Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Oudste boerderij van Vorden beschreven!

Onze Boerderijencommissie heeft een beschrijving gepubliceerd van de oudst gedocumenteerde boerderij van ons dorp, het Lebbink aan de Lindese Enkweg nr. 1 in Linde.

Deze boerderij wordt al genoemd in een oorkonde uit 1257, ruim drie decennia voor het eveneens in Linde gelegen Groot Geltink, en ook nog ruim voordat de Vordense kastelen zijn genoemd.

In het overzicht van het Lebbink (en overigens alle andere beschreven boerderijen) vind je onder andere informatie over de eigenaren en de bewoners door de eeuwen heen, bijzonderheden over de omgeving én alle bronnen.

Voor het overzicht van de geschiedenis van het Lebbink, zie:
www.oudvorden.nl/…/s…/lindese-enkweg/lindese-enkweg-1-detail