Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Huisnummers Vorden 1806-1974 gepubliceerd

Regelmatig doen zich vragen voor wat het huidige adres is van een woning waarvan slechts een wijkletter (A-E) en een nummer bekend zijn. Ook de omgekeerde vraag komt voor, zoals wat was in een bepaalde periode het huisnummer van mijn woning.

Gerard Hoftijzer heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt om op basis van eerdere documenten  en gegevens van het ECAL dit huisnummeroverzicht volledig te digitaliseren. Tijdens het maken van de stambomen uit Delden (wijk B) heeft Wim Jansen van de Genealogiecommissie ook het ontbrekende gedeelte van het huisnummeroverzicht van Delden uit de gegevens van de verschillende Bevolkingsregisters toegevoegd.

Alle wijkoverzichten gaan van oud naar nieuw met uitzondering van het dorp (wijk A), waarbij van de nieuwste situatie is uitgegaan om de huidige straatnamen als referentie te gebruiken.  De huisnummeroverzichten zijn op de website te vinden via: Publicaties -> Oud Vorden publicaties -> Huisnummers Vorden 1806-1974.