Zoeken

Binnenkort

Het Old Vorden Huus is
helaas weer gesloten.
Zie het bericht bij
"laatste nieuws"

 

Sociale media

FacebookTwitter
BOE 2 Eilder achter- en zijgevel 2018
BOE 3 Eilder landheerskamer en boerderij 2016
BOE 4 Eilder landheerskamer en schuur 2016
BOE 5 Eilder boerderij ca. 1980
BOE 6 Eilder landheerskamer en boerderij 1980
BOE 7 Eilder landheerskamer 1980
BOE 7a Eilder z.j
BOE 7b Eilder z.j
BOE 7c Eilder z.j
BOE 8 Eilder boerderij en landheerskamer 1979
BOE 9 Eilder boerderij en landheerskamer jaren 50
BOE 10 Eilder landheerskamer en boerderij z.j
BOE 11 Eilder luchtfoto jaren 50
BOE 12 Eilder schilderij 1979
BOE 13 Eilder GE overlay
BOE 14 Eilder bouwtekening voorgevel 1978
BOE 15 Eilder bouwtekening achtergevel 1978
BOE 16 Eilder bouwtekening  zijgevel 1978b
BOE 17 Eilder bouwtekening zijgevel 1978a
BOE 18 Eilder 1907 kadastraal
BOE 19 Eilder kadastraal 1843
BOE 20 Eilder kadastraal 1818
BOE 21 Eilder kadastraal 1813

Hackforterweg 25

Eilder
Beschrijving

Boerderijnaam

EILDER

Huidig adres

Hackforterweg 25

Wijk

Wichmond (laatste wijkadres D 91)

Oudste vermelding

1605 (1)

Oude benamingen

Eijler, Ei(j)lder, Teijler (< ’t Eijler)

Betekenis naam

Vermoedelijk een patroniem

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier

1649: Dat Eyler, hofstede (2)

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie E nr. 156

Bouwjaar

1843: aanbouw landheerskamer (3, 4, a, b, ill. 20)

1997: herbouw na brand (5)

Verbouwing

1818: vergroten boerderij (4, ill. 20)

1907: verplaatsing schuur (4, ill. 18)

1978: veranderen boerderij in woning (5)

Type boerderij

Hallenhuis met landheerskamer

Monument

 

Eigenaren

1605: Agnes/Agneta van Steenbergen wed. Arent Pijnssen van der Aa (1)

1643: dochter Petronella Pijnssen van der Aa (6)

1643: neef Wolter Hoevel tho Hoickinck/Haijkinck (6, 7)

1647: fam Woeltjes, waaronder Odilia Woeltjes x Harmen Noortwijck (7, c)

1653: Harmen Noortwijck x Odilia Woeltjes, gedeelte (7)

1683: zoon Willem Noortwijck x Dercksken te Giffel, gedeelte (7, 8)

1694: Lubbert Woeltjes x Henrica Caldenbach, gedeelte (7)

1697: Lubbert Noortwijck x Anna Maragretha Davids (7, c)

1718: zoon Herman Noortwijck 1x Cornelia van Staverden, 2x Johanna Maria Wilhelmina Volbier (7, c)

1758: Hendrica Franckenmeulen wed. Hendrik Looman (8)

1764: zoon Albertus Looman x Gardina Wijers

1822: neefje Albertus Gerhardus Wijers 1x Hendrica Abbing, 2x Johanna Maria Planten (4)

1857: (Hendrica’s) dochter Geertruid Wijers (4, 9)

1894: wed. Johanna Maria van der Heijden-van Voorst tot Voorst (4, 9)

1933: de erven van J.M. van der Heijden-van Voorst tot Voorst (families van

der Heijden, Ruijs de Beerenbrouck, van Nispen tot Sevenaer, van Voorst tot Voorst) (4)

Bewoners

1630: Jan Eijler (10)

1635: Jan op het Eijl, Eiler of Teijller

1669: zoon Lubbert Jansen x Jenneken Ekbers van het Smallegoor

1733: Gerrit Janssen op het Eiler x Maria Lubberts

1734: dochter Maria van ’t Eijler x Berend Berendsen Leemreijse alias Eijler

1754: Anthonij Wiemelink x Anneken Nijland (8)

1765: Jurriёn op ’t Eijler (speculatief: dochter Berendina Wiemelink x Jurriёn Daneburg)

1769: Arent op ’t Eijler

1797: Willem Bettink op ’t Eiler x Steventjen Rievermans

1829: Garrit Mombarg x Berendina Bokslag

1835: Garrit Jan Heijink 1x Anna Johanna Norde, 2x schoonzuster Hendrika Norde (halfzuster van Anna Johanna)

1869: zoon Garrit Heijink x Gardina Zweverink

1896: Gradus Arends x Anthonia Koekkoek

1900: wed. Anthonia Arends-Koekkoek

1910: wed. Anthonia Arends-Koekkoek, en zoon Hendrikus Bernardus Arends x Hendrika Maria Teering

1921: Hendrikus Bernardus Arends x Hendrika Maria Teering

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Het dak van de landheerskamer wordt gedragen door zgn. Philibertspanten, die vermoedelijk de eerste toepassing zijn van dit type in een burgerwoning in Nederland (3)

b) Op de luchtfoto is de aangebouwde landheerskamer goed te zien, evenals de beeldbepalende, monumentale en 24 m. hoge, bruine beuk (Fagus sylvatica ‘Purpurea’) met een omtrek van 5,88 m. (11)

Bronnen

1) NA: Archief familie Van Wassenaer van Duv)envoorde. Toeg.nr. 3.20.87, inv.nr. 530 (In: P. Sanders Blikkendaal, 2017. Stamboom Familie Arends)

2) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

3) W. Jansen, 2018. Landheerskamer ‘Eiler’of ‘Eilder’, Hackforterweg 25 te Wichmond. Ongepubliceerd bouwhistorisch rapport

4) GA: Digilegger (Kadaster)

5) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden (Wichmond-Vierakker). Bouwvergunningen 1940-1988. Toeg.nr. 1530, inv.nr. 359 en toeg.nr. 1529, inv.nr. 2258

6) GA: Archief Huis Vornholz. Toeg.nr. 1172, inv.nrs. 410, 411

7) E.A.M. Claassen, 2016. Noortwijck. Een geslacht van landheren te Vorden, 1500-1800. Canon van de geparenteerde familie Ockhorst

8) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen, kerspel Warnsveld, buurtschap Wichmond, 1757-1802. Toeg.nr. 0338 inv.nrs. 109, 234, 237, 238, 253 (transcr. Ben Wullink)

9) RAZ: Plaatsingslijst van de archieven van notarissen met standplaats Zutphen (1811-1935). Toeg.nr. 0349, inv.nrs. 193, 532
10) RAZ: ORA Schoutambt Zutphen. Breukenboek. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 17 (transcr. Ben Wullink)

11) Landelijk Register Monumentale Bomen nr. 1680640, https://bomen.meetnetportaal.nl

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

22-04-2021

Overige bijzonderheden

c) Het Eilder maakte van oudsher deel uit van het erve en goed De Steghe in Wichmond, eveneens eigendom van de fam. Noortwijck (7)

Foto’s

13: Overlay kadasterkaart 1832-luchtfoto

14-17: Bouwtekeningen (2)

18-21: Kadasterkaartjes (4)