Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

"Old Vorden Huus" geopend

Na een aantal maanden klussen door vrijwilligers, was het zaterdag 9 maart zover dat het nieuwe onderkomen “Old Vorden Huus” geopend kon worden. Alle leden, buren en besturen van zusterverenigingen kregen een uitnodiging om dit mee te maken en het resultaat van alle inspanningen te komen bekijken.

Nadat wnd. voorzitter Henk Vaags in het kort de ontwikkelingen van het archief van de vereniging had geschetst in zijn openingswoord “van een kast in de dorpsbibliotheek tot het Old Vorden Huus”, werden alle bezoekers naar buiten gedirigeerd waar erelid Wim Jansen het doek wegtrok en de naam “Old Vorden Huus” onthulde, gevolgd door een luid applaus door de aanwezigen.

Het natte weer maakte dat allen weer snel naar binnen togen om de nieuwe inrichting te bekijken. Alle commissies (boerderij-, genealogie-, archief- en fotocommissie) toonden hun activiteiten door uitgebreid de talloze bezoekers te woord te staan, al dan niet ondersteund door digitale presentaties. Het bestuur mocht vele gelukwensen in ontvangst nemen.

Er was koffie en thee met eigengebakken cake en koek, waardoor een zeer gezellige sfeer ontstond. Toen dan tegen half 5 de open middag afgesloten werd, bleek dat meer dan 150 bezoekers van hun interesse blijk hadden gegeven. Het archief is elke eerste dinsdagmiddag van de maand van 14.00 – 16.00 uur geopend en op afspraak. Overwogen wordt de openingsuren uit te breiden. Foto’s treft u in de fotogallerij.