Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

BOE 2 Hietveld luchtfoto plm 1950
BOE 3 Hietveld luchtfoto 2016

Van Lennepweg 3

Hietveld
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

HIETVELD

Huidig adres

Van Lennepweg 3 [laatste wijkadres C 122]

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1780 in Markenarchief (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Veldnaam:  ‘hiet’ = oude benaming voor heide

Andere vermeldingen

Herbergje De Klompemaker (2)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie A nr. 472

Bouwjaar

Tussen 1774 en 1779 (2)

Verbouwing (3)

1916: veranderen woning

1957: veranderen boerderij; 1959: veranderen woongedeelte boerderij;

1998: veranderen boerderij

Type boerderij

Krukhuisboerderij

Monument

 

Eigenaren (2)

Grond:

1766: Johan Coenraad van Hasselt wordt eigenaar van het heideveld, behorend tot het erve Klein Wesselink, waarop tussen 1774 en 1779 een kleine boerderij, een zgn. katerstede wordt gebouwd in opdracht van Hendrik Berentsen (Pasman) en Hendrica Barteld Pasman. De opstallen: het huis en verder getimmer behoort toe aan den bouwman

1806: zoon Johan Hendrik van Hasselt

1818: Everhard Alexander Ver Huell

1829: Lambertus Harmsen

1835: Constantin Arnaud Ernest Adrien van Panhuys

1859: Wilt Adriaan Wilbrenninck

1875: Imilius Frederik Storm van ’s Gravesande. 

1892: dochter Johanna Bertha Storm van ’s Gravesande

1897: Aaltjen Bloemendaal-Memelink koopt de ondergrond van ’t Hietveld

1919: grond en opstallen in één hand: dochter Hendrika Willemina Bloemendaal-Bloemendaal x Johan Antonij Bloemendaal

 

Opstallen:

1779: Hendrik Berentsen (Pasman) x Hendrika Barteld Pasman

1815: zoon Berend Hendriks Pasman x Aaltjen Teunissen

1826: wed. Aaltjen Teunissen en dochter Hendrika Pasman

1856: Hendrika Memelink-Pasman

1868: zonen Reint en Hendrik Memelink

1889: Hendrik Memelink en zuster Harmina Gardina Memelink

1894: Hendrik Memelink

1896: zuster Aaltjen Bloemendaal-Memelink

1903: schoonzoon Johan Antonij Bloemendaal

Bewoners (2)

1779: Hendrik Berentsen (Pasman) x Hendrika Barteld Pasman

1815: zoon Berend Hendriks Pasman x Aaltjen Teunissen

1825: dochter Hendrika Pasman x Hendrikus Memelink

1883: zonen Reint en Hendrik en dochter Harmina Gardina Memelink

1889: Hendrik Memelink en Harmina Gardina Memelink en zuster wed. Aaltjen Bloemendaal- Memelink

1896: Aaltjen Bloemendaal Memelink en 3 kinderen

1918: dochter Hendrika Willemina Bloemendaal x Johan Antonij Bloemendaal

1933: dochter Aaltjen Bloemendaal x Arend Albertus Christiaan Wagenvoort

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

(1) G. Dijkhuizen, Uitbreiding Kadastrale Atlas Vorden 1832

(2) Alle gegevens over eigenaren en bewoners zijn met toestemming van en met dank aan de heer A.C.J. Viersen ontleend aan zijn 3 artikelen  “Hietveld (Van Lennepweg, Vorden) zo’n 240 jaar in de familie” in: OTGB 2017, jrg 34, nrs, 1, 2, 3

(3) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1880-1939. Toeg. nr. 1523, inv.nr. 516 en Bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 4148, 4150, 4155

Bijzondere documenten

Afschriften van testamenten uit 1868, 1883, 1894, 1896, 1897, 1903 en 1919 aanwezig op ’t Hietveld (1)

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

02-02--2018

Overige bijzonderheden

 

Foto's

Nr.1: A.C.J. Viersen; nrs. 2 en 3: fam. Wagenvoort