Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

 Overlijden Hans van der Linden

Het bestuur van Oud Vorden ontving bericht van het overlijden op 15 december 2019 van Hans van der Linden, verenigingslid en mederedacteur van het verenigingsblad VORDENSE KRONYCK.

’t Was ons bekend dat Hans ernstig ziek was en dat de kans op herstel klein was.

Hans heeft sinds maart 2017 als redacteur zijn inspirerende krachten aan de Kronyck gewijd en samen met Rinus Ilbrink een geheel nieuwe vormgeving opgezet. Door zijn grafische vakmanschap en jarenlange ervaring bij drukkerij Weevers heeft het blad sindsdien een welhaast professionele uitstraling. Ook zijn waardevolle inhoudelijke bijdragen maakten het tot een genoegen met Hans samen te werken.

Wij zullen hem om zijn hartelijkheid en zijn inzet voor Oud Vorden missen en wensen zijn vrouw Ria, de kinderen en kleinkinderen sterkte in de komende tijd.