Zoeken

Binnenkort

    Het nieuwe seizoen begint

            in september.

 

Sociale media

BOE 2 Klein Wesselink achterzijde
A23 Vorden Gezicht van af het hotel landgoed Het Enzerinck
BOE 4 kadasterkaartje KW

Van Lennepweg 8

Klein Wesselink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

KLEIN WESSELINK

Huidig adres

Van Lennepweg 8 [laatste wijkadres C 125]

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1409: guet to Wesseling half (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Wessel is een vleivorm van Werner < Wezil < Werinhard of Werinhari, waar de Germaanse woordstammen war- (=bewaken) en -her (=heer, leger) in te ontdekken zijn + -ink = behorende tot, zoon van (2)

Andere vermeldingen

1492: t goet Cleyne Wesselinck (3)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Kleyn Wesselinck, Jan van Essen

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie A nr. 453

Bouwjaar

1844: afbraak van de oude boerderij en bouw van een nieuwe boerderij iets ten zuiden van de plaats van de oude (4, zie kadasterkaartje: A 453 oud, A 951 nieuw)

Verbouwing

1914: herbouw door brand vernielde woning en schuur (4,5)

1991: veranderen boerderij in woning (5)

Type boerderij

Hallenhuis gedekt met pannen

Monument

 

Eigenaren

1409: Dirc up den Kelre: (guet to Wesseling half=Klein Wesselink) (1)

1429: Tyman up den Kelre (1)

1437: Jutte van Bramel (1)

1456: kleindochter Alijt Johansdochter ten Rijn, echtg. van Gerrit Lansinck (1,6)

1484: zoon Henrick Lansinck (1,6)

1519: Lambert Buesken en Mente (6,a)

1563: Derck Staeckebrant (7)

1581: Geertruid Johansdochter van Voorthuysen verkoopt Klein Wesselink aan het Bornhof (6,7,c)

1602: Claes Hoerninck x Helena Stoeckebrantz (8)

1649: Jan (Johan) van Essen (9,b)

1659: dochter Agatha van Essen x Conraedt van Munster (8)

1689: dochter Johanna Margaretha van Munster x Frans Cuiper van Holthuisen (8)

1718: Frans Cu(i)per van Holthuijsen (8)

1727: dochter Geertruyde Cuiper van Holthuisen, wed. Pieter Ruyl (8)

1756: zoon Pieter Ruyl (8,d)

1758: broer Albert Ruyl (8,d)

1758: Johan Conraedt van Hasselt (8,d,e)

1778: wed. Arnoldina Lucretia van Hasselt-Wentholt (10)

1806: zoon Jan Hendrik van Hasselt x Anna Henrica van der Sluis (10)

1817: dochter Arnoldina Margaretha Anna van Hasselt (10,f)

1818: Everhard Alexander Ver Huell (10,f)

1829: Lambertus Harmsen (10,f)

1835: Constantin Arnaud Ernest Adrien van Panhuys (4,f)

1859: Wilt Adriaan Wilbrenninck (4,f)

1861: Imilius Frederik Storm van ’s Gravesande (4,f,g)

1891: dochter Johanna Bertha Storm van ’s Gravesande (4,f,h,j)

1897: Jan Knoef (11)

1919: dochter wed. Gerritje Mol-Knoef (4)

1920: Eric Norman van Lennep (4,i)

Bewoners

1492: Cleyne Wesselinck mit Gasthuys, die bouwman dair op Aelbert (3)

1494: Johan, den kaiter (=keuter) (3,k)

1495: Jan op Cleyne Wesselinck (3)

1496: Johan up Cleyne Wesselinck (3)

Ca.1500: Gosen Wesselinck (3)

1636: Herman Reijnts Wesselink 1x Jenneken

1646: wedr. Hermen Reiners op Kleine Wesselinck 2x Maria Davids

1680: dochter Jenneken Hermsen op Kleine Wesselink x Hendrik Hendrix (zoon van Hendrick op Grote Wesselink)

1696: Hendrik Hendrix noemt zich nu Kleine Wesselink

1713: zoon Harmen Wesselinck 1x Anneken Tonnissen Braemels

1724: wedr. Harmen Hendericksen Wesselinck 2x Anneken Joosten Overdijkijnck

1749: zoon Jan Harmsen 1x Elisabeth Hendriks (dochter van Hendrik Enserink)

1771: wedr. Jan Klijn Wesseling 2x Hendersken Derksen Bokslag

1787: wedr. Jan Klein Wesselink 3x Janna Hondegoor, wed. Hendrik Jan Luenck

1810: wed. Janna Klein Wesselink-Hondegoor x Garrit Grote Bramel

1822: Hendrik Loman x Teune Walgemoet + ouders Willem Loman x Harmken Gootink

1832: Sander Waaijenberg x Aaltjen Janssen Slangenwal

1867: Willem Groot Hulze x Tonia Groot Enzerink

1880: Jan Willem Menkveld en zuster Gardina Johanna Menkveld

1895: Gerrit Willem Kabbes x Frederika Maria Schutte

1898: Jan Knoef x Geesken Norde

1903: Jan Knoef x Geesken Norde + dochter Gerritje Knoef x Gerhard Mol

1919: wed. Gerritje Mol-Knoef + ouders Knoef

1921: Evert Jan Berendsen x Gerritdina Teerink

Bijzonderheden omgeving boerderij

(j) Bij de veiling van 1897 wordt Klein Wesselink ontkoppeld van Enzerinck en Hietveld

(k) A.C.J. Viersen, pers.comm.: impliciet wordt Klein Wesselink in 1494 nog als katerstede beschouwd

Bronnen

(1) GA: Huis Hackfort. Toeg.nr. 520, inv.nrs. 464, 465, 466

(2) J. van der Schaar, 1964. Woordenboek van voornamen

(3) GA: Graven en hertogen van Gelre. Graven van Zutphen.

Pontschatting 1492. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927

Schattingslijst ca. 1500. Toeg.nr. 0001, inv.nr. C3-1037 [Transcriptie Ben Wullink, www.vordensverleden.nl]

(4) GA: Digilegger (Kadaster)

(5) ECAL: Archief Gemeente Vorden. Bouwvergunningen 1880-1939. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 520 en Bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 4169

(6) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Gerichtssignaten. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 216, 222 [Transcriptie BW]

(7) RAZ: Archief van het Bornhof (1299-1875). Toeg.nr. 0083, inv.nr. 648, 233

(8) GA:. Archief Verwolde. Leenregister van het Huis Vorden Toeg.nr. 0556, inv. nrs. 1248, 1249 [Transcriptie R. Poesse]

(9) GA: Staten van het kwartier van Zutphen en hun gedeputeerden. Verpondingskohier van het Scholtambt Zutphen 1649. Vorden/Veldwijk. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 [Transcriptie BW]

(10) G. Dijkhuizen, Uitbreiding Kadastrale Atlas Vorden 1832

(11) RAZ: Archieven van notarissen met standplaats Zutphen. Toeg.nr. 349, inv.nr. 566, akten 3990 en 3997

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT met dank aan AV

Laatst bijgewerkt

28-12-2020

Overige bijzonderheden

(a) A.C.J. Viersen, pers. comm.: Niet geheel duidelijk is of Lambert Buesken en Mente daadwerkelijk eigenaren waren

(b) De moeder van Johan van Essen was Margaretha Stakebrand

(c) Groot Wesselink was sinds 1473 in bezit van het Bornhof

(d) Viersen, pers.comm.: hier heeft een ‘versuim’ plaatsgevonden: pas 18 jaar na de dood van zijn moeder in 1738 werd Pieter Ruyl beleend, terwijl dat normaliter binnen een jaar plaatsvond volgens Zutphens recht. Pieter Ruyl had meteen na zijn belening in 1756 Klein Wesselink verkocht aan Johan Coenraedt van Hasselt en de eerste termijn was betaald op 28-12-1756. De tweede termijn zou betaald worden in februari 1757, maar voordat het daartoe kwam overleed Pieter Ruyl. Zijn broer Albert erfde diens rechten als leenman van Klein Wesselink: hij moest dus eerst beleend worden voordat Van Hasselt hem kon opvolgen. Van Hasselt had in 1740 van zijn vader Johan van Hasselt de Hoff toe Bramel geërfd en zo werd Klein Wesselink in 1757 in feite onderdeel van het landgoed Den Bramel

(e) Idem: In 1766 werd Klein Wesselink uitgebreid met een stuk heidegrond waarop korte tijd later de katerstede Hietveld (thans Van Lennepweg 3) zou worden gebouwd

(f) Delpher: Veilingen in: Arnhemsche Courant 5 mei 1818; idem 4 augustus 1829; idem 22 september 1835; Algemeen Handelsblad 3 oktober 1859; Algemeen Handelsblad 27 november 1897  

(g) I.F. Storm van ’s Gravesande was eigenaar en bewoner van het aangrenzende landgoed De Bramel

(h) J.B. Storm van ’s Gravesande erfde het landgoed Het Enzerinck waaronder Klein Wesselink ressorteerde. Zij liet het landgoed in 1897 in percelen veilen en toen werd Klein Wesselink ontkoppeld van Hietveld en Enserinck

(i) Het echtpaar Van Lennep kocht Het Enzerinck in 1919 en kocht Klein Wesselink voor een van de zoons, nl. Eric Norman (4)

Foto's

Nrs. 1 en 2: Mw. G. Brummelman-Berendsen en mw. R. Stom-Berendsen; nr. 3 Foto-archief Oud Vorden: Klein Wesselink vanaf Het Enzerinck, nr. 4: kadasterkaartje (A 453 oud, A 951 nieuw)