Zoeken

Binnenkort

  Dialectmiddag 21 december 2023

               Niejaorsvesite

16 januari 2024 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Dn Olden-Ampsen zij, voor en  molen 2020
BOE 3 Dn Olden-Ampsen huisnaam
BOE 4 Dn Olden-Ampsen en Molen De Hoop 1985-1993

Zutphenseweg 37

D'n Olden Ampsen
Beschrijving

Boerderijnaam

D’N OLDEN-AMPSEN

Huidig adres

Zutphenseweg 37

Wijk

Dorp (laatste wijkadres A 173)

Oudste vermelding

1871 (1, 2)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Vernoemd naar de eerste eigenaren-bewoners

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie K nr. 235

Bouwjaar

1871 (1, 2)

Verbouwing

1999 (3)

Type boerderij

 

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren

1871: Gradus Oldenampsen (x Aaltjen Gallée), met recht van opstal voor zoon Johan Lucas Oldenampsen (2)

1871: Johan Lucas Oldenampsen (x Elsken Garritsen) (2)

1914: zoon Johan Hendrik Gerhardus Oldenampsen (x Mina Esselina Klein Esselink) (2)

1931: Hermanus Bernardus Emsbroek (x Gerritjen Steenman)

Bewoners

1871: Johan Lucas Oldenampsen x Elsken Garretsen

1894: wedr. Johan Lucas Oldenampsen

1895: wedr. Johan Lucas Oldenampsen 2x Grada Johanna Hoitink

1910: wedr. Johan Lucas Oldenampsen, en zoon Johan Hendrik Gerhardus Oldenampsen x Mina Wesselina Klein Hesselink

1914: Johan Hendrik Gerhardus Oldenampsen x Mina Wesselina Klein Hesselink

Bijzonderheden omgeving boerderij

Het huis was in eerste instantie de woning van molenaar Jan Lucas Oldenampsen, wiens vader Gradus in 1850 de naastliggende molen De Goede Hoop had gebouwd.

Gradus was zelf tot 1853 molenaar op de oude molen aan de Molenweg (ter hoogte van het huidige nr. 30), eigendom van Huis Vorden en in 1853 afgebroken. Hierop bouwde Gradus iets verder aan de Molenweg (ter hoogte van de huidige nrs. 24-26) een nieuwe molen, waar hij werd opgevolgd door zoon Harmanus.

Molen De Goede Hoop (later De Hoop genaamd) werd in 1892 verkocht aan Jan de Jong, die er een nieuwe molenaarswoning naast bouwde (1, 2). In 1905 verkocht de Jong zijn molen en woning aan de wed. Johanna Kluvers-Klein Kranenbarg, die met haar kinderen van de Hackfortse molen en de bijbehorende molenaarswoning aan het Hoge kwam (resp. het Hoge 66 en 64, gebouwd in 1851 en 1850 en eigendom van Huis Hackfort).

Na verkoop van De Goede Hoop in 1892 werd Johan Lucas Oldenampsen kruidenier (zijn schoonvader was kruidenier aan de Dorpsstraat), en daarna landbouwer, terwijl zijn zoon Johan Hendrik Gerhardus te boek stond als kruidenier, koopman en landbouwer

Bronnen

1) Bevolkingsregister van Vorden

2) GA: Digilegger (Kadaster)

3) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 8133

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

01-07-2020

Overige bijzonderheden

 

Foto's

1-3: Funda

4: Collectie Oud Vorden F590196 en F590198