Zoeken

Binnenkort

  Dialectmiddag 21 december 2023

               Niejaorsvesite

16 januari 2024 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Oud Vorden bestuur krijgt mandaat voor aankoop Monutagebouw

Tijdens de algemene vergadering op 12 maart zijn de leden uitgebreid geïnformeerd over de plannen om het Monutagebouw aan te kopen.

Voorzitter Wim Ruiterkamp gaf een overzicht van de stappen die tot nu toe zijn gezet, waarbij hij er op wees dat er in de begroting van 2019 nog een tekort is dat men via verhuur aan derden denkt te kunnen oplossen. Men concentreert zich momenteel op behoud van de opbaarruimte door verhuur aan Monuta. Penningmeester Gerrit Vlogman presenteerde de begroting voor 2019 en gaf een gedetailleerd overzicht van de toegezegde giften en leningen. Omdat er onder alle omstandigheden 2 tot 3 keer zoveel ruimte voor het Archief nodig is valt aan een contributieverhoging niet te ontkomen.

De aanwezige leden onderstreepten met applaus de plannen van het bestuur en keurden de voorstellen voor de contributieverhoging, de begroting 2019 en de aankoop van het Monutagebouw goed.