Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Wonnink aquarel 1948
BOE 3 Wonnink voorzijde
BOE 4 Wonnink achterzijde
BOE 5 Wonnink overlay

Deldenseweg 1

Wonnink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

WONNINK

Huidig adres

Deldenseweg 1 (laatste wijkadres B 102)

Wijk

Delden

Oudste vermelding

1378: dat halve goet te Woningh gelegen in den boerschap to Deller (1)

Oude benamingen

1405: erve to Wanningh (2)

Betekenis naam

Mogelijk < voornaam Waning of Waninc + -ink = behorende tot, zoon van (3)

Andere vermeldingen

1492: Woninck (4); Wennink, Wonnick

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Wonninck, goed, Delden [an 't huis te Hackfort]

Leenaktenregister

Zutphen, nr. 146

Kadaster 1832

Sectie H nr. 117

Bouwjaar

1898, nadat de voorloper van de huidige boerderij was afgebrand (5)

Op de overlay is te zien dat de herbouwde (en dus huidige) boerderij nagenoeg op dezelfde plaats ligt

Verbouwing

1950 en 2001: veranderen boerderij (6)

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door rieten wolfsdak met aan de onderzijde een strook pannen

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren

< 1378: Gerrit ten Bryncke (dat halve goet te Woningh) (1)

1378: Herman Blox (dat halve goet te Woningh) (1)

1446: Steven van Hacfoerde (7)

1566: Johan van Raesfelt tot Hackfort en joffer Odilia Quaedt (8)

1575-1981: 10 generaties Van Westerholt tot Hackfort

1981: Vereniging Natuurmonumenten

Bewoners

1492: die bouwman Willem (4)

1533: Willem Wonnijnck (9)

1622: Berent Bartolsen boer op Wonnick en zijn vrouw Elsken Gerrits (9)

1637: Bartelt Wo(o)ninck  x Tonnijsken Smijinck [laten 7 kinderen dopen]

1671: zoon Jan op Wonnink x Aeltien Haselo [laten 3 kinderen dopen]

ca. 1713: Daniel Waenders (later Wonnink) (a) x Gerritien Hendriks

1720: Jan Gerritzen/Soerink/Wonnink (geb. Zwiep) x Jenneken Jansen

1729: wed. Jenneken Wonnink-Jansen 2x Jan Gerritsen Grevenslag (geb. Lochem)

1762: (stief)zoon Hendrik Jan Wonnink 1x Janna Kettelerije, 2x Hendrika Hoogkamp

1800: zoon Garrit Jan Wonnink x Hendrica Geertruij Windenbarg

1820: dochter Hendrika Johanna Wonnink x Reint Wonnink (z.v. Jan Wonnink x Geesken Horst)

1841: wedr. Reint Wonnink 2x Hendrika Bouwmeester

1862: dochter Hendrika Johanna (uit 2e huw. van Reint) x Harmen Wissels

1872: Derk Hiddink (geb. Voorst) x Johanna Willemina Ilbrink

1890: zoon Jacob Hiddink x Gerritdina Regelink

1918: zoon Derk Willem Hiddink x Gerritjen Barink

Bijzonderheden omgeving boerderij

De ankergebinten hebben gehakte merken. Bij de brand zullen de oorspronkelijke verloren gegaan zijn, dus de huidige gebinten zijn waarschijnlijk van elders afkomstig en dus hergebruikt (5)

Pomp voor het huis

Bronnen

(1) J.J.S. Sloet en J.S. van Veen, 1917. Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Kwartier van Zutphen

(2) B.H. Slicher von Bath, 1944/1977. Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage aan een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

(3) B.J. Hekket, 1982. Oost Nederlandse familienamen

(4) GA: Arch. Graven en Hertogen van Gelre. Graven van Zutphen. Kohier pontschatting 1492. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927 [Transcriptie Ben Wullink, zie www.vordensverleden.nl]

(5) C.J. Kolman et al., 1998. De boerderijen op het landgoed Hackfort, bouwhistorische inventarisatie i.o.v. Vereniging Natuurmonumenten

(6) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1940-2004. Toeg. nr. 1529, inv.nrs. 1127, 1130

(7) GA: Arch. Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nr 465

(8) RAZ: Arch. Kreynck. Toeg.nr. 0141, inv.nr. 27 [Transcriptie BW]

(9) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Protokol van opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 217, 226 [Transcriptie BW]

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

28-12-2020

Overige bijzonderheden

(a) Daniel Waenders noemt zich Wonnink bij vestiging op deze boerderij, in 1720 vertrekt het gezin naar Straatman/Stroetman(?) en dan heet hij Straatman, later nog Kleijn Hammink en Hassink

Foto's

Nr. 1 en overlay van Google Earth + kadasterkaart 1832: Gerard W. Klunder, Vorden

Aquarel geschilderd door J.H. Wilmink, 1948, in bezit van mw. T. Ridt-Rietman