Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Klein Spalder voor en zij 2019
BOE 3 Klein Spalder zij en achter 2019
BOE 4 Klein Spalder achter 2019
BOE 5 Klein Spalder achter en zij 2019
BOE 6 Klein Spalder zij 2019
BOE 7 Klein Spalder zij en voor 2019
BOE 8 Klein Spalder voor 2012
BOE 9 Klein Spalder achter 2012
BOE 10 Klein Spalder 2009
BOE 11 Klein Spalder voor 1960
BOE 12 Klein Spalder zij z.d
BOE 13 Klein Spalder luchtfoto 2000
BOE 14 Klein Spalder luchtfoto 2017
BOE 15 Spalder & Klein Spalder veldnamen 1627

Wiersserbroekweg 5

Klein Spalder
Beschrijving

Boerderijnaam

KLEIN SPALDER

Huidig adres

Wiersserbroekweg 5

Wijk

Mossel (laatste wijkadres D 99)

Oudste vermelding

1849 (1, 2)

Oude benamingen

1849: Spaldershutte (2)

1886 > : Klein Spalder (3)

Betekenis naam

Boerderijnaam afgeleid van de iets eerder gebouwde, nabijgelegen boerderij ’t Spalder (Wiersserbroekweg 2), die vernoemd is naar de horst (hoger gelegen grond omringd door het natte Wiersser broek) waarop beide boerderijen gelegen zijn.

De veldnaam Spalder komt van een Oostmiddelnederlands werkwoord spalden ‘splijten, klieven, in tweeën delen’, en verwijst vermoedelijk naar de gespleten vorm van de noordwestzijde van de horst (4, 5, ill. 15)

Andere vermeldingen

de Hane (6)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie D nr. 481

Bouwjaar

1849 (1) (sloop ca. 1875)

1875: nieuwbouw (2)

Verbouwing

1927 (7)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1849: Huis Hackfort (2)

1855: Josepha Johanna Arnoldina Eleonora Charlotte Sophia van Dorth tot Medler (2)

1886: Huis Medler (2, 3)

Bewoners

1849: Gerhardus Hendrikus Hanenhuis x Johanna Brink

1872: Gerhardus Hendrikus Hanenhuis x Johanna Brink, en dochter Anna Elisabeth Hanenhuis x Evert Brugman

1876: wed. Johanna Hanenhuis-Brink, en dochter Anna Elisabeth Hanenhuis x Evert Brugman

1879: Evert Brugman x Anna Elisabeth Hanenhuis

1907: Johan Klein Geltink x Garritjen Zieverink

1938: Derk Jan Nijkamp (wedr. Aaltje Wonnink), en dochter Everdina Nijkamp x Teunis Brummelman

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) ECAL: Bevolkingsregster van Vorden

2) GA: Digilegger (Kadaster)

3) Huisarchief van het Medler

4) P.A.F. van Veen & N. van der Sijs, 1997. Van Dale Etymogisch Woordenboek

5) J. Verdam, 1956. Middelnederlandsch Handwoordenboek

6) R. Kater et al., 1996. Boerderij- en Veldnamen in Vorden

7) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 1194

8) GA: Hof van Gelre en Zutphen. N. van Geelkercken, 1651 (kopie van een kaart uit 1627). ‘Het Wierserbroek met zijn horsten gelegen tussen de Wiersse, het Medler en de Wildenborch.’ Toeg.nr. 0124, inv.nr. 5592

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2022 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

28-04-2022

Overige bijzonderheden

Foto's

10: Gerard Klunder (2009)

15: (8)