Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Meer dan 200 jaar oude Blog teruggevonden

In Jaarboek Achterhoek en Liemers deel I-1978 stond een bijdrage van dr. H.J. Leloux te Oosterbeek, met als titel ‘Vorden in de jaren 1794 – 1796’. Daarin werd de tekst weergegeven van een in het Zutphens gemeentearchief berustend geschriftje dat onder de naam ‘dagboekje 1781 – 1795 van een inwoner van Vorden’ bekend is.

Het geeft een verslag van wat er in Vorden te merken was van de strijd van het Staatse leger, samen met Engelse, Hannoverse en Oostenrijkse troepen, tegen de binnengevallen Fransen, met name in de laatste maanden van 1794 en de eerste maanden van 1795, uitmondend in de vestiging van de Bataafsche Republiek.

Goed speurwerk van ons actieve lid Arnoud Viersen onthulde de identiteit van de 'inwoner van Vorden'. Dat was niemand minder dan Johan Hendrik Gallée, geboren te Vorden op 7 januari 1770, die later de eerste burgemeester (maire) van het dorp zou worden. U vindt alle details via het Menu: Andere publicaties en dan: Vorden in de jaren 1794-1796.