Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

Oud Vorden wil Aula Monuta kopen

Het bestuur van de ‘Oudheidkundige vereniging Oud Vorden’ zal tijdens de algemene ledenvergadering op 12 maart a.s. aan de leden voorstellen om het pand van Monuta aan het Jebbink te kopen.

Op dit moment wordt een ruimte in De Voorde gebruikt voor het Archief. Deze ruimte zal men uiterlijk 1 maart 2019 moeten verlaten omdat de Protestantse gemeente, als gevolg van de fusie tussen de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk, het volledige gebruik van dit kerkelijke centrum nodig heeft. Daarnaast is de afgelopen jaren gebleken dat deze ruimte niet toereikend is vanwege de structurele groei van het Archief, de huisvesting van apparatuur en het gebruik als vergaderruimte voor de diverse Commissies.

Het bestuur is de afgelopen maanden zeer actief geweest bij het onderzoeken van andere mogelijkheden. Daarbij is geconcludeerd dat het huren van een ruimte die voldoet aan bovengenoemde voorwaarden, financieel niet mogelijk is zonder een substantiële contributieverhoging.

Momenteel doet zich de mogelijkheid voor om de Aula van Monuta, Het Jebbink 4A, te kopen (exclusief de z.g. dienstwoning).

Enkele jaren geleden is een legaat voor een dergelijk doel ontvangen. Ondanks het feit dat de totale financiering dit legaat ruim te boven gaat, wil men deze mogelijkheid gedegen onderzoeken.

Nadat recent de leden van Oud Vorden over de plannen zijn geïnformeerd, wordt nu ook het Vordense publiek benaderd met het verzoek Oud Vorden aan verdere geldmiddelen te helpen, (naast de optie hiervoor een hypotheek op te nemen).

De mogelijkheden die hierbij voor ogen staan zijn:

  • Een eenmalige schenking aan Oud Vorden, rekeningnummer NL74 RABO 0366406523, onder vermelding: ‘schenking voor aankoop gebouw’. Deze schenking valt onder de ANBI-regeling en is fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
  • Publieksfinanciering (Crowd funding), waarbij tegen een jaarlijks rentepercentage van 1,5 % aan Oud Vorden een bedrag wordt geleend.

Voor verdere informatie of een toezegging kunt u contact opnemen met:

Wim Ruiterkamp, voorzitter. Telefoon 0575-555455

Anja Menkveld-Wullink, secretaris. Telefoon 0575-553370

Gerrit Vlogman, penningmeester. Telefoon 0575-552542

Ook kunt u een reactie verzenden Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Oud Vorden rekent op leden en niet-leden, zodat de Vereniging haar activiteiten met nieuw elan kan voortzetten en uitbreiden.