Zoeken

Binnenkort

    Het nieuwe seizoen begint

            in september.

 

Sociale media

BOE 2 Zweverink 1991 b
BOE 3 Zweverink z.d. luchtfoto
BOE 4 Zweverink 2001 a
BOE 5 Zweverink 2001 b
BOE 6 Zweverink sluitsteen
BOE 7 Zweverink overlay
BOE 8 Zweverink 1967
BOE 9 Zweverink 1941
BOE 10 Zweverink 1907
BOE 11 Zweverink akte van 1312

Zelstweg 2

Zweverink
Beschrijving

 

Huidige boerderijnaam

ZWEVERINK (a)

Huidig adres

voorheen Zelstweg 2 (laatste wijkadres C164)

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1312: Zweverink, erf (1, 6, ill. 11)

Oude benamingen

Sweverinck, Sweverdinck

Betekenis naam

< swafhere << swaba-heri  het eigen volk-leger (2)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Sweverinck: half St. Annen Gilde t-Zutphen, half Sweverinck

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen  (1, 4)

 

Kadaster 1832

Sectie K nr. 671

Bouwjaar

1907 (sloop en herbouw) (3)

Verbouwing

1892 (3; ill. 6)

1941, 1967 (4)

2001: afbraak (5)

Type boerderij

hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

< 1312: Bernardus Sweverinck verkoopt aan Rodolfus de Vierackere de helft (½) van het leengoed Sweverinck (6, ill. 11)

1312: Jacobus de Hattem verkrijgt het goed in achterleen van Rodolfus de Vierackere (½) (6, ill. 11)

1383: Jacop van Zwipe x Fenne (16)

1449: Egbert Haeck (½) (6)

1470: Claes van Snellenborch x Elsken (20)

1471: Claes Snellenborch x Elsbe/Elsken (½) (6)

1492: Claes Snellenborch x Elsken verkopen aan Johan Weerdt, t.b.v. het St. Anna Gilde (½) (6)

1492-ca. 1821-1829: St. Anna Gilde (½) (6, 7, 8, 9, 10, 11)

1606: Thomas van Boirlo (½), (6) (a)

1631: Berent Sweverinck (½) (13)

1631-1801: verervingen binnen de nauw verwante families Sweverinck > Noortwijck > Ockhorst > Noortwijck > Roeloffsen (7, 8, 9, 10, 11, 13)

1801: de erven van Anthony Bernardus Roelofsen x Catharina Constantia Schemming verkopen aan Jacobus Haak x Gerhardina Roosegaarde (½) (7, 11)

1810-1811: G. Haesebroek (½) (9, 12) (c)

1821: Allart Philip Reinier Carel van der Borch (½) (11) (d)

1829: Borchard Frederik Lodewijk van Westerholt (½) en Allart Philip Reinier Carel van der Borch (½) (10, 11) (e, f)

1832: Borchard Frederik Lodewijk van Westerholt (3)

1863: broer Arend van Westerholt (3)

1878: nichtje Louise Charlotte Elizabeth Maria Coenen-van Ittersum (3, g)

1891: de erven van Arend van Westerholt verkopen aan Paul Antonij van der Borch x Johanna Maria van Nagell tot Ampsen (3, 11)

1901: zoon Alfred Arthur van der Borch x Henriette Pauline Stoop (3)

1919: Willem Klein Haneveld (3)

1919: Jacob Korenblek x Bartje Korenblek (3)

Bewoners (h)

1534: Egbert ten Nyenkampt x Wendele (6)

1558: Egbert Zweverinck (6)

1559-1572: Henrick Zweverinck (6)

< 1647-1660: Tonnis op Sweverinck (zoons en dochter trouwen)

< 1665: Jan op Sweverinck (zoon Tonnis huwt Aeltien Noortwijck)

1755: Goossen Sweverink x Geertjen Janssen Hamminks

1777: dochter Janna Sweverink x Berend Berendsen Termeulen

1783: wdr Berend Termeulen alias Zweverink 2x Maria Hammerman

1807: Berend Termeulen alias Zweverink x Maria Hammerman
en zoon Garrit Jan Zweverink x Everdina Goldenbelt

1829: Arent Groot Jebbink x Hendrika Berenschot

1836: Willem Bloemendaal x Willemina Weenink

1857: wde Willemina Weenink 2x Lammert Mennink

1876: wdr Lammert Mennink
 en stiefzoon Garrit Jan Bloemendaal x Garritjen Hietveld

1891: Garrit Jan Bloemendaal 1x Garritjen Hietveld, 2x Antonia Mennink

1912: zoon Lambertus Bloemendaal x Derkje Groot Jebbink

1919: Jacob Korenblek x Bartje Korenblek

1931: Jacob Korenblek x Bartje Korenblek
 en zoon Jan Korenblek x Alberdina Hendrika Bruil

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) afgebroken in 2001

b) leenman is Thomas Middeldorp, als voogd van Thomas van Boirlo (½) en t.b.v. het St. Anna Gilde (½)

c) G. Haesebroeck trad mogelijk op als rentmeester van het St.  Anna Gilde

d) de andere helft behoorde nog aan het St. Anna Gilde (11). Hoe van Westerholt aan zijn helft kwam is niet duidelijk, mogelijk gekocht van het St. Anna Gilde

e) de eerste had het boerenhuis en de grond, de tweede had alleen grond; eerstgenoemde verkreeg bij deze scheiding het gehele goed. Volgens de beschrijving was de plaats uitgebouwd en het huis in reddeloze toestand (10)

f) akte van scheiding en verdeling (10)

g) vermoedelijk recht van vruchtgebruik van de familie van Ittersum

h) bewoners tot 1755 speculatief vanwege onduidelijke relaties tussen de Sweverinks uit Lochem (afkomstig van het Sweverinck in Klein Dochteren), die gedurende enige tijd ook eigenaar waren van het gelijknamige Vordense erve.

Er was ook een erve Sweverinck in Baak ( Steenderen), maar alle drie erven vielen onder verschillende leenkamers, getuige de leenregisters van Bahr & Lathum (Lochem; 17), Gelre & Zutphen (Baak; 16, 18, 19) en Huis Vieracker (Vorden, 15, 18), wat zelfs bij de leengriffier van Gelre & Zutphen tot verwarring leidde (18, 19)

Bronnen

1) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

2) B.J. Hekket, 1982. Oostnederlandse Familienamen

3) GA: Digilegger (Kadaster)

4) ECAL: Gemeentebestuur Vorden, bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 7859, 7862

5) fam. Lucassen, pers. comm.

6) RAZ: Inventaris van het archief van het St. Anna Gilde te Zutphen, Oud-Archief  (1312-1838). Toeg.nr. 0089, inv.nr. 26 (nrs 1, 10-17, 41, 52, 107, 140)

7) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 96, 232, 247, 249, 252 (transcr. Ben Wullink), Ernest Claassen, pers. comm.

8) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 1373

9) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs 159, 824, 841, 843, 848

10) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nrs. 3, 13D, 26E

11) GA: Archief Huis Vorden. Toeg. nr. 0438, inv.nr. 178, 543b

12) Grietje Dijkhuizen, s.d. Uitbreiding Kadastrale Atlas 1832 Vorden

13) Ernest Claassen, pers. comm.

14) R. Poesse, 2008. Leenregister van het Huis Vorden 1564-1687, pp. 54, 69, 98

15) RAZ: E.D. Eijken, 1995. Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse Leenprotocollen 1379-1805. Deel 8, nrs. 1800-2115

16) GA: Archief Familie van Grotenhuis. Toeg.nr.  0462, inv.nr. 312 (transcr. AV)

17) RAZ: W. Wijnaendts van Resandt en J.S. van Veen, 1926. Register op de Leenen der Bannerheerlijkheid Baer en der Heerlijkheid Lathum

18) J.J.S. Sloet & J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het Kwartier van Zutphen. Uitg. Gelre. Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.

19) J. Koekkoek, 2002. De Heerlijkheid Baak. Geschiedenis van een Achterhoeks dorp

20) RAZ: Protocollen van vestenissen Zutphen. Toeg.nr. 0010, inv.nrs. 460, 461 (transcr. Ben Wullink)

Bijzondere documenten

Akte uit 1312 waarin richter en schepenen van Zutphen oorkonden dat Rodolfus de Vierackere erkend heeft dat de helft van het leengoed Sweverinck in het kerspel Vorden, hetgeen hij gekocht had van Bernardus Sweverinck, toebehoort aan Jacobus de Hattem, burger van Zutphen, die deze helft van hem, Rodolfus, in (achter)leen zal houden (6, ill. 11)

Opgesteld door

GR

Laatst bijgewerkt

23-04-2016

Overige bijzonderheden

 

Foto's

1 en 2: collectie Bosch (Oud Vorden F010048 en 010047)

7: collectie Klunder

8, 9, 10: (4)

11: RAZ 0089, 26