Zoeken

Binnenkort

  Dialectmiddag 21 december 2023

               Niejaorsvesite

16 januari 2024 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Den Complotterije en oproer bij de verkiesinge van een vacant predicants plaatsje binnen Vorden. Auteur: Ben Wullink.

Het boek is gebaseerd op archiefonderzoek in Zutphen  waarbij een grote hoeveelheid documenten over een periode van 3 jaar een nauwkeurige weergave vormen van de processen die voor het Schoutambt te Zutphen zijn gevoerd over het conflict tussen adel en burgers over een nieuwe predikant. Een situatie die in deze tijd zou worden omschreven als “soap”.

Opvallend is de wijze waarop Ben de weergave hiervan in dit boek heeft gerealiseerd. Na het transcriberen (herschrijven in digitale vorm) van alle processtukken die voor buitenstaanders anders moeilijk leesbaar zouden zijn, heeft hij gekozen voor een eigen interpretatie van de gebeurtenissen die zich voor december 1713 hebben afgespeeld: het overlijden van de predikant in juli van dat jaar samen met de samenzwering om de zoon van de overleden predikant te beroepen en de aanklacht van de weduwe wegens aanranding door de plaatsvervanger van haar overleden man.

Hierna kiest de schrijver er voor om de rechterlijke verslagen te gebruiken bij de beschrijving van de procesgang rond dit complot dat uiteraard niet onopgemerkt is gebleven bij de justitiële autoriteiten, mede doordat er geen unanieme steun voor wordt verkregen.

Nog tijdens de gerechtsgang vindt de verkiezing voor de nieuwe predikant plaats waarbij Schout Westerholt (heer van Hackfort) nadrukkelijk aanwezig is, waardoor hij de verdenking op zich laadt zijn pachters te willen beïnvloeden. De auteur geeft een situatieschets van de dag van de verkiezing op basis van de gerechtelijke verslagen die in de loop van de volgende jaren zullen worden gemaakt.

Duidelijk is inmiddels dat het conflict niet alleen een civiele zaak is, maar vanwege de predikantsverkiezing dienen er ook kerkelijke regels beoordeeld te worden en dus bemoeien ook kerkelijke instanties zich met deze kwestie.

Eerst aan het eind van 1716 vindt de afsluiting plaats van het conflict.

Het is een zeer omvangrijk en uiterst lezenswaardig boek geworden, waarbij door de opzet bepaalde hoofdstukken een mooie samenvatting geven, terwijl in de overige hoofdstukken alle details gevonden kunnen worden, inclusief de namen van de betrokkenen. Daarnaast bevat het boek een uitgebreide namenlijst, waarbij de familienamen in veel gevallen gelijk zijn aan de boerderijnamen. Voor (oud) Vordenaren dus een boek over een zaak waar ongetwijfeld voorouders bij betrokken zijn geweest.

De schrijver heeft in een vroeg stadium aangegeven dat, alhoewel de uitgave in eigen beheer plaats vindt, het batig saldo bestemd zal zijn voor versterking van de Archiefactiviteiten van Oud Vorden. Een gebaar dat het bestuur alleen maar kan toejuichen.

Het boek kost € 14,95 en is verkrijgbaar bij:

Bruna                    Raadhuisstraat 20             7251 AB  Vorden

Boek & Co            Dreiumme 55                     7232 CN  Warnsveld

Primera                Molenstraat 50                   7241 AE  Lochem

Primera                Korte Hofstraat 7               7201 KH  Zutphen