Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Oud Vorden benoemt Dhr. Jaap van den Broek en Mevr. Fenny van Druten tot ereleden

Tijdens de Jaarvergadering van Oud Vorden op 29 maart 2011 zijn Jaap van den Broek en Fenny van Druten tot ereleden benoemd.

De oorkonde van Jaap van den Broek vermeldt: Dit erelidmaatschap is een uiting van waardering en dank namens de vereniging voor het uitgebreide historisch onderzoek dat dhr. Jaap van den Broek heeft verricht en waarover hij veelvuldig in de Vordense Kronyck heeft gepubliceerd. Hiermee heeft hij een voortrekkersrol vervuld en als inspirator gediend van de vereniging, die mede hierdoor tot bloei is gebracht.

De oorkonde van Fenny van Druten vermeldt: Dit erelidmaatschap is een uiting van dank en waardering van de vereniging voor het feit dat mw. Fenny van Druten gedurende 24 jaar op toegewijde wijze de functie van secretaris heeft vervuld en als zodanig een sleutelrol heeft vervuld binnen de vereniging, die  mede hierdoor tot bloei is gebracht.

Niemand van de aanwezige leden heeft bezwaar en de benoeming wordt met een applaus bevestigd. Er wordt een oorkonde overhandigd en voor de rest van hun leven zijn ze vrij van contributiebetaling.