Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

BOE 2 Pardijs achterkant schuur ca. 1960
BOE 3 oude Pardijs voor ca. 1900
BOE 4 oude Pardijs achter ca. 1900
BOE 5 oude Pardijs voorgevel en plattegrond
BOE 6 schilderij oude Pardijs 1910
BOE 7 schilderij Pardijs ca. 1965
BOE 8 Pardijs ca. 1966
BOE 9 Pardijs vlak voor afbraak ca. 1969
BOE 10 zicht op Pardijs ca. 1969 vanaf de Horsterkamp
BOE 11 Pardijs door B. Bargeman
BOE 12 Pardijs ca. 1969

Willem Alexanderlaan 0

Pardijs
Beschrijving

Boerderijnaam

PARDIJS

Huidig adres

Willem Alexanderlaan 0, voorheen Nieuwstad 19 (a, b)

Wijk

Dorp (laatste wijkadres A 309)

Oudste vermelding

1470: Paradijs (1)

1494: to Paradyse, erf (2)

Oude benamingen

Paradyse, Paradisz , Paradies, Paradijs, Pardijs

Betekenis naam

Naam wordt ook elders gevonden, en kan verwijzen naar de hoge ligging van een perceel en/of de daarop staande boerderij, of naar de vruchtbaarheid van de grond, of (ironisch) naar het tegendeel daarvan (3)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Paradijs: ’t Huis te Vorden (4)

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie K nr. 423

Bouwjaar

 

Verbouwing

1842 (c)

1876: bouw schuur (4)

1910: herbouw (4, b)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1470: Claes van Snellenborch x Elsken (1, 6)

< 1524: Albert van Vreden, pastoor te Zutphen (1)

< 1540: Zuster Gertrudt van Keije x Johan van Kerpen (1)

ca. 1540: Gertrudt wed. Jan van Kerpen verkoopt aan Dirck van Zuelen x Johanna Ketels (1, d)

1560: zoons Berndt (x Margareta van Vilen) en Jasper van Zuelen (x Anna Cloecks (1, 6, e)

1567: Huis Vorden (1)

1794: Huis Vorden verkoopt het huis aan Hendrik Jan Wagenvoort (x Gerretjen Gerretsen) (7), de grond blijft van Huis Vorden

1813: Derk Eskes (x Derkjen Hissink) (7, 8)

1854: zoon Jan Eskes (x Maria Norde) (7)

1856: Jan Eskes verkoopt het huis aan Huis Vorden (7)

1920: Albert Wassink x Willemina Johanna Berenpas (5, 9)

Bewoners

1528: Tonnijs Janszoon to Paradijs x Alijt, zoon van wijlen Jan ten Paradijs (1)

1547: Johan op Paradijs (1)

1607: Gerrit Pardijs (1)

1647: Anna wed. Gerrit op Paradijs (1)

1647: neefje? Gijs Jansen zoon van wijlen Jan op Paradijs (1)

1654: broer? Hendrick Jansen op Par(a)dis x Bertien of Beerte Dercksen Kifskamp

1659: zoon Jan Hendricksen op Par(a)dis 1x Aeltien Berntsen Hameinck of Kijskamp, 2x Mechtelt Egbers van het Norde

1671: Gerrit Paradi(j)s x Stijne

1698: zoon Tonnis Gerritzen Paradijs x Annemargriete Abbink

1720: schoonzoon Evert Jansen Abbink x Geesken Teunnis Pardijs

1767: zoon Hendrik Pardijs x Fenneken Reessink

1794: Hendrik Jan Wagenvoort x Garritjen Garritsen Hassink (10)

1813: Derk Eskes x Derkjen Hissink

1844: Derk Eskes x Derkjen Hissink, en zoon Jan Eskes x Hendrika Groot Enzerink

1852: wedr. Derk Eskes, en zoon/wedr. Jan Eskes

1853: wedr. Jan Eskes 2x Maria Norde

1881: wed. Maria Norde-Eskes

1882: zoon Derk Eskes

1884: Derk Eskes x Fredrika Eggink

1921: Albert Wassink x Willemina Johanna Berenpas

 

De Kamer:

1805: (Hendrik Jan Wagenvoort’s zwager) Garrit Jan Meulenbrugge x Grietjen Garretsen Hassink

1814: Anthonij Klein Enzerink x Esselina Heijink wed. Jan Frerik Enzerink

ca. 1818: Garrit Jan Nordeman

1828: Berent Heijenk x Johanna Hietink

1830: wedr. Berent Heijenk

1834: Hendrik van der Velden x Gerritdina Harmsen

1836-1839: Janna Geltink, weduwe van Jan Kostede

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Afgebroken ca. 1969 (9)

b) De boerderij stond ter hoogte van de huidige kruising W.A.laan- Christinalaan. De voorgevel was oorspronkelijk gericht naar kasteel Vorden maar bij de herbouw in 1910 werd de indeling gewijzigd en kwam de voorzijde aan de Nieuwstadszijde (5, 9)

c) Jaartal op op sluitsteen boven de achterdeur (9)

Bronnen

1) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 32, 54, 55, 61-62, 83-89, 217, 224, 227, 230 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) B.H. Slicher van Bath, 1977 (1944). Mensch en Land in de Middeleeuwen Bijdrage tot een Geschiedenis der Nederzettingen in Oostelijk Nederland

3) M. Schönfeld, 1950. Veldnamen in Nederland

4) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

5) GA: Digilegger (Kadaster)

6) RAZ: Oud-rechterlijk archief Zutphen (1389-1811). Toeg.nr. 0010, inv.nrs. 460-461, 870

7) GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nrs. 71, 159

8) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nr. 5

9) A. Wassink, pers.comm.

10) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Lidmatenlijsten. Toeg.nr. 1243, inv.nr. 84

11) J.H. Gallee, 1978 (1908). Het Boerenhuis in Nederland en zijn Bewoners

12) G.W. Brinkman et al., 1987. Vorden: Een Historische Verkenning

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

26-04-2021

Overige bijzonderheden

d) Dirck van Zuelen was rentmeester van hertog Karel van Gelre en richter van Vorden en Steenderen

e) Berndt en Jasper van Zuelen waren resp. richter te Steenderen en te Hengelo

Foto's

3, 4: (11)

5: (12)

6: Schilderij uit 1910 door A.M. Jörissen (huisschilder te Vorden)

7: Schilderij (ca. 1965?) door G.J. Bannink (directeur Lagere Landbouwschool te Vorden)
8, 9, 10: Met dank aan A. Wassink

11: Schilderij uit 1998 door B. Bargeman