Zoeken

Binnenkort

Het Old Vorden Huus is
helaas weer gesloten.
Zie het bericht bij
"laatste nieuws"

 

Sociale media

FacebookTwitter
A22 Het oude Hoetink Vorden
A22 Het Hoetink Vorden

Strodijk 19

Hoetink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

HOETINK

Huidig adres

Strodijk 19 [laatste wijkadres C 28]

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1352: Hotinc, erf (1)

Oude benamingen

Hotingh, Huetink, Hotynck; Houtinck; Hotinck; Hoitinck; Hoeting

Betekenis naam

Mogelijk van Germaanse stam hôh = hoog +-ink = behorende tot, zoon van (2)

Andere vermeldingen

1476 en ca. 1500: Hotinck (3); Verponding 1664: Hetinck (4)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Huetinck, ‘t Capittel

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie I nr. 316

Bouwjaar

< 1825

Verbouwing

1920: veranderen boerderij; 1949: bouwen keuken aan bestaande boerderij;

1962: gedeeltelijk veranderen woning; 1979: vergroten woning (5)

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door rieten wolfsdak met aan de onderzijde een strook pannen

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren

< 1352: 't Kapittel van Sint Walburgis Zutphen (6)

1352: Aleyt Hotinghes verklaart geen recht te hebben op het goed Hotinc, waarna het kapittel haar neef Herman Hoetinc heeft beleend met dit goed (6)

1368: Aleydis wed. Hermannus Hotinc en haar zonen verkopen aan deken en kapittel van de kerk van Zutphania (6)

1492: Die koerheren (7)

1646: ‘t Capittel

1746: leenroerig aan Bergh (8)

1810: zusters Jimmink (Reintjen, Garritjen, Hendrica, Aaltje, Willemina, Eva en Jenneken) dragen hun 7/16 deel over aan hun broer Waander Jimmink, zodat Waander nu ½ deel in bezit heeft (9)

1832: Borchard Frederik Willem van Westerholt tot Hackfort (½ deel)

1855: zuster Johanna Philippina Wilhelmina van Westerholt tot Hackfort, douar. Ernst Hendrik Baron van Ittersum (10)

1861: dochter Louise Charlotte Elisabeth Marie van Ittersum, echtgen. Hendrik Albertus Diderikus Coenen (10)

1922: dochter Ernestine Catharina Christine Coenradine Coenen, echtgen. Johannes Christiaan Cornelis Tonnet (10,a)

Bewoners

1492: die bouwman Henrick (7)

1564: Willem Hotinck x Marrie (9)

1578: Willem Hoetink de oude en Willem Hoetink de jonge x Bate (9)

1603: Henrick Hoetinck Willemssoon x Mensyn Pieterse (9)

1637: Ellier/Alier Jacobsen Houtinck/Hotinck [zijn zonen Jan, Hendrick en Gerit trouwen in 1638, 1654 en 1660]

1671: Jan Hoetinck x Eefse (11)

1679-1682: Willem Hoetink [laat 2 kinderen dopen: Otte en Reijnt]

1690: Lubbert Hoetinck

1713: dochter Jenneken Lubbers Hoetinck x Jan Harmsen Weijenberg op Hoetinck, zoon van Harmen op Eelmerinck

1744: zoon Jan Jansen op Hoetink x Jenneken Hendrik(sen)

1773: dochter Reintjen Hoetink x Willem Woestenenk /Hoetink

1810: Waander Jimmink x Garritjen Bogchelman

1829: wed. Garritjen Bogchelman 2x Hendrik Jan Oltwater

1877-1939 >: Berend Zweverink x Garritjen Verstege (nichtje van H.J. Oltwater)

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

(1) B.H. Slicher van Bath, 1944/77. Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage aan een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

(2) B.J. Hekket, 1975. Oost Nederlandse familienamen

(3) GA: Arch. Graven en Hertogen van Gelre. Graven van Zutphen. Schattingslijst Vorden 1476 en Schattingslijst ca. 1500. Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 1037, 1037-C [Transcriptie Ben Wullink, zie ook www.vordensverleden.nl]

(4) J. Renema, Een Vordense Verpondingslijst in: OTGB, jrg. 17, 3, 2000, pp. 96-102

(5) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1880-1939. Toeg.nr. 1523, inv.nrs.1356, 1357, 1358 en Bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 6890, 6893, 6899

(6) RAZ: Regestenlijst behorende tot de inventaris van het Archief van het kapittel van Sint Walburgis 1059-1606. Arch.nr. 325, inv.nr. 185; zie ook arch.nr. 138, inv.nrs. 179,180 [Transcriptie Meinsma]

(7) GA: Kohier pontschatting 1492. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927 [Transcriptie BW]

(8) GA: Arch. Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 243

(9) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Protokol van opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten. Regesten Vorden. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 218, 221, 224 [Transcriptie BW], 253 [Bewerking Marian Kruijt]]

(10) GA: Digilegger (Kadaster)

(11) Lidmatenboek Vorden

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

09-12-2020

Overige bijzonderheden

(a) J.C.C. Tonnet en zijn echtgenote E.C.C.C. Coenen lieten in 1909 Huize Hoetink, Strodijk 11, bouwen op perceel I 322 (kadaster 1832).

Aanvankelijk was het hun zomerhuis, zij woonden in ’s-Gravenhage. Na een verbouwing woonden zij er vanaf 1924 permanent tot hun beider dood in 1937 en 1946 (5)

Huize Hoetink werd in 1957 door hun kinderen verkocht.

Foto's

Nr.1: H. Bruggert; nrs. 2,3 Foto-archief Oud Vorden