Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

 't Geet deur

Tijdens de Rabobank ledenavond op 29 oktober in de Schouwburg in Lochem eindigde de Oudheidkundige Vereniging Oud Vorden in een spannende race op de tweede plaats, goed voor een maximale bijdrage uit het Coöperatiefonds van € 7.000.

Voor het project “Digitaliseren 80 jaren Contact Vorden” was een ondersteuningsverzoek van € 6.320 gedaan, dat hiermee volledig kan worden gehonoreerd. Daarmee zijn de financiële hobbels genomen en kan het project daadwerkelijk van start gaan in een nauwe samenwerking met de uitgever van Contact.