

1969: aanbouw nieuwe woning (10)

Verbouwing

ca. 1897, 1950 (9, 10)

Type boerderij

Krukhuis

Monument

 

Eigenaren

< 1802: Stift te Elten (8, 11, a)

< 1813: De Domeinen (12, 13)

1813: De Domeinen verkopen aan Harmanus Stroman (12)

1817: Harmanus Stroman verkoopt aan Garrit Weenk x Fenneken Hissink (12)

1831: Hendrik Weenk (x Johanna Margarita Hissink) (9, 12)

1866: zoon Garrit Weenk (x Johanna Judica Kelderman) (9)

1899: zoon Hendrik Weenk x Berendina Groot Bluemink (9)

1934: zoon Gerrit Willem Weenk x Maria Bouwmeester (9)

Bewoners

< 1618: J(oh)an op Weijnck x Beele (14)

1634: dochter Hendersken Jansen Weinck x Gerrit Eeltinck alias Weijnck

1666: zoon Steven Gerritsen (de boer op) Weeijnck

1677: Steven Weeijnck x Mechtelt te Kilholt

1682: broer Jan Weeink x Geertjen Jansen Lonnemans wed. Bernt Bijvanck

1713: zoon Beerent Weenck x Maria Hendriksen Moombarg

1737: Teunis Raas alias Tonis Hulsman x Nn (8, 15), op Weink

1747: Waender Egbertsen alias Pijperij (wedr. Hendersken Gerrits) 2x Willemina Jansen, 3x Berentjen Hendriksen Bouwmeester

1756: Hendrik Abbink alias Stenderink alias Weenk x Greetjen Janssen van den Kleinen Weijenberg

1766: wedr. Hendrik Stenderink, en zoon Berend Hendriksen Weink x Henders Garritsen Haller

1780: Berend Weink x Henders Haller

1792: zoon Garrit Weenk x Fenneken Garritsen Hissink (b)

1831: wed. Fenneken Weenk-Hissink, en zoon Hendrik Weenk x Johanna Margarita Hissink (b)

1837: Hendrik Weenk x Johanna Margarita Hissink

1857: wedr. Hendrik Weenk

1863: wedr. Hendrik Weenk, en zoon Garrit Weenk x Johanna Judica Kelderman

1866: Garrit Weenk x Johanna Judica Kelderman

1893: wed. Johanna Judica Weenk-Kelderman

1900: wed. Johanna Judica Weenk-Kelderman, en zoon Hendrik Weenk x Berendina Groot Bluemink

1911: Hendrik Weenk x Berendina Groot Bluemink

1923: Hendrik Weenk x Berendina Groot Bluemink, en zoon Gerrit Willem Weenk x Maria Bouwmeester

1935: wed. Berendina Weenk-Groot Bluemink, en zoon Gerrit Willem Weenk x Maria Bouwmeester

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van heer Johan Baliu van ontvangst van een bede van de lieden van de hertog en van andere heren in het land van Zutphen, en van uitgaven (ca 1382). Toeg.nr. 0001, inv.nr. 694 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven (1476 en ca. 1500). Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 1036 en 1037 (transcr. Ben Wullink)

3) G.J. Kuypers, 1988. Machtsverhoudingen in het kwartier van Zutphen in de 15e eeuw, bekeken aan de hand van de bezittingen van de heren van Vorden en Hackfort, ongepubliceerde doctoraalscriptie (zie ook GA: Archief Huis Hackfort. Leenregisters van de Heerlijkheid Vorden, 1407-1423, 1429-1483, 1484-1505. Toeg.nr. 0520, inv.nrs 464-466)

4) J. Verdam, 1956. Middelnederlandsch Handwoordenboek

5) R. & V. Kohlheim (red.), 2000. Duden Familiennamen

6) GA: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekeningen van ontvangst van pondschattingen in het graafschap Zutphen, 1492-1496. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927 (transcr. Ben Wullink, transcr. Albert Lettink)

7) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

8) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nr. 107 (met dank aan Wilma Groot Enzerink)

9) GA: Digilegger (Kadaster)

10) ECAL: Gemeente Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 6440, 6451

11) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nrs. 13B, 13D, 14

12) ECAL: Notarissen in de gemeente Bronckhorst. Toeg.nr. 3011, inv.nrs. 181, 191

13) GA: Gewestelijke besturen in de Baaafse tijd. Toeg.nr. 0016, inv.nr. 7494

14) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 16, 227, 228 (transcr. Ben Wullink)

15) Overlijdensregister Nederduits Gereformeerde Gemeente Vorden

16) www.ahn.nl

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2023 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

 16-12-2023

Overige bijzonderheden

a) Adellijk vrouwenstift te Elten, een wereldijk stift voor hoogadellijke dames, onder jurisdictie van de bisschop (stift = geestelijke of klooster[achtige] stichting)

b) Johanna Margrieta Hissink was een halfachterachternichtje van Fenneken Hissink

Foto's

Overlay hoogtekaart en kadasterkaart 1832 (9, 16) (9, 15)