Zoeken

Binnenkort

        9-30 mei Expositie
    Details: zie Laatste nieuws

Sociale media

BOE 2 Veldslag voor en zij 2019
BOE 3 Veldslag achter 2019
BOE 4 Veldslag z.d
BOE 5 Veldslag bouwtekening 1962a
BOE 6 Veldslag bouwtekening 1962b
BOE 7 Veldslag bouwtekening 1910
BOE 8 Veldslag 1832-2019 overlay

Veldslagweg 5

Veldslag
Beschrijving

Boerderijnaam

VELDSLAG

Huidig adres

Veldslagweg 5

Wijk

Delden (laatste wijkadres B7)

Oudste vermelding

1910 (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

*-slag ‘(van de gemeenschappelijke gronden) afgegrensd stuk land’, of ‘strook land, een zeker aantal aaneensluitende akkers’ (2, 3, a, ill. 8)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie H nr. 230

Bouwjaar

1910 (4, 5)

Verbouwing

1934, 1955, 1962 (5)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1910: Jan Zweverink (x Janna Nijenhuis) (5)

1939: zoon Hendrik Jan Zweverink (x Hendrika Gerharda Walgemoet) (5)

Bewoners

1910: Jan Zweverink x Janna Nijenhuis

1939: Jan Zweverink x Janna Nijenhuis, en zoon Hendrik Jan Zweverink x Hendrika Gerharda Walgemoet

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) De akkerstroken waren in 1832 nog aanwezig (ill. 8). Het geheel werd van oudsher het Norde genoemd, waaraan de naam Norde van de nabijgelegen boerderij aan de Hengeloseweg 2/4 (tegenwoordig De Boomkweker geheten) nog herinnert. In 1787 stond deze boerderij geregistreerd als “Reind Smeenks hofstede of het Norde genaamd, met twee stukken bouwland op het Norden” (b). Genoemde Reind Smeenk had hier 170 jaar eerder gewoond, nl. in 1617, en dat boerderij- en veldnamen een lang leven kunnen hebben blijkt ook uit andere namen voor deze plaats: Reint op Smeinck of Hofstede Nijland (1617), Nijlandt (1614), Nije lant op ’t Norden stroet (1500), Norderhorst (1487), en Nijelant opte Noorde stroo (1476). De benamingen stroet, stroo en horst verwijzen naar de oorspronkelijke gesteldheid van het terrein (met laag hout begroeide hoogte omgeven door lager gelegen, moerassig land) (2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

b) Voor die twee stukken bouwland, zie Kweeklust (Veldslagweg 5), ill. 9

Bronnen

1) ECAL Gemeentebestuur Vorden Bevolkingsadministratie. Toeg. nr. 1243, inv.nr. 1542

2) M. Schönfeld, 1980. Veldnamen in Nederland

3) J. Verdam. 1956. Middelnederlandsch Handwoordenboek

4) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nrs. 1340, 1342 en toeg.nr. 1529, inv.nrs. 7014, 7015

5) GA: Digilegger (Kadaster)

6) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven, 1476. Toeg.nr. 001, inv.nr. 1036 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

7) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811), Kerspel Vorden. Toeg. nr. 0338, inv.nrs. 040, 225, 226, 229, 233, 234, 237, 240, 247, 252 (transcr. Ben Wullink)

8) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel van Vorden, ca. 1500. Toeg.nr. 001, inv.nr. 1037 (transcr. Ben Wullink)

9) GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nr. 44

10) Doop- en trouwregisters van Vorden

11) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nr. 6, 13B

12) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 839

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2019 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

12-09-2019

Overige bijzonderheden

 

Foto's