Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

BOE 2 Muldershuis 1900
BOE 3 Muldershuis verbouwingen 1832 1880 1884
BOE 4 Muldershuis 1846
BOE 5 Wiersse met watermolen en Olieslager 1651
BOE 6 Mullerie 1651

Wiersserallee 0

Muldershuis
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

MULDERSHUIS (a)

Huidig adres

Wiersserallee 0

Wijk

Linde (laatste wijkadres 1912: E106)

Oudste vermelding

1476: Mullers goodt met den Mole; Muller ind Wiersche (1)

1500: Moelens guet; die Moeller dy die Wiersche (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

 

Andere vermeldingen

Mullerie, Olieslager

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Die Coorn en Waeter moelens in Wijersche (2)

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie E nr. 94

Bouwjaar

 

Verbouwing

1880, 1884 (3, ill. 3)

1920: afbraak (3, 4)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

Huis Wiersse

Bewoners

1648: den Muller uit de Wiers (5, b)

1683: Muller in de Wierse (6, b)

1704: de oude Mulderse in de Wijerse (6, b)

1707: Arent (Blumink) de muller op de Wierse x Aeltje Wiemelink (b)

1730: den Wiersen Mulderd (6)

1798-1800: Gerret Bouwmeister (7, c), molenaar

1806: Garrit Bouwmeester x Maria Kornegoor

1817: wed. Maria Bouwmeester-Kornegoor 2x Laurens Arendsen (molenaar) (c)

1820: Hillebrand Wijchers (tuinman) x Dersken Reesink (c)

1834: Hillebrand Wijchers x Dersken Reesink, en zoon Jan Willem Wijchers (daghuurder) x Jenneken Groot Willink

1837: wedr. Hillebrand Wijchers, en zoon Jan Willem Wijchers x Jenneken Groot Willink

1839: Jan Willem Wijchers x Jenneken Groot Willink

1853: wedr. Jan Willem Wijchers

1860: Jan Willem Wijchers, en dochter Derkjen Wijchers x Evert Jan Stegeman

1875: Evert Jan Stegeman x Derkjen Wijchers

1876: wedr. Evert Jan Stegeman

1877: Evert Jan Stegeman 2x Garritjen Dinkelman

1887: wed. Garritjen Stegeman-Dinkelman

1890: Garritjen Stegeman-Dinkelman, en stiefdochter Jenneken Stegeman x Reind Scholten

1895: Garritjen Stegeman-Dinkelman, en stiefschoonzoon Reind Scholten

1896: Garritjen Stegeman-Dinkelman, en stiefschoonzoon Reind Scholten 2x Maria Vruggink

1897: Reind Scholten x Maria Vruggink

1910: wedr. Reind Scholten

1912: Johannes Christinus Nijenhuis x Hendrika Berendina Maria Mombarg

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Het Muldershuis is in 1920 afgebroken, en was gelegen in het midden van de huidige tuin van de Wiersse, bij het heuveltje naast de brug over het brede pad (9, ill.’s 1-4)

Bronnen

1) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekeningen van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven 1476 en ca. 1500. Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 1036 en 1037 (transcr. Ben Wullink, www.vordensverleden.nl)

2) GA: Archief Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Verpondingskohieren 1649-1650. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

3) GA: Digilegger (Kadaster)

4) Bevolkingsregister Vorden

5) Doopboek Nederduits Gereformeerde Gemeente Vorden

6) Begraafboek Nederduits Gereformeerde Gemeente Vorden

7) ECAL: Gemeentebestuur Vorden 1795-1931. Lidmatenlijsten en andere ingekomen stukken betreffende de overdracht van de kerken- en armenfondsen, 1798-1800. Toeg.nr. 1243, inv.nr. 84

8) A. Tengbergen, 1973. De acht kastelen van Vorden

9) Huisarchief Wiersse

10) GA: N. van Geelkercken, 1651 (kopie van een kaart uit 1627). ‘Het Wierserbroek met zijn horsten gelegen tussen de Wiersse, het Medler en de Wildenborch.’ Toeg.nr. 0509 Kaartenverzameling 165

11) GA: J. van Lindt, ca. 1651. ‘De Broeklanden in het Wierserbroek tussen de Wiersse, het Medler en de Wildenborch.’ In: Archief van het Hof van Gelre en Zutphen, civiele processen. Toeg.nr. 0124, inv.nr. 5292

12) GA: W.C.A. Staring, 1846. ‘Verslag over de toestand der rivieren en afwateringen in het Zutphense en ontwerp tot verbetering: tweede afdeling Kleine Beken.’ In: Archief Provinciale Waterstaat; kaarten. Toeg.nr. 1121, inv.nr. 3-0025

13) GA: Archief Huis Ruurlo. Stegemans Huis bij de Wiersse. Toeg.nr. 0894, inv.nr. 1619-0036

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2019 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

07-03-2019

Overige bijzonderheden

b) Onbekend om welke molen(aar) het gaat. In 1600 is er sprake van mullens (8), in 1626 van een koren- en oliemolen (8), in 1649 van de Mullerie, Coorn en Waeter moelens en de Wijersche oliemeule (2, 8), en in 1652 van de koorn-watermoelen ende oly-moelen (9).

De olieslagmolen werd vermoedelijk bemand door ene Henrick Oliesleger die in 1637 een zoon genaamd Arent liet dopen, mogelijk de grootvader van Arent die in 1707 muller is van de Wiersse.

Vanaf 1638-1665 wordt Frans Teeuwis, zoon van wijlen Teeuwes Oliesläger, genoemd als olieslager in de Wiersse, en hij werd opgevolgd door zijn zoon Teuwus Fransen.

De woning van deze olieslager staat als een gewone boerderij (met hooiberg), genaamd Olieslager (10, ill. 5) of Mullerie (11, ill. 6) ingetekend op kaarten uit 1651, ten westen van huize de Wiersse op enige afstand ten zuiden van de beek. Als hier olie werd geslagen dan zal deze (olieslag)molen geen water- of windmolen zijn geweest maar een tredmolen.

Omstreeks deze plaats is in 1916 de Mulderije (Wiersserallee 3) gebouwd. Op een kaart uit 1846 vallen de rechthoekige bomenrijen op die lopen vanaf de beek richting de voormalige Olieslagersplaats (12, ill. 4)

Afgezien van Teeuwis Oliesläger, zijn zoon Frans Teeuwis en diens schoonzoon Hendrick Driesen (1710) is er niets bekend over het verdere verloop van deze plaats. Evenmin is duidelijk of er een verband was met het Olieslag (Branden-borchweg 8), dat andere eigenaren en bewoners had

c) Garrit Bouwmeester en na hem Laurens Arendsen (†1819) waren de laatste molenaars op de watermolen. Hierna werd het Muldershuis alleen nog bewoond door een tuinman en daghuurders

Foto's

1: Overlay kadastrale kaart 1832 en luchtfoto

2: Muldershuis of Stegemanshuis 1900 (13)

3: (3)

4: (12)

5: (10) Huize de Wiersse lag destijds ten noorden van de beek

6: (11)