Zoeken

Binnenkort

      25 april Zaal Bakker
         20:00 uur: Diana Abbink
'Is streektaal uut de tied of juust niet?'
      13 mei Dagexcursie
         Details: zie Agenda

Sociale media

 't Geet deur

Tijdens de Rabobank ledenavond op 29 oktober in de Schouwburg in Lochem eindigde de Oudheidkundige Vereniging Oud Vorden in een spannende race op de tweede plaats, goed voor een maximale bijdrage uit het Coöperatiefonds van € 7.000.

Voor het project “Digitaliseren 80 jaren Contact Vorden” was een ondersteuningsverzoek van € 6.320 gedaan, dat hiermee volledig kan worden gehonoreerd. Daarmee zijn de financiële hobbels genomen en kan het project daadwerkelijk van start gaan in een nauwe samenwerking met de uitgever van Contact.