Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

 Schilderij Boterfabriek in bruikleen

Op 10 mei 2016 is het schilderij van de Boterfabriek in bruikleen gegeven aan de Vereniging van Eigenaren van de Galléehof.

Eind 2015 schonk de heer Henk Spijkerman, de laatste directeur van de Zuivelfabriek, een schilderstuk van de “Boterfabriek” aan de oudheidkundige vereniging Oud Vorden. De heer Spijkerman ontving deze afbeelding bij zijn afscheid in 1986 als gevolg van de sluiting van de Zuivelfabriek. Het schilderij werd in 1939 ter gelegenheid van het afscheid van de toenmalige directeur de heer Nienhuis geschilderd door de Deventer kunstschilder Paul Bodifée, bekend om zijn landschappen en stadsgezichten.

Het bestuur van Oud Vorden heeft gezocht naar een passende bestemming en daarvoor overleg gevoerd met het bestuur van de Vereniging van Eigenaren van de Galléehof. Hier bleek grote belangstelling voor het schilderij te bestaan, zeker ook omdat de appartementen op de oorspronkelijke locatie van de Zuivelfabriek staan.

Nadat de heer Paul Gorter het kunstwerk had schoongemaakt en gerestaureerd is het op 10 mei 2016 in aanwezigheid van vertegenwoordigende bestuursleden in bruikleen gegeven aan de Vereniging van Eigenaren.

Daarbij werd een bruikleenovereenkomst getekend namens de VvE Galléehof door mevrouw Wil Gerritsen en namens Oud Vorden door voorzitter Wim Ruiterkamp.